nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Διακρατικό Μεταπτυχιακό: Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Αθήνα 16.10.2015, 17:06

Την λειτουργία Διιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Education Management», σε συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη με το Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd University − ELTE (Faculty of Social Science), Hungary, National University of Kyiv - Taras Shevchenko (Department of Psychology) και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά, ενέκρινε ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Δι−
οίκηση της Εκπαίδευσης (Π.Μ.Σ.−Δ.Ε.) «Education
Management» σε συνεργασία του Τμήματος Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη με το Πανε−
πιστήμιο Eötvös Loránd University − ELTE (Faculty of
Social Science), Hungary, National University of Kyiv −
Taras Shevchenko (Department of Psychology) και
το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71). Proslipsis.gr
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση
της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια−
τάξεις».
2. Το Π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ.Α΄) «Μετονομασία
Σχολής και Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημάτων− Κατάρ−
γηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής−
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας».
3. Την υπουργική απόφαση Φ.5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/
13−8−2007, τ. Β΄) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το από τις 15−12−2014 ειδικό πρωτόκολλο συνεργα−
σίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Διοί−
κησης Επιχειρήσεων), του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής) Ελλάδα, του Πανεπιστημίου
Eötvös Loránd University (ELTE) − σχολή Κοινωνικών Επι−
στημών (Faculty of Social Sciences), Ουγγαρία και το
Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου –
Ταράς Σεβτσένκο (National University of Kyiv – Taras
Shevchenko − Department of Psychology) με σκοπό την
συνδιοργάνωση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών με τίτλο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και αγγλικό
τίτλο «Education Management».
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 137/19−1−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής
Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
στην Α.ΔΙ.Π..
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73/21−1−2015 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την από του 7/2011 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της από 26−1−2015, θέμα
4ο Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της από 27−5−2015, θέμα
4ο Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Δυ−
τικής Μακεδονίας.
10. Την πράξη με αριθμ. 7/10−6−2015 της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
11. Την πράξη υπ’ αριθμ. 3/17−6−2015 της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
12. Το γεγονός ότι το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνι−
κού Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National
University of Kyiv – Taras Shevchenko − Department of
Psychology) Ουκρανία έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑ−
ΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
13. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd
University (ELTE)− σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Faculty
of Social Sciences), Ουγγαρία έχει αναγνωριστεί από το
ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
14. Την απόφαση No. CCXXXIV/2014. (XII. 15.) του Πα−
νεπιστημίου Eötvös Loránd University (ELTE)− Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών (Faculty of Social Sciences), την
απόφαση 9 από τις 21 Μαϊου 2015 του επιστημονικού 
συμβουλίου της Σχολής Ψυχολογίας του Εθνικού Πανε−
πιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University
of Kyiv – Taras Shevchenko − Department of Psychology)
και την απόφαση 3/17.06.2015 θέμα 1ο της συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για την συνδιορ−
γάνωση του ΠΜΣ στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης με
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 την
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Διοίκηση της Εκπαί−
δευσης» και αγγλικό τίτλο «Education Management»,
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την
Κοζάνη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση του Π.Μ.Σ. γίνεται
σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρημα−
τοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην Ελλάδα, του
Πανεπιστημίου Eötvös Loránd University (ELTE)− σχολή
Κοινωνικών Επιστημών (Faculty of Social Sciences) στην
Ουγγαρία και το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Πανε−
πιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University
of Kyiv – Taras Shevchenko − Department of Psychology)
στην Ουκρανία.

Άρθρο 2. Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η Διοίκηση όλων των επιπέδων της
Εκπαίδευσης.
Βασικός σκοπός του Διιδρυματικού − Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η δη−
μιουργία και η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμ−
ματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» για να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό
της ελληνικής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εκπαίδευσης
υψηλά ειδικευμένων διοικητικών και διευθυντικών
στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικα−
νοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών
στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και της
εκπαιδευτικής πολιτικής, στις πρακτικές και επιστη−
μονικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας,
έτσι ώστε να ηγηθούν στην σύγχρονη ποιοτική και
ανταγωνιστική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση που
διαρκώς εξελίσσεται και αναμορφώνεται στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη.
Το Π.Μ.Σ. στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» έχει
δύο κατ’ επιλογή κατευθύνσεις για τους μεταπτυχι−
ακούς φοιτητές α) την «Οργάνωση και Διοίκηση της
εκπαίδευσης» και β) την «Εκπαιδευτική πολιτική και η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανι−
σμών». Η διεπιστημονική επιλογή και διοργάνωση του
ΠΜΣ βασίζεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων και
πρακτικών δεξιοτήτων στον τομέα της εκπαιδευτικής
αναμόρφωσης και διακυβέρνησης, στην οργάνωση και
διοίκηση της δημόσιας και ιδιωτικής της εκπαίδευσης,
στην οικονομική της εκπαίδευσης, καθώς και στις κοι−
νωνιολογικές/ψυχολογικές προσεγγίσεις και μεθόδους,
τα οποία επικεντρώνονται στην έρευνα των εκπαιδευ−
τικών συστημάτων, στην χρηματοοικονομική διοίκηση,
στην στρατηγική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονά−
δων και Α.Ε.Ι., στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των
εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών, καθώς και
στην συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστη−
μάτων και εκπαιδευτικών στατιστικών στην Ελλάδα,
τις χώρες μέλη της ΕΕ και τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρώπης.
Στον σκοπό ίδρυσης του Διιδρυματικού − Διατμηματι−
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμ−
βάνεται επίσης η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση
των διοικητικών και διευθυντικών ηγετικών στελεχών
σε όλα τα επίπεδα της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαί−
δευσης (1−8 επίπεδα ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων
− EQF) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκ−
παίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της
Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (M.B.A. – Master
in Education Management). Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ.
απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή από το Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας, το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (Ελλάδα), το
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd University (ELTE) − Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών (Faculty of Social Sciences), Ουγ−
γαρία και το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού Πανεπι−
στημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University
of Kyiv – Taras Shevchenko − Department of Psychology),
Ουκρανία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011
και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του
που ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 4. Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού−
χοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5. Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2020 − 2021, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του. Η χρονική διάρκεια για
την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των
οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι−
κής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η δι−
πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση
εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α/Α - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Θ/Ε - Ώρες Εβδομάδα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Α1. Μεθοδολογία έρευνας στη μελέτη εκπαιδευτικών πολιτικών και στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
Survey Methodology in the study of education al policy and management of educational organizations 3 - 7,5
Α2. Οργανωσιακή ψυχολογία και κουλτούρα στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
Organization al psychology and culture in education al administration units and agencies 3 - 7,5
Α3. Εισαγωγή στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
Introduction to management of training units and organizations 3 - 7,5
Α4. Οικονομικά της Εκπαίδευσης – Διακυβέρνηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Economics of Education − Governance of Education in Greece and the European Union 3 - 7,5
ΣΥΝΟΛΟ  30 Proslipsis.gr
Α/Α - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Θ/Ε - Ώρες Εβδομάδα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Κατεύθυνση Α: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
A direction: (Organization and management of Education)
ΒΑ1. Εκπαιδευτική ηγεσία : στρατηγική ανάπτυξη και λήψη διοικητικών αποφάσεων στην εκπαίδευση
Educational leadership : strategy development and management decision making in education 3 - 7,5
ΒΑ2. Διοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων πόρων και ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.
Administration and management of tangible and intangible resources and human resources in education 3 - 7,5
ΒΑ3 Μάρκετινγκ εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών 
Marketing of educational units and organizations 3 - 7,5
ΒΑ4
Χρηματοοικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών οργανισμών, προγραμμάτων και έργων
Financial management of educational organizations, programs and projects 3 - 7,5
Σύνολο Εξαμήνου 30
Κατεύθυνση Β: Εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
Direction B: Educational policy and assessment of educational units and organizations
ΒΒ1. Εκπαιδευτικές πολιτικές και συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
Educational policy and comparative analysis of educational systems of members countries of the European Union and third countries 3 - 7,5
ΒΒ2. Φιλοσοφία και ψυχολογία της εκπαίδευσης : ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών καινοτομιών.
Philosophy and psychology of education : development and implementation of curricula and pedagogical innovations 3 - 7,5
ΒΒ3. Η διαδικασία αξιολόγησης (εσωτερικής – εξωτερικής) ως εργαλείο διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.
The evaluation process (internal − external) as a tool for management of educational units and organizations 3 - 7,5
ΒΒ4. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης γνώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης
The quality assurance and certification knowledge in European education area 3 - 7,5
Σύνολο Εξαμήνου 30
Α/Α - Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Θ/Ε - Ώρες Εβδομάδα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Γ1. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη διοίκηση της εκπαίδευσης
Applicationsofnewtechnologiesineducationandeducationadministration 3 - 7,5
Γ2. Βασικές αρχές στατιστικής – Στατιστικές εφαρμογές με SPSS
Fundamentals Statistics − statistical applications with SPSS in education 3 - 7,5
Γ3. Βιωματική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης.
Biomatic experiences in education 3 - 7,5
Γ4. Η λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης
Decision making and crisis management in education 3 - 7,5
Σύνολο Εξαμήνου 30
Α/Α - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Δ1. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία − MasterThesis 30
Σύνολο 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 120
Θ−Θεωρία, Ε− Εργαστήριο

Άρθρο 7. Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές, ανά κύκλο ΠΜΣ.
Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8. Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των
τεσσάρων συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και προσκε−
κλημένων διδασκόντων άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και
άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N. 3685/2008 (Α΄ 148) και του Ν. 4009/2011 και τις
συμπληρώσεις τους αλλά και τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 9. Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Άρθρο 10. Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για 40 άτομα υπολογίζεται σε 120.000 € και αναλύεται ως εξής:
Α/Α ΔΑΠΑΝΕΣ − ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 31200 26%
2 Διπλωματικές εργασίες 4000 3,33%
3 Διοικητική υποστήριξη Τ.Ε.Ι. Πειραιά (ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά) και Πανεπιστημίων Eötvös
Loránd University (ELTE) και Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο
(National University of Kyiv – Taras Shevchenko − Department of Psychology) 7200 6%
4 Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Διοίκηση της Εκπαίδευσης 9350 7,79%
5 Δαπάνες Μετακινήσεων 21900 18,25%
6 Δημοσιότητα, Εκτυπώσεις 850 0,71%
7 Εξοπλισμός 500 0,41%
8 Υποτροφίες 3000 2,5%
9 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12000 10%
10 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30000 25%
Σύνολο 120.000 100%
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από δί−
δακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11. Τελικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Koζάνη, 26 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved