nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Δίκαιο και Πληροφορική

Αθήνα 18.1.2016, 16:03

Την λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική (MSc “Law and Informatics”)», ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1956 (2)
Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφο−
ρικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης, με τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική (MSc
“Law and Informatics”)».

Ο ΠΡΥΤΑΝHΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
1 παρ. 2 και το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177 Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄)
και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Το Π.δ. 88 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄/5.6.2013) «Μετονομασία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση − συγκρό−
τηση σχολών».
6. Το Π.δ. 86 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3.6.2013) «Συγχώνευση Τμη−
μάτων, ίδρυση, συγκρότηση − ανασυγκρότηση Σχολών
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
7. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδι−
κής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορί−
ας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδριάσεις
υπ’ αριθμ. 23/11.6.2015 και 3/1.10.2015) και του Τμήμα−
τος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ.
114/14.10.2015).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση
αριθμ. 14/23.11.2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρίαση αριθμ. 14/10.12.2015).
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2302/24.9.2013 έγγραφο
της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρω−
θεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εφαρμοσμέ−
νης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
12. Τα με αριθμ. πρωτ. 1498/21.5.2014 και 1685/26.6.2014
έγγραφα της Α.ΔΙ.Π., από τα οποία προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2015−2016 τη λειτουργία του Διιδρυματικού Δια−
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομι−
κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(ΔΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική (MSc “Law and
Informatics”)», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο−
λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)
οργανώνουν και λειτουργούν από το εαρινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 Διιδρυματικό Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Δίκαιο
και Πληροφορική (MSc “Law and Informatics”)», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008. Τη διοικη−
τική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το
επισπεύδον Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
και συμπληρωματικά σε αυτές του Τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, είναι η μελέτη και η
έρευνα αφ’ ενός του νομικού πλαισίου που διέπει την
Πληροφορική και τις εφαρμογές της, αφ’ ετέρου της
Πληροφορικής ως επιστήμης που συμβάλλει στην προ−
αγωγή της νομικής έρευνας και της νομικής πράξης
στις ποικίλες εκφάνσεις της.
2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προα−
γωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πα−
ραπάνω πεδία, ενόψει και των αναγκών της χώρας να
αφομοιώνει και να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις
και εφαρμογές της Πληροφορικής στην Κοινωνία της
Πληροφορίας, μέσα από τον εφοδιασμό των μεταπτυ−
χιακών φοιτητών με διεπιστημονικές εξειδικευμένες
γνώσεις στο Δίκαιο, στην Πληροφορική και στις εφαρ−
μογές της, για μια επιτυχημένη επαγγελματική ή/και
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου−
δών.
ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με ισχυρό
επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία
στις Επιστήμες του Δικαίου και της Πληροφορικής, με
επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις τους, καθώς και η
ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων
πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω επιστημονικά
πεδία.
iii. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η συστη−
ματική πρακτική εξάσκηση στη συνθετική προσέγγιση
των γνωστικών αντικειμένων των παραπάνω δύο επι−
στημονικών κλάδων.
iv. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της
διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευνη−
τικά αντικείμενα Δικαίου και Πληροφορικής, καθώς και
της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών διεπιστημο−
νικών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
v. Η ανάπτυξη συναφών κριτικών και ερευνητικών δε−
ξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού
επιπέδου.
vi. O εφοδιασμός των αποφοίτων με τις γνώσεις που
θα τους επιτρέψουν να καλύψουν με ιδιαίτερη επιτυχία
συναφείς επαγγελματικές θέσεις του Ιδιωτικού και Δη−
μόσιου Τομέα, καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά
και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
4. Κατευθυντήριες αρχές του ΔΠΜΣ αποτελούν αφ’
ενός μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διακλα−
δικών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων
και αρχών, αφ’ ετέρου δε η ανάπτυξη σε αυτούς των
κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται
για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευ−
νητική δραστηριότητα.
5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας
του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της
συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του Προγράμματος,
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, με τη
μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής, καθώς και η προώθηση
συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Ιδρύματα του
εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει τον τίτλο σπουδών: Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Πληροφορική»
(MSc «Law and Informatics»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιού−
χοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θε−
τικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων
ΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού
αντικειμένου, Τμημάτων Nομικής, Πολιτικών Επιστημών,
Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών,
Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και
ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και
πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων,
καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατι−
ωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να
γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή
άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδι−
κής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του άρθρου 2 περ.
β΄ του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΔΠΜΣ πλήρους φοίτησης
και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και
ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχια−
κής διπλωματικής εργασίας. Για το ΔΠΜΣ μερικής
φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές,
τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4)
υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30)
μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα μαθήματα επιλογής
του Β΄ εξαμήνου και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν
στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα−
σίας του Γ΄ εξαμήνου. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολο−
γία και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος. Το ανα−
λυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων πλήρους φοίτησης είναι
το ακόλουθο:
Α΄ εξάμηνο Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με
πτυχίο Νομικής και συναφών Επιστημών (Σύνολο ECTS 30)
Πίνακας Α.1 Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών 7,5
2. Υπολογιστική σκέψη και Λογισμικό 7,5
3. Πληροφοριακά Συστήματα και
Βάσεις Δεδομένων 7,5
4. Παγκόσμιος Ιστός 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Α΄ εξάμηνο Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με
πτυχίο Πληροφορικής και συναφών Επιστημών
Πίνακας Α.2 Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
1. Ζητήματα Αστικού Δικαίου 7,5
2. Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου 7,5
3. Ζητήματα Ποινικού Δικαίου 7,5
4. Νομικό περιβάλλον της Κοινωνίας
της Πληροφορίας 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα από τα παρακάτω
μαθήματα:
Πίνακας Β Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
1. Διανοητική ιδιοκτησία στην Πληρο−
φορική 7,5
2. Ηλεκτρονικό Έγκλημα 7,5
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν −
Κοινωνική Δικτύωση 7,5
4. Νομική προστασία προσωπικών δε−
δομένων στην ψηφιακή εποχή 7,5
5. Ασφάλεια πληροφοριών στα δίκτυα
υπολογιστών 7,5
6. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 7,5
7. Φορολογία και Διαδίκτυο − Πληρο−
φοριακά Συστήματα Λογιστικής και
Φορολογίας 7,5
8. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Νομι−
κές και τεχνολογικές πτυχές 7,5
9. Στατιστική και Δικαιομετρία 7,5
10. Τηλεπικοινωνίες και συναφή νο−
μικά θέματα 7,5
Γ΄ εξάμηνο
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Διπλωματική Εργασία 30
2. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μερικής φοί−
τησης είναι το ίδιο με το αντίστοιχο Πρόγραμμα πλή−
ρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοι−
τητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται
σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο
Α΄ και Β΄ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών πλήρους
φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για τον φοιτητή μερι−
κής φοίτησης αντιστοιχεί στο 5ο εξάμηνο φοίτησής του.
3. Τα μαθήματα μπορούν να αναμορφώνονται ή και
αντικαθίστανται με άλλα με απόφαση της Ειδικής Δια−
τμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ και έγκριση της Συ−
γκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Με πρόταση της ΕΔΕ και
έγκριση των Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης των δυο συ−
νεργαζόμενων Πανεπιστημίων μπορεί να γίνει η ανακα−
τανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών
στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
4. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και μπορούν να
πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται
σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο. Ο ακριβής αριθμός
εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Ως υπεράριθμοι επίσης,
χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, κα−
θώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής
ή Πληροφορικής. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου
αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί και υπότροφοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του
Ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν ως διδάσκοντες μέλη
ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων Πανεπι−
στημιακών Τμημάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 ή της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή Proslipsis.gr
Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ διατί−
θεται η υλικοτεχνική υποδομή κυρίως του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών
Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, συ−
μπληρωματικά, του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο−
λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αίθουσες,
βιβλιοθήκες, εργαστήρια, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει από το εαρι−
νό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 μέχρι και
το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023−24, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ−
χεται στο ποσό των 97.500€ και αναλύεται σε κατηγο−
ρίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
I. Αμοιβές−Αποζημιώσεις Ανθρώπινου
δυναμικού 80.000
II. Προμήθεια/Ανανέωση/Συντήρηση εξο−
πλισμού/λογισμικού 7.500
ΙΙΙ. Αναλώσιμα 2.000
IV. Εξοδα δημοσιεύσεων 2.000
V. Λοιπές Δαπάνες 6.000
Σύνολο 97.500
Οι πηγές χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ για την κάλυψη
του ανωτέρω κόστους λειτουργίας είναι: Δίδακτρα των
φοιτητών, διαφανείς χορηγίες επιχειρήσεων και οργα−
νισμών, αμοιβές από άλλες παράλληλες δραστηριότη−
τες, μελέτες ή έρευνες που εκπονεί το προσωπικό στα
πλαίσια του ΔΠΜΣ, δωρεές, κληροδοτήματα, ερευνητικά
προγράμματα, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.

Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved