nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Αθήνα 24.6.2015, 21:43

Ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙ−
ΚΑΙΟ»
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν.
4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Νομικής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 111/24−
2−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 6/2−4−2015).
11. Το με αριθμ. πρωτ. 1498/21−5−2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. B 6462/2−6−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δη−
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διεθνής
Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο», ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία,
Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ. Α΄).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο− Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι−
εθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο»
αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας
και διδασκαλίας και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρί−
ας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παρο−
χή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της
επιστήμης και της έρευνας, στην υποστήριξη νέων εξει−
δικευμένων επιστημόνων και στην πρόσληψη φοιτητών
και από χώρες της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονο−
μικό Διεθνές Δίκαιο» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας
β) Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών
Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνω−
στικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε δύο (2) εξάμηνα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 60.
Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται και υποστηρίζεται
παράλληλα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η
ελληνική.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
κατεύθυνση ως εξής: 


Η ανακατανομή των μαθημάτων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής ή άλλων Τμημάτων του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή – Διοικητική Υποστήριξη
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τομέα Ιδιωτικού 
Δικαίου του Τμήματος Νομικής του ΔΠΘ. Στο κτιριακό συγκρότημα της Νομικής Σχολής ο Τομέας Ιδιωτικού
Δικαίου παρέχει για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. την αίθουσα μεταπτυχιακών σπουδών που διαθέτει, γραφείο διοι−
κητικής – γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και το Εργαστήριο Ερεύνης θεμάτων διαιτησίας. Εξάλλου για τις
ανάγκες των μαθημάτων και κατά την κρίση των διδασκόντων θα χρησιμοποιηθεί η διαθέσιμη από το Δ.Π.Θ.
διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή e−class και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Το Π.Μ.Σ. θα υποστηριχθεί και από
την Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Για τις
διδακτικές ανάγκες του Προγράμματος μπορεί να προβλέπεται επίσκεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών και σε
άλλες πόλεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022−23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 195.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ σε Ευρώ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού 100.000
Δαπάνες μετακινήσεων 60.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.000
Προμήθεια αναλωσίμων 3.000
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 5.000
Δαπάνες Δημοσιότητας 1.000
Άλλες Δαπάνες 21.000
ΣΥΝΟΛΟ 195.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές, όπως ερευνητικά
προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Ειδικές Διατάξεις Proslipsis.gr
 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Proslipsis.gr
Κομοτηνή, 2 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved