nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά

Αθήνα 18.7.2015, 20:35

«Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» είναι το θέμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, που ο πρόεδρος του Ιδρύματος ενέκρινε να λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι και 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση του ΠΜΣ του Τμήματος φωτογραφίας και Οπτι−
κοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών
του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Παραγωγή Βίντεο, Οπτι−
κοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.11 περ. α΄ του
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του N. 4076/2012 (Α΄ 159),
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), του άρ−
θρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) και του άρθρου 98
του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (και ιδίως του
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. Φ5/89656/Β32007 (Β΄ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98). Proslipsis.gr
6. Τις εσωτερικές υποβληθείσες εσωτερικές αξιολογή−
σεις των ακαδ. ετών 2009−10 (αριθ. 1247.52/12−7−2011 της
ΣΓΤΚΣ και αριθμ. 05.1286.52/8−7−2011 Τμήματος) καθώς
και το αριθμ. 481/21−1−2014 έγγραφο του Τμ. Γραμματείας
Προέδρου − Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα προς
την Α.ΔΙ.Π, που αφορά στην έγκριση από τη ΜΟΔΙΠ της
επικαιροποιημένης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ακαδ. έτος 2011−2012, 2012−2013).
7. Το αριθμ. 1451/15−5−2014 έγγραφο της Αρχής Δια−
σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ−
τατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη από το Φε−
βρουάριο του 2014 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης
του Τμήματος. Proslipsis.gr
8. Το Π.δ. 95/2013 (Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και
Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμη−
μάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (Α΄ 190).
9. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήμα−
τος φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ακαδ.
έτους 2008−2009 (απόφαση Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας
με αριθμ. 30/9−7−2008, απόφαση Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας
8955/14.7.2008) καθώς και τις Βελτιώσεις του προγράμ−
ματος σπουδών ακαδ. έτους 2010−2011 απόφαση Συμ−
βουλίου ΤΕΙ Αθήνας 3/19−1−2011 και απόφαση Προέδρου
ΤΕΙ Αθήνας 624/24−1−2011).
10. Τα αριθμ. 1/6−5−2015 και 2/20−5−2015 πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλ−
λιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
11. Το αριθμ. 2/01−07−2015 πρακτικό της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημα−
ϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά
Μέσα και Κινούμενα Γραφικά», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3865/2008
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο,
Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» είναι
η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
και φοιτήτριες, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επι−
στημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία
και την τεχνογνωσία τους στην αναπτυσσόμενη νέα
τάξη πραγμάτων πάνω στους τομείς του Βίντεο των
Οπτικοακουσιικών και των Κινούμενων Γραφικών.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και
τεχνικές στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, βί−
ντεο και κινούμενων γραφικών, με στόχο να αποκτή−
σουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευ−
ρύνουν την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους,
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων,
την έρευνα και τη μεθοδολογία σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνονται οι και−
νοτόμες πρακτικές, η επαγγελματική εξωστρέφεια και
οι αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας.
Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ, είναι: Η παροχή γνώσης
στις σύγχρονες εξελίξεις και την ανάπτυξη της έρευ−
νας και η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες
γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον
ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ του Τμήματος φωτογραφίας & Οπτικοα−
κουστικών του ΤΕΙ Αθήνας απονέμει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο,
Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι−
ούχοι ΑΕΙ «Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.» της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσ−
σερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο
διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Δι−
πλωματικής εργασίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα του
κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες
(ECTS). Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας
(θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις εργαστη−
ρίου και έρευνα).
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που πρέπει να πα−
ρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται
σε 15 υποχρεωτικά μαθήματα.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία η οποία εκπο−
νείται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί
σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας
είναι η ελληνική. Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων
ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Είδος
Α΄ Εξάμηνο
Ψηφιακά Μέσα 6 Υ
Φωτισμός και Εικονοληψία 7 Υ
Σύνθεση Κινούμενης Εικόνας και Στοιχεία Σκηνογραφίας 6 Υ
Ιστορία της Κινούμενης Εικόνας και Κινούμενα Γραφικά 2D 6 Υ
θεωρία οπτικής επικοινωνίας των ψηφιακών μέσων 5 Υ
Β΄ Εξάμηνο
Story Board & Concept Art 6 Υ
3D (Blender) & Κινούμενα Γραφικά 6 Υ
Compositing (Τεχνικές Green Screen) 6 Υ
Ηχοληψία 6 Υ
Νέες Οπτικοακουστικές Τεχνολογίες 6 Υ
Γ΄ Εξάμηνο
Φως, χρώμα, φωτισμός, διεύθυνση φωτογραφίας 7 Υ
Θεωρία των χρωμάτων & επεξεργασία της εικόνας 6 Υ
Κινηματογραφική Γλώσσα −Σενάριο 7 Υ
Τεχνικές Μοντάζ 6 Υ
Νέα Μέσα & marketing 4 Υ
Δ΄ Εξάμηνο Proslipsis.gr
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία − Master Thesis

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ'
ανώτατο σε 25 μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ' έτος.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί και
υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
και μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΙ ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φωτο−
γραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την
υπάρχουσα υποδομή και ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός
εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους
πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−23,
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της
λειτουργίας του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 56.250,00 € 
και αναλύεται ως εξής:
α/α - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΥΡΩ - ΠΟΣΟΣΤΟ
1. Δαπάνες εκπαίδευσης 19.862,50 € 35.31%
2. Διοικητική Υποστήριξη 6.400,00 € 11,38%
3. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού [Βιβλία, περιοδικά] 1.500,00 € 2,67%
4. Δαπάνες δημοσιότητας .[προκήρυξη, έντυπο, κ.α.] 2.000,00 € 3,56%
5. Μετακινήσεις 800,00 € 1,42%
6. Αναλώσιμα 1.000,00 € 1,77%
7. Ενοικίαση εξοπλισμού και συντήρηση 2.000,00 € 3,56%
8. Συμμετοχή σε συνέδρια 1.000,00 € 1,77%
9. Γενικές δαπάνες 2.000,00 € 3,56%
10. Ειδικός λογαριασμός ΕΛΚΕ 10% 5.625,00 € 10%
11. ΤΕΙ Αθήνας 25% 14.062,50 € 25%
Σύνολο: 56.250,00 € 100%
2. Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αιγάλεω, 8 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved