nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Διεθνείς Σπουδές

Αθήνα 11.12.2015, 18:42

Την ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.


* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) μεταξύ του Τμήματος Διεθνών, Ευρω−
παϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Δι−
εθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick με
τίτλο «Διεθνείς Σπουδές».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 80 παρ. 11 περιπτ. α. του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 περιπ. γ. του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
και συμπληρώθηκε με ισχύ από 1.1.2015 με το άρθρο 34
του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
β. Του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), το άρθρο 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και το άρθρο 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 6 και
10 του εν λόγω νόμου.
γ. Του Ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
(ΦΕΚ 189 Α΄), και ιδίως τα άρθρα 14 και 15, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.δ. 76/2013 «Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώ−
νευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστή−
μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΦΕΚ 119 Α΄).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το από 5/10/2015 απόσπασμα πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής
Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Πα−
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη−
μών (συνεδρίαση της 1.10.2015/Θέμα μόνο).
6. Το από 5/10/2015 απόσπασμα πρακτικών της Κοσμη−
τείας της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και
Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 1.10.2015/Θέμα 1ο).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 5.10.2015/Θέμα 1ο)
8. Το από 11/6/2015 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών και του Πανεπιστημίου Frederick.
9. Το από 30/9/2015 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Frederick.
10. Το υπ’ αριθ. 710/17.2.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών,
Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστη−
μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3917/7.3.12 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ,
με το οποίο βεβαιώνεται ότι το FREDERICK UNIVERSITY
CYPRUS έχει αναγνωριστεί ως ομοταγές προς τα ελλη−
νικά Α.Ε.Ι. και οι Σχολές και τα Τμήματά του ως ισότιμα
με τα αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Proslipsis.gr
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
αποφασίζεται:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 η λειτουργία κοινού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μεταξύ
του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας
και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών και της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick
με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1Proslipsis.gr
Γενικές Διατάξεις
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick
οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο των «Διεθνών
Σπουδών», συνδυάζοντας τη θεωρητική διδασκαλία με
την εμπειρική μελέτη των διεθνών ζητημάτων, έτσι ώστε
οι αποκτώντες τον μεταπτυχιακό τίτλο να είναι σε θέση
να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά είτε ως στελέχη
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ο συντονισμός της λειτουργίας του Προγράμματος
ασκείται από τα όργανα τα οποία προβλέπονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και ιδίως από την κοινή
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο στις ακόλουθες
ειδικεύσεις:
α) Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Διενέξεων
β) Στρατηγική
γ) Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική Οικο−
νομία.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. στις «Διεθνείς Σχέσεις» είναι να πα−
ράσχει σε στελέχη του κρατικού, δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, στους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των
Σωμάτων Ασφαλείας, της Πολιτικής Άμυνας, του Πυρο−
σβεστικού και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτο−
φυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους των Υπουργείων
Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και των λοιπών Υπουρ−
γείων, Ημικρατικών Οργανισμών, Αυτόνομων Κρατικών
Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της Ελληνικής
και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και σε άτομα που
στοχεύουν στο να σταδιοδρομήσουν σε διεθνείς οργα−
νισμούς και σε κυβερνητικούς φορείς, καθώς και σε επι−
χειρηματικούς ομίλους και επιχειρήσεις, τις απαιτούμενες
γνώσεις και δεξιότητες (κρίσης, ανάλυσης και σύνθεσης)
προκειμένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς
ασφάλειας, κρίσιμα στην καθημερινή ζωή για τα ίδια τα
άτομα, τα κράτη, τις επιχειρήσεις, τους διεθνείς θεσμούς,
την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού, δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα και των στελεχών του εν γένει.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο από κοινού με το Πανε−
πιστήμιο Frederick απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις «Διεθνείς Σπουδές» («Master of
Arts in International Studies») με εξειδικεύσεις:
α) Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Διενέξεων («Crisis
Management and Conflict Resolution
β) Στρατηγική («Strategy»)
γ) Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική Οικονο−
μία («Energy Security and International Political Economy»).
Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων − Διαδικασία Εισαγωγής
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυ−
χιούχοι Α.Ε.Ι. της Ελλάδος και της Κύπρου ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα ως
υποψήφιοι οι παρακάτω κατηγορίες σπουδαστών:
α. Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυ−
νάμεων και της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς, καθώς και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος αντιστοίχως.
β. Αξιωματικοί της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυ−
νας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας και
Ακτοφυλακής.
γ. Υπάλληλοι βαθμού Β΄, κατηγορίας πανεπιστημια−
κής εκπαίδευσης, καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων
Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
δ. Διπλωματικοί και Ανώτεροι Λειτουργοί των Υπουρ−
γείων Εξωτερικών Ελλάδος και Κύπρου, καθώς και Ανώ−
τεροι Λειτουργοί των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτε−
ρικών και Δικαιοσύνης της Κυπριακής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
ε. Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής
Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα−
θώς και Αξιωματικοί τρίτων χωρών.
στ. Υπάλληλοι και Λειτουργοί της Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης Κύπρου και Ελλάδος.
3. Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω για την επιλογή
τους ως υποψηφίων, θα καθορίζονται από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick
πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή
των σπουδαστών στο Π.Μ.Σ. με απόφαση της ΕΔΕ.
4. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την
απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σα−
ράντα (40) σπουδαστές ανά κατεύθυνση.
5. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή νέων
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα, καθώς και η
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Υπεύθυνος φορέας για την αξιολόγηση και επιλογή
των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι επιτροπή των Πανεπι−
στημίων Frederick και Παντείου, που ορίζεται από την
ΕΔΕ, η οποία και διενεργεί τις εξετάσεις και κοινοποιεί
τον πίνακα επιτυχόντων.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια Proslipsis.gr
Η χρονική διάρκεια για την απονομή ορίζεται κατ’
ελάχιστο σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα είναι υποχρεωτικής
παρακολούθησης και θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια
του ημερήσιου προγράμματος του εκάστοτε ακαδημαϊκού
έτους, περιλαμβάνοντας ώρες διδασκαλίας ανάλογα με
τις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αδυναμίας υλο−
ποίησης του ημερήσιου προγράμματος για διάφορους λό−
γους, θα προγραμματίζονται οι ανάλογες αναπληρώσεις.
2. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους του Π.Μ.Σ. θα
πραγματοποιείται με την έναρξη του αντίστοιχου
ακαδημαϊκού έτους και η διάρκεια του είναι αυτή που
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μπορεί να καθυστερή−
σει κατά ένα μήνα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο
ιδρυμάτων στο πλαίσιο της ΕΔΕ.
3. Η διδασκαλία συνίσταται από διαλέξεις, σεμινάρια,
συζητήσεις κατά ομάδες, ασκήσεις, εργασίες, μελέτες,
εξετάσεις, και από κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες. Το σύνολο της διδακτι−
κής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για
όλους τους σπουδαστές. Το πρόγραμμα της διδασκαλίας
αποτελείται από ένα σταθερό γενικό πλαίσιο γνωστι−
κών αντικειμένων, τα οποία προσαρμόζονται με βάση
το εκάστοτε γενικό θέμα και είναι υποχρεωτικά για την
απονομή των κατά το άρθρο 3 μεταπτυχιακών τίτλων.
Γλώσσα του προγράμματος είναι η ελληνική. Με από−
φαση της ΕΔΕ μαθήματα ή διαλέξεις μπορεί να γίνονται
και στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Με
απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να επιτρέπεται η συγγραφή
διπλωματικών εργασιών ή διδακτορικής διατριβής και
στις ανωτέρω ευρωπαϊκές γλώσσες.
Το πρόγραμμα εκπονείται και σε πρόγραμμα μερικής
φοιτήσεως.
4. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, διάρκειας 3 εξαμή−
νων, έχει 90 πιστωτικές μονάδες που κατανέμονται
όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
5. Το γενικό πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων
(μαθήματα) και οι κύκλοι σπουδών ανά εξάμηνο, με τις
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, οι οποίοι οδηγούν στη
λήψη Μ.Δ.Ε, καθορίζεται ως ακολούθως:
Διεθνείς Σπουδές
Κατεύθυνση: α) Διαχείριση Κρίσεων και
Επίλυση Διενέξεων
Α' εξάμηνο
Υποχρεωτικά - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Θεωρία Διεθνών και Διακρατικών Διενέξεων και Κρίσεων 8
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων - Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής 8
Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 7
Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Μακροοικονομία της
Ενέργειας 7
Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά - Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Διαχείριση και Επίλυση Διενέξεων και Κρίσεων: Σύγχρονα 
θέματα και μελέτες περίπτωσης 10
Διαπραγματεύσεις – Διαμεσολάβηση και Λήψη Αποφάσεων 10
Επιλογής* (από τα 4 μαθήματα επιλέγεται το 1)
Παγκόσμια Διπλωματία, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια 10
Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία 10
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική/Τουρκική Εξωτερική Πολιτική 10
Δημόσια και Πολιτιστική Διπλωματία 10
Γ΄ εξάμηνο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μεθοδολογία Έρευνας 5
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ 90
Διεθνείς Σπουδές
Κατεύθυνση: β) Στρατηγική
Α' εξάμηνο
Υποχρεωτικά Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Θεωρία Διεθνών και Διακρατικών Διενέξεων και Κρίσεων 8
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων – Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής 8
Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 7
Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Μακροοικονομία της Ενέργειας 7
Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Θεωρία Ειρήνης και Σύγκρουσης: Τέχνη και
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 10
Θεωρία Στρατηγικών Σπουδών 10
Επιλογής* (από τα 4 μαθήματα επιλέγεται το 1)
Παγκόσμια Διπλωματία, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια 10
Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία 10
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική/ Τουρκική Εξωτερική Πολιτική 10
Δημόσια και Πολιτιστική Διπλωματία 10
Γ΄ εξάμηνο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μεθοδολογία Έρευνας 5
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ 90
Διεθνείς Σπουδές
Κατεύθυνση: γ) Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής
Πολιτική Οικονομία
Α' εξάμηνο
Υποχρεωτικά Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
Θεωρία Διεθνών και Διακρατικών Διενέξεων και Κρίσεων 8
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων – Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής 8
Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 7
Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Μακροοικονομία της
Ενέργειας 7
Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά - Επιλογής - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Ενεργειακοί Πόροι και Περιβάλλον: Θέματα Κλιματικής 
Αλλαγής, Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 10
Ενεργειακή Πολιτική και Ασφάλεια: Δρώντες και Στρατηγικές 10
Επιλογής* (από τα 4 μαθήματα επιλέγεται το 1)
Παγκόσμια Διπλωματία, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια 10
Γεωπολιτική, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία 10
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική / Τουρκική Εξωτερική Πολιτική 10
Δημόσια και Πολιτιστική Διπλωματία 10
Γ΄ εξάμηνο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μεθοδολογία Έρευνας 5
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ 90
* Για να προσφερθεί μάθημα επιλογής θα πρέπει να
συμπληρώνεται ομάδα με τουλάχιστον οκτώ (8) σπου−
δαστές.
6. Στην περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών
του Π.Μ.Σ. είναι μικρότερος των δεκαπέντε, τα γνωστικά
αντικείμενα (μαθήματα) ανά εξάμηνο καθορίζονται σε
τρία υποχρεωτικά. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα θα
προκύπτουν κατόπιν συνεργασίας του Παντείου Πανε−
πιστημίου από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick στο
πλαίσιο της ΕΔΕ.
7. Το Π.Μ.Σ. εκπονείται και σε πρόγραμμα μερικής
φοιτήσεως.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα με−
ρικής φοιτήσεως θα γίνει με αποφάσεις της ΕΔΕ. Τα
κριτήρια θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μετα−
πτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Προσωπικό
Στο παρόν Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν καθηγητές και λέκτο−
ρες του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου
Frederick, καθώς και άλλων ΑΕΙ, Ομότιμοι Καθηγητές, Επι−
στημονικοί Συνεργάτες, καθώς και ερευνητές και επιστή−
μονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις προϋπο−
θέσεις των διατάξεων του άρθρου 5 § 1 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Το Πανεπιστήμιο Frederick θα διαθέτει τον υφιστά−
μενο εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για
τις ανάγκες πραγματοποίησης του Π.Μ.Σ.
2. Οι παραδόσεις, οι διαλέξεις, τα σεμινάρια, τα εργα−
στήρια, οι συζητήσεις κατά ομάδες, οι ασκήσεις και οι
εξετάσεις του Π.Μ.Σ. διεξάγονται σε χώρο που διαθέτει
το Πανεπιστήμιο Frederick στις εγκαταστάσεις του.
3. Η γραμματειακή υποστήριξη των σπουδαστών του
Π.Μ.Σ. θα γίνεται με μέριμνα του Πανεπιστημίου Frederick.
4. Το Πανεπιστήμιο Frederick για την κάλυψη των εκ−
παιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των σπουδαστών
της διαθέτει και σύστημα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης.
Το σύστημα αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών
των σπουδαστών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Διάρκεια λειτουργίας
Η παρούσα συμφωνία έχει δεκαετή διάρκεια αρχής
γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016. Στο τέλος
της περιόδου αυτής θα επανεκτιμηθεί η αναγκαιότητα
συνέχισης της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με πρόταση των
αρμοδίων οργάνων του Παντείου Πανεπιστημίου και
του Πανεπιστημίου Frederick.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ενδεικτικό συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε
σπουδαστή του Π.Μ.Σ. που αφορά στην οικονομική συμ−
μετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών, ο τρόπος και το
ύψος καταβολής τους προσδιορίζονται από το Πανεπι−
στήμιο Frederick. Η διαχείριση των εσόδων γίνεται από
τους αντίστοιχους θεσμούς του ίδιου Πανεπιστημίου.
Υπεύθυνο για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων
του Π.Μ.Σ. είναι το Πανεπιστήμιο Frederick.
2. Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους λειτουρ−
γίας είναι οι εξής:
α. Οικονομική συμμετοχή εγγεγραμμένων σπουδαστών.
β. Χορηγίες από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
γ. Δωρεές και κληροδοτήματα
δ. Ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά ερευνητικά ή άλλα
προγράμματα.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις − Λοιπές Ρυθμίσεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ−
νεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,
καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η ενεργοποίηση του προγράμματος, για κάθε εκπαι−
δευτικό έτος ξεχωριστά, θα γίνεται μόνο στην περίπτω−
ση που έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι και
οι σχετικές πιστώσεις έχουν αποδοθεί πριν την έναρξη
του εκπαιδευτικού έτους.
Επιπρόσθετες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα ρυθμίζονται μέσω του
εκάστοτε Κανονισμού Π.Μ.Σ. (Κ.Π.Μ.Σ.) που εγκρίνει η ΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved