nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Παιδαγωγική της Μουσικής

Αθήνα 24.6.2015, 23:55

Η πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική της Μουσικής», στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Παιδαγωγική της Μουσικής», στο Τμήμα Μου−
σικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου από το
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(Φ.Ε.Κ. 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177 Α΄) και του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 Α΄) και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 3
του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8
του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄) και του άρθρου 34 του Ν.
4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (Φ.Ε.Κ. 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
5. Το Π.Δ. 79 (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄) «Ίδρυση Σχολών, κατάρ−
γηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση
ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου (Συνεδρία 7η/19.3.2015).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου
στις 06−04−2015.
8. Το υπ’ αριθμ. 1342/5.7.2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
με τίτλο: «Παιδαγωγική της Μουσικής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) της Σχολής
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής, σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής είναι η
επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση και ειδίκευση
στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής, της Διεύ−
θυνσης Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής
και Νεανικής Χορωδίας.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παι−
δαγωγική της Μουσικής στοχεύει στην οργάνωση,
ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης
και πράξης στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας,
μάθησης και εκτέλεσης, στην παραγωγή, εφαρμογή,
διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς και
στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα προα−
ναφερθέντα αντικείμενα.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με κατεύθυνση στη Μουσική Παιδαγωγική είναι:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής
εφαρμογής και έρευνας στο αντικείμενο της Μουσικής
Παιδαγωγικής, με σκοπό μία σύγχρονη θεώρηση της
μουσικής διδασκαλίας και μάθησης, με έμφαση στη
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην κριτική και
βιωματική προσέγγιση της μουσικής παιδαγωγικής και
στην παροχή μιας διεπιστημονικής θεώρησης της μου−
σικής εκπαίδευσης που προκύπτει από το διάλογο με
διάφορα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντι−
κείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής.
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με κατεύθυνση στη Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας κα−
θώς και με κατεύθυνση στη Διεύθυνση Παιδικής και
Νεανικής Χορωδίας είναι:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής
εφαρμογής και έρευνας στα αντικείμενα της Διεύθυνσης
Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής και Νε−
ανικής Χορωδίας, με σκοπό την κατάρτιση διευθυντών
χορωδίας μέσα από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και
τεκμηριωμένες πρακτικές, με έμφαση στην παιδαγωγική
της χορωδίας, τη φωνητική αγωγή και το χορωδιακό
ρεπερτόριο για παιδιά και νέους.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στα αντι−
κείμενα της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και της
Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής
κατευθύνσεις: α) στη Μουσική Παιδαγωγική, β) στη Δι−
εύθυνση Σχολικής Χορωδίας και γ) στη Διεύθυνση Παι−
δικής και Νεανικής Χορωδίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γί−
νονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοτα−
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων συνα−
φούς γνωστικού αντικειμένου με τις ειδικότητες του
διεπιστημονικού χώρου της μουσικής, εφόσον έχουν
πιστοποιημένη γνώση μουσικής (πτυχίο ή δίπλωμα ανα−
γνωρισμένου Ωδείου) ή/και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική
παρουσία στο χώρο της μουσικής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση
Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει
διδακτική απασχόληση, ερευνητική και εργαστηριακή
απασχόληση. Γλώσσες διδασκαλίας ορίζονται η ελλη−
νική και η αγγλική.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθή−
σουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρε−
ωτικά και επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν Mεταπτυ−
χιακή Διπλωματική Εργασία. Το σύνολο των διδακτικών
μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 90
μονάδες ECTS. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά
εξάμηνο παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:
Α. Κατεύθυνση Μουσικής Παιδαγωγικής
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
1 Σύγχρονες τάσεις στη μουσική παιδαγωγική:
κριτική προσέγγιση Υ 6
2 Μουσική δημιουργία − Παράσταση στην τάξη Υ 6
3 Μουσική, τεχνολογία, εκπαίδευση Υ 6
4 Παιδαγωγική της κίνησης Υ 6
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα)
1 Δημιουργική διδασκαλία και χρήση οργάνων Ε 6
2 Στοιχεία διεύθυνσης για ομαδικό τραγούδι Ε 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Β΄ Εξάμηνο
1 Διαφορετικότητα στη μουσική διδασκαλία−μάθηση Υ 6
2 Μουσικός αυτοσχεδιασμός Υ 6
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται τρία)
1 Ακουστική οικολογία Ε 6
2 Κριτική προσέγγιση στο μουσικό ρεπερτόριο Ε 6
3 Μουσικός γραμματισμός και εκπαιδευτικές
εφαρμογές Ε 6
4 Μουσική και διακαλλιτεχνικότητα Ε 6
5 Μουσική και υγεία Ε 6
6 Προσχολική μουσική εκπαίδευση Ε 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Γ΄ Εξάμηνο
1 Εργαστήριο μουσικοπαιδαγωγικής έρευνας Υ 6
2 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία / Πρακτικό project Υ 24
ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Β. Κατεύθυνση Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο 
1 Διεύθυνση σχολικής χορωδίας (πρακτική και θεωρία) Υ 12
2 Μονωδία Ι Υ 2
3 Ακουστική αγωγή − Τραγούδι εκ πρώτης όψεως Ι Υ 2
4 Ανάγνωση παρτιτούρας Ι Υ 2
5 Χορωδιακό ρεπερτόριο για μαθητές Δημοτικού Σχολείου Υ 2
6 Μεθοδολογία χορωδιακής πρόβας Υ 2
7 Χορωδιακό ή Φωνητικό σύνολο Ι Υ 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα)
Μουσική δημιουργία − Παράσταση στην τάξη E 6
Δημιουργική διδασκαλία και χρήση οργάνων E 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Β΄ Εξάμηνο
1 Διεύθυνση σχολικής χορωδίας και οργανικού
συνόλου (πρακτική και θεωρία) Υ 12
2 Μονωδία ΙΙ Υ 2
3 Ακουστική αγωγή − Τραγούδι εκ πρώτης όψεως ΙΙ Υ 2
4 Ανάγνωση Παρτιτούρας ΙΙ Υ 2
5 Χορωδιακό ρεπερτόριο για μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου Υ 2
6 Χορωδιακό ή Φωνητικό σύνολο ΙΙ Υ 2
7 Ηλεκτρονική επεξεργασία παρτιτούρας Υ 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα)
Εκφραστική κίνηση − Choralography Ε 6
Μουσικός αυτοσχεδιασμός Ε 6
Μουσική και διακαλλιτεχνικότητα Ε 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Γ΄ Εξάμηνο
1 Ερευνητική εργασία στο χορωδιακό ρεπερτόριο Υ 6
2 Πρακτικό project (χορωδιακή συναυλία−παράσταση) Υ 24
ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Γ. Κατεύθυνση Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο 
1 Διεύθυνση παιδικής και νεανικής χορωδίας (πρα−
κτική και θεωρία) Ι Υ 15
2 Μονωδία Ι Υ 2
3 Ακουστική Αγωγή − Τραγούδι εκ πρώτης όψεως Ι Υ 2
4 Ανάγνωση παρτιτούρας Ι Υ 2
5 Χορωδιακό ρεπερτόριο για παιδιά (SSA) Υ 2
6 Μεθοδολογία χορωδιακής πρόβας I Υ 2
7 Ιστορικά τεκμηριωμένη εκτέλεση χορωδιακής
μουσικής Ι Υ 3
8 Χορωδιακό ή Φωνητικό σύνολο Ι Υ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Β΄ Εξάμηνο
1 Διεύθυνση παιδικής και νεανικής χορωδίας (πρα−
κτική και θεωρία) ΙΙ Υ 15
2 Μονωδία ΙΙ Υ 2
3 Ακουστική αγωγή − Τραγούδι εκ πρώτης όψεως ΙΙ Υ 2
4 Ανάγνωση παρτιτούρας ΙΙ Υ 2
5 Χορωδιακό ρεπερτόριο για νέους (SATB) Υ 2
6 Μεθοδολογία χορωδιακής πρόβας IΙ Υ 2
8 Ιστορικά τεκμηριωμένη εκτέλεση χορωδιακής
μουσικής ΙΙ Υ 3
Χορωδιακό ή Φωνητικό σύνολο ΙΙ Υ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30
Γ΄ Εξάμηνο
1 Ερευνητική εργασία στο χορωδιακό ρεπερτόριο Υ 6
2 Πρακτικό project (χορωδιακή συναυλία−παράσταση) Υ 24
ΣYΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
σε 55 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών και άλλων Τμημάτων του Ιονίου
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
N. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄).


Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Θα χρησιμοποιηθεί μέρος της υφιστάμενης υλικοτεχνι−
κής υποδομής του Ιονίου Πανεπιστημίου (αίθουσες διδα−
σκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, Ιόνιος Ακαδημία, κ.τ.λ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Προγράμ−
ματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του ανέρ−
χεται στο ποσό των 172.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά (€)
(α) Δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού (αμοιβές διδακτι−
κού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού) 102.000,00
(β) Δαπάνες μετακινήσεων (και διαμονής) 28.000,00
(γ) Δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη, έντυπα και
άλλες προμήθειες 8.000,00
(δ) Δαπάνες υποτροφιών 8.000,00
(ε) Αγορά εξοπλισμού 18.000,00
(στ) Έξοδα προβολής, διαφήμισης και ερευνητικών
δραστηριοτήτων 4.000,00
(ζ) Λοιπά έξοδα 4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 172.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα−
λυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών,
καθώς και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 19 Μαΐου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved