nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Εξειδίκευση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Αθήνα 21.7.2015, 21:59

Πενήντα θέσεις σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών», προκηρύσσει το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) σε µία από τις παρακάτω Κατευθύνσεις:
Ι). Τεχνολογίες Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής.
ΙΙ). Τεχνολογίες Συστηµάτων ∆ικτύων Επικοινωνιών.
ΙΙΙ). Τεχνολογίες Συστηµάτων Ενέργειας και Εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πηγών.
 Proslipsis.gr
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν διπλωµατούχοι όλων των Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή σχετικής ειδικότητας, τους Πτυχιούχους των Σχολών Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και τους Πτυχιούχους Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειµένου.

Για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου (Μ∆Ε) απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε µαθήµατα καθώς και η εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα ΥΑ και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργία του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος (Κτίριο Α΄ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια, 67100 Ξάνθη), µέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ - εκτυπώσιµη και από την ιστοσελίδα του Τµήµατος).
2) Αντίγραφο ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου. Ο βαθµός δεν µπορεί να είναι µικρότερος του έξι και µισό (6,5).
Τελειόφοιτοι µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα αλλά γίνονται δεκτοί µόνο εφόσον προσκοµίσουν «Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών» πριν τη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ που επικυρώνει τον κατάλογο των εισακτέων.
Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιµίας ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλων σπουδών παν/µίων της αλλοδαπής. Proslipsis.gr
3) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων όλων των ετών.
4) Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.
5) Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελµατικής εµπειρίας σε επιστηµονική περιοχή συναφή προς το αντικείµενο του ΠΜΣ.
6) Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας ή/ και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
7) Αντίγραφα πιστοποιητικών άριστης γνώσης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής) για τους ηµεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς (εάν υπάρχουν).
8) Πρόσφατες συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).
9) Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών τίτλων.
10) ∆ήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα αναγράφεται: «ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος σε ΠΜΣ άλλου Τµήµατος» για όσους γίνουν δεκτοί.
11) Σύντοµη έκθεση επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για µεταπτυχιακές σπουδές γενικά και ειδικότερα στο αντικείµενο του ΠΜΣ.
12) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώµη των υποψηφίων θα συµβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Οι υποψήφιοι την Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 10.00΄ το πρωί, θα εξετασθούν γραπτώς στην ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική) προσερχόµενοι στο Κτίριο Α΄, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια, Ξάνθη. Απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Κρατικού
Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου προς αυτό καθώς και οι πτυχιούχοι οµοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, στα οποία η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική γλώσσα.
 Proslipsis.gr
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν απαλλαγή από την ξένη γλώσσα και δεν προσέλθουν στην καθορισµένη ηµεροµηνία για την εξέταση αυτής, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Τέλος, οι υποψήφιοι που καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα προσέλθουν για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9.00΄ το πρωί, στο Κτίριο Α΄, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια, Ξάνθη.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆Π Θράκης. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα
δικαιολογητικά τους ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου έως 18/9/2015), στη διεύθυνση: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πολυτεχνική Σχολή, Γραµµατεία Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ ΗΜ&ΜΥ, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης – Κιµµέρια, 67100 Ξάνθη, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79016, 25410-79017, φαξ: 25410-79015, info-mps@ee.duth.gr, info@ee.duth.gr.


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
 

© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved