nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Παιδαγωγική Επιστήμη

Αθήνα 12.2.2016, 23:06

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Παιδαγωγική Επιστήμη», ενέκρινε το Πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023−2024.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 13382
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω−
γικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Παιδαγω−
γική Επιστήμη».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θε−
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47, του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 34
του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15, «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω−
γικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση με αριθμό 172/2−4−2015).
6. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ−
νεδρίαση με αριθμό 171/24−6−2015).
7. Το έγγραφο με αριθμό 1647/23−6−2014 της Α.Δ.Ι.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παι−
δαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης.
8. Τη με αριθμό 29121/15−6−2015 (ορθή επανάληψη
30103/23−6−2015) θετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ
για την ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «Παιδαγωγική Επι−
στήμη» στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φιλοσο−
φίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο
«Παιδαγωγική Επιστήμη» (Π.Ε.) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσο−
φικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Παιδαγωγική Επιστήμη»
(Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη» (Π.Ε.) του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έχει ως αντικείμενο το
σύνολο των Επιστημών της Αγωγής και πραγματεύεται
θέματα που σχετίζονται με την αγωγή, την τυπική και τη
μη τυπική εκπαίδευση, αλλά και την άτυπη μάθηση (π.χ.
την οικογενειακή και την προσχολική αγωγή, τη σχολική
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την Εκπαίδευση Ενηλί−
κων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τα Μ.Μ.Ε., τις Τ.Π.Ε.).
Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., με κριτήριο την προετοιμασία
των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για την μελ−
λοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο
της αγωγής και της εκπαίδευσης, αποσκοπεί:
1) στην εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρ−
τισή τους σε ένα από τα πέντε προσφερόμενα γνωστικά
πεδία (κλάδους) των Επιστημών της Αγωγής,
2) στην ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο
παιδαγωγικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους και στην
ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρ−
μογές στην εκπαιδευτική πράξη και την πρακτική άσκη−
ση, και
3) στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/
τις ίδιες.
Το Π.Μ.Σ «Παιδαγωγική Επιστήμη» περιλαμβάνει υπο−
χρεωτικά μαθήματα, εποπτευόμενη πρακτική άσκηση
260 ωρών και την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Ειδικότερα, το αντικείμενο και ο σκοπός των πέντε
γνωστικών πεδίων των Επιστημών της Αγωγής που ανα−
πτύσσονται στο Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής:
1) Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη»,
στο πεδίο της Διεθνούς Εκπαίδευσης είναι η ιστορική
εξέλιξη, τα επιστημολογικά, θεωρητικά και ερευνητικά−
μεθοδολογικά ζητήματα, καθώς και οι εφαρμογές τριών
κλάδων των Επιστημών της Αγωγής, της Παιδαγωγικής
της Ειρήνης, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της
Συγκριτικής Παιδαγωγικής και αποσκοπεί:
α) στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών
και στην ανάλυση του κριτικού ειρηνιστικού και διαπολι−
τισμικού παιδαγωγικού λόγου αναφορικά με τις μορφές
της βίας, τη θετική ειρήνη, την επίλυση των συγκρού−
σεων, τον πολιτισμικό πλουραλισμό, τη μετανάστευση,
την ταυτότητα και ετερότητα, την οικουμενικότητα και
τον πολιτισμικό σχετικισμό, τη διαπολιτισμική επικοινω−
νία, την οικολογία, τις ειρηνιστικές και διαπολιτισμικές
παιδαγωγικές πρακτικές και πόρους με έμφαση στα
προγράμματα σπουδών και σχολικά βιβλία, τη σχετική
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη δυ−
νατότητα δημιουργίας ενός κριτικού πολιτισμού ειρήνης
στο πεδίο της αγωγής και της εκπαίδευσης κ.λπ., καθώς
και με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που θέτουν η
παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση στα εκπαιδευτικά
συστήματα και στην εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και
τις προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
β) στην άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε σχολεία,
κυρίως πολυπολιτισμικά, υποβαθμισμένων περιοχών, σε
σχολεία που εμφανίζεται το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού και της βίας κ.λπ., αλλά και σε σχετικές
υπηρεσίες, δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, φορείς, οργα−
νισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κέντρα νεότητας,
Παιδικά Χωριά SOS κ.λπ., ώστε να αναλάβουν δράση και
να αποκτήσουν σχετικές ικανότητες και επαγγελματική
εμπειρία
γ) στη σε βάθος επιστημονική κατάρτιση στο ερευ−
νητικό πεδίο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, της Δι−
απολιτισμικής και Συγκριτικής Παιδαγωγικής και στη
συγγραφή ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Proslipsis.gr
2) Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστή−
μη», στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής είναι η εκπαίδευση
και η κοινωνική στήριξη των μαθητών/μαθητριών με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και
θέματα που αφορούν το ρόλο του/της εκπαιδευτικού
στην αξιολόγηση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων
των μαθητών/μαθητριών και στην εφαρμογή κατάλλη−
λων εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο τη σχολική και
κοινωνική τους ένταξη. Αυτό αποβλέπει:
α) στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών
αναφορικά με τις μαθησιακές, γνωστικές και ψυχοκοινω−
νικές δυσκολίες των μαθητών/μαθητριών με αναπηρία
και τις δυνατότητες του σχολείου και του εκπαιδευτικού
να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους με την εφαρμογή
κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσε−
ων σε συνεργασία με την οικογένεια
β) στην άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε σχολικές
δομές παροχής ειδικής αγωγής, σε κέντρα διάγνωσης,
αξιολόγησης και υποστήριξης και σε χώρους εκπαι−
δευτικής και κοινωνικής ένταξης, ώστε να αποκτήσουν
εμπειρία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να
αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής εκ−
παιδευτικών παρεμβάσεων και δεξιότητες επικοινωνίας
και συνεργασίας με τους μαθητές/μαθήτριες και τους
γονείς τους
γ) στην κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών αναφο−
ρικά με τη διεξαγωγή έρευνας σε επιμέρους ζητήματα
των παραπάνω θεματικών και τη συγγραφή ερευνητικής
μεταπτυχιακής εργασίας.
3) Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο
πεδίο της Ιστορικής Παιδαγωγικής είναι η ιστορία των
παιδαγωγικών ιδεών και οι επιδράσεις που αυτές άσκη−
σαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου σχολείου, καθώς
και η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης από την
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως τη δεκαετία του
1990. Αυτό αποβλέπει:
α) στην απόκτηση γνώσεων και στην κατανόηση των
εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης τόσο στη δια−
χρονία όσο και στη συγχρονία τους,
β) στην προσέγγιση ζητημάτων αναφορικά με τον
εντοπισμό, την ταξινόμηση, την κατανόηση και την ερ−
μηνεία πηγών και αρχειακού υλικού, προκειμένου να
εξετάσουν κριτικά και να ερμηνεύσουν θέματα της εκ−
παίδευσης από τον 18ο αιώνα έως το τέλος του 20ου
αιώνα,
γ) στην έρευνα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης πέρα
από τη σχολική τάξη, συμπεριλαμβανομένης της συνερ−
γασίας με τα μουσεία και τα ιστορικά αρχεία και στη
συγγραφή ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
4) Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο
πεδίο της Παιδαγωγικής του Σχολείου είναι θέματα που
σχετίζονται με την ιστορία, τη δομή, την κοινωνιολογία
και κυρίως με την εσωτερική λειτουργία του σχολείου.
Εστιάζει στην ιστορική εξέλιξη, στις επιμέρους επιστη−
μολογικές παραδοχές, στις παιδαγωγικές θεωρίες και
στα μοντέλα των ποικίλων σχολικών παιδαγωγικών
πόρων (πρωτίστως προγράμματα σπουδών, σχολικό
βιβλίο, Τ.Π.Ε.) και αντιστοίχως των διδακτικών πρακτι−
κών (μεθόδευση της διδασκαλίας, διδακτικά μοντέλα
κ.λπ.), καθώς και στη Λογοτεχνική Εκπαίδευση. Αυτό
αποβλέπει:
α) στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών
αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, σε σχέση με την
ποιότητα στην εκπαίδευση και την εσωτερική εκπαι−
δευτική μεταρρύθμιση,
β) στην άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών σε σχολεία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ανάλογα με τις βασικές σπουδές τους, ώστε να αναλά−
βουν παιδαγωγική − εκπαιδευτική − διδακτική και διοι−
κητική δράση και να αποκτήσουν σχετικές ικανότητες
και επαγγελματική εμπειρία,
γ) στην προετοιμασία στελεχών της εκπαίδευσης,
ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, το
σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευ−
τικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση,
δ) στην κατάρτιση επιστημόνων − ερευνητών για τη
διεξαγωγή έρευνας στο σχολείο και για τη συγγραφή
ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
5) Το Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική Επιστήμη», στο πεδίο της
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει ως αντικείμενο τη Γενι−
κή Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαί−
δευση και Κατάρτιση και εστιάζει στη μελέτη, ανάλυση
και επιστημονική εμπέδωση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και της Διά Βίου Μάθησης και αποσκοπεί:
α) στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών
με γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνω−
στικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες
που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος
− σε μια διαλεκτική συνάρτηση − τη Γενική Εκπαίδευση
ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κα−
τάρτιση, μέσα στο γενικότερο πεδίο της Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και στην
ενίσχυση και ενδυνάμωσή τους ως ενηλίκων εκπαιδευ−
ομένων Proslipsis.gr
β) στην ενιαία και συστηματική προετοιμασία για το
επάγγελμα του επιμορφωτή/της επιμορφώτριας, του
σχεδιαστή/της σχεδιάστριας, του συντονιστή/της συ−
ντονίστριας ή αξιολογητή/αξιολογήτριας προγραμμά−
των Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
γ) στη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας σε διάφορες
πτυχές της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου
Μάθησης και στη συγγραφή ερευνητικής μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγω−
γική Επιστήμη» του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
του Α.Π.Θ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη», στις εξής πέντε
(5) προσφερόμενες κατευθύνσεις−ειδικεύσεις:
α) Διεθνή Εκπαίδευση,
β) Ειδική Αγωγή,
γ) Ιστορική Παιδαγωγική,
δ) Παιδαγωγική του Σχολείου και
ε) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγω−
γική Επιστήμη» του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής γίνονται δεκτοί/δεκτές:
1) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευ−
σης εκπαιδευτικών:
α) Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των
ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών των Πανεπιστη−
μίων (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών),
β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων
των Φιλοσοφικών Σχολών,
γ) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαί−
δευσης και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης,
δ) προσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκ−
παίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Μαθη−
ματικών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορι−
κής, Φυσικής και Χημείας και
ε) πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδα−
πής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους
ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών
2) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οι οποίοι διαθέ−
τουν διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική
ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση−
ειδίκευση που επιλέγουν.
Στις περιπτώσεις (1β, 1δ και 2) οι υποψήφιοι/υποψήφιες,
εάν δεν έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια,
υποχρεούνται, με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, να παρακολουθήσουν συγκεκρι−
μένα, κατά περίπτωση, μαθήματα του προπτυχιακού
κύκλου Παιδαγωγικών Σπουδών. Η συνέχιση δε των
μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων αυτών τελεί
υπό την παραπάνω αίρεση.
3) Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνο−
νται δεκτοί:
α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχε−
τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού
του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., και
β) ένας/μία (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή υπότροφος του
ελληνικού κράτους.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο αριθμός
των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να
αυξηθεί.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ορίζεται σε πέντε
(5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ.
πρέπει να παρακολουθήσουν κοινά μαθήματα και μα−
θήματα επιλογής και να συμπληρώσουν 150 ECTS για
το κάθε κατεύθυνση, ως εξής:
α) Εβδομήντα (70) ECTS από την επιτυχή φοίτηση στα
υποχρεωτικά μαθήματα: τριάντα (30) ECTS από τρία (3)
κοινά μαθήματα κορμού στο 1ο και 2ο εξάμηνο και σα−
ράντα (40) ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα της
κατεύθυνσης που σπουδάζουν στο 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο.
β) Δέκα (10) ECTS από την Αυτόνομη Μάθηση:
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν στο
3ο εξάμηνο ένα ερευνητικό project σε θέμα του πεδίου
που σπουδάζουν με την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα/
μιας διδάσκουσας.
γ) Δέκα (10) ECTS από την Πρακτική Άσκηση:
Οι φοιτητές/ φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στο 3ο εξάμηνο
συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 260
ωρών στο αντικείμενο του γνωστικού πεδίου τους.
δ) Εξήντα (60) ECTS από την ερευνητική, μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. εκπονούν και συγ−
γράφουν ατομική ερευνητική διπλωματική εργασία στο
αντικείμενο του γνωστικού πεδίου που σπούδασαν στο
πλαίσιο που προδιαγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών του Προγράμματος στο 4ο και 5ο εξάμηνο.
Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για
το 1ο και 2ο εξάμηνο είναι 6ΩΕ. Στο 3ο εξάμηνο για 20
ώρες εβδομαδιαίως συμμετέχουν στο πρόγραμμα της
Πρακτικής Άσκησης του γνωστικού πεδίου που σπου−
δάζουν.
Αναλυτικότερα, τα μαθήματα, οι ώρες εβδομαδιαίως
και η κατανομή των ECTS ανά κατεύθυνση−ειδίκευση
και εξάμηνο έχουν ως εξής:
α) Κατεύθυνση − Ειδίκευση: «Διεθνής Εκπαίδευση»:
Α΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 103 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 2 10
ΠΕ 201 Παιδαγωγική της Ειρήνης 2 10
Σύνολο ECTS Α΄εξαμήνου: 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο Proslipsis.gr
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 102 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 202 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 2 10
ΠΕ 203 Διεθνής Έρευνα Σχολικών Βιβλίων 2 10
Σύνολο ECTS Β΄εξαμήνου: 30 ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 204 Συγκριτική Παιδαγωγική 2 10
ΠΕ 205 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Διεθνούς Εκπαίδευσης 2 10
ΠΕ 206 Πρακτική Άσκηση στη Διεθνή Εκπαίδευση 20 10
Σύνολο ECTS Γ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Δ΄ και Ε΄ εξάμηνα − ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της Διεθνούς Εκπαίδευσης
Δ΄ εξάμηνο
ΠΕ 207 Επιλογή του θέματος και σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (συλλογή και μελέτη της βιβλιογραφίας, σχεδιασμός της έρευνας, παρουσίαση) 30 ECTS
Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Ε΄ εξάμηνο
ΠΕ 208 Διεξαγωγή της έρευνας, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
Σύνολο ECTS Ε΄ εξαμήνου: 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 150 ECTS
β) Κατεύθυνση − Ειδίκευση: «Ειδική Αγωγή»:
Α΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος -Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 103 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας 2 10
ΠΕ 301 Σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής 2 10
Σύνολο ECTS Α΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 102 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 302 Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 2 10
ΠΕ 303 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες 2 10
Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 304 Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή 2 10
ΠΕ 305 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Ειδικής Αγωγής 2 10
ΠΕ 306 Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή 20 10
Σύνολο ECTS Γ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Δ΄ και Ε’ εξάμηνα−ερευνητική, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της Ειδικής Αγωγής
Δ΄ εξάμηνο
ΠΕ 307 Επιλογή του θέματος και σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (συλλογή και μελέτη της βιβλιογραφίας, σχεδιασμός της έρευνας, παρουσίαση) 30 ECTS
Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Ε΄ εξάμηνο
ΠΕ 308 Διεξαγωγή της έρευνας, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
Σύνολο ECTS Ε΄ εξαμήνου: 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 150 ECTS
γ) Κατεύθυνση − Ειδίκευση: «Ιστορική Παιδαγωγική»:
Α΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 103 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας 2 10
ΠΕ 401 Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών 2 10
Σύνολο ECTS Α΄εξαμήνου: 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 102 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 402 Ιστορία της εκπαίδευσης: 19ος αιώνας 2 10
ΠΕ 403 Ιστορία της εκπαίδευσης: 20ος αιώνας 2 10
Σύνολο ECTS Β΄εξαμήνου: 30 ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 503 Διδασκαλία και μάθηση με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα 2 10
ΠΕ 405 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Ιστορικής Παιδαγωγικής 2 10
ΠΕ 406 Πρακτική Άσκηση στην Ιστορική Παιδαγωγική 20 10
Σύνολο ECTS Γ΄εξαμήνου: 30 ECTS
Δ΄ και Ε΄ εξάμηνα − ερευνητική, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της Ιστορικής Παιδαγωγικής
Δ΄ εξάμηνο
ΠΕ 407 Επιλογή του θέματος και σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (συλλογή και μελέτη της βιβλιογραφίας, σχεδιασμός της έρευνας, παρουσίαση) 30 ECTS
Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Ε΄ εξάμηνο
ΠΕ 408 Διεξαγωγή της έρευνας, συγγρα−
φή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
Σύνολο ECTS Ε΄ εξαμήνου: 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 150 ECTS
δ) Κατεύθυνση – Ειδίκευση: «Παιδαγωγική του Σχολείου»:
Α΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 103 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας 2 10
ΠΕ 501 Λογοτεχνική Εκπαίδευση: ορισμός του πεδίου, προσεγγίσεις εννοιών, θεσμοί 2 10
Σύνολο ECTS Α΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 102 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 502 Προγράμματα Σπουδών και σχολικό βιβλίο 2 10
ΠΕ 503 Διδασκαλία και μάθηση με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα 2 10
Σύνολο ECTS Β΄εξαμήνου: 30
ECTS - Γ΄ εξάμηνο - Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 504 Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας ως γνωστικό εργαλείο 2 10
ΠΕ 505 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου 2 10
ΠΕ 506 Πρακτική Άσκηση στην Παιδαγωγική του Σχολείου 20 10
Σύνολο ECTS Γ΄εξαμήνου: 30 ECTS
Δ΄ και Ε΄ εξάμηνα − ερευνητική, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου
Δ΄ εξάμηνο
ΠΕ 507 Επιλογή του θέματος και σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (συλλογή και μελέτη της βιβλιογραφίας, σχεδιασμός της έρευνας, παρουσίαση) 30 ECTS
Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Ε΄ εξάμηνο
ΠΕ 508 Διεξαγωγή της έρευνας, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
Σύνολο ECTS Ε΄ εξαμήνου: 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 150 ECTS
ε) Κατεύθυνση − Ειδίκευση: «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση»:
Α΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 103 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας 2 10
ΠΕ 601 Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 10
Σύνολο ECTS Α΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως - ECTS
ΠΕ 102 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα 2 10
ΠΕ 602 Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμ−μάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 10
ΠΕ 603 O κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαί−δευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή 2 10
Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Τίτλος Μαθήματος - Ώρες εβδομαδιαίως ECTS
Επιλογή ενός μαθήματος από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις−ειδικεύσεις 2 10
ΠΕ 605 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 2 10
ΠΕ 606 Πρακτική Άσκηση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 20 10
Σύνολο ECTS εξαμήνου: 30 ECTS
Δ΄ και Ε΄ εξάμηνα − ερευνητική, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Δ΄ εξάμηνο
ΠΕ 607 Επιλογή του θέματος και σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (συλλογή και μελέτη της βιβλιογραφίας, σχεδιασμός της έρευνας, παρουσίαση) 30 ECTS
Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου: 30 ECTS
Ε΄ εξάμηνο
ΠΕ 608 Διεξαγωγή της έρευνας, συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
Σύνολο ECTS Ε΄ εξαμήνου: 30 ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 150 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτη−
τές / μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Ο αριθμός των εγγρα−
φόμενων σε κάθε κατεύθυνση−εξειδίκευση ορίζεται με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής.
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γί−
νονται δεκτοί/δεκτές οι προαναφερθέντες στο άρθρο 4
υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
Με απόφαση δε της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρό−
φων μπορεί να αυξηθεί.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγω−
γική Επιστήμη» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τομέα
Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι−
κής και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανε−πιστη−
μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. βασίζεται στην υφιστάμενη
υλικοτεχνική υποδομή και τις υπάρχουσες ερευνητικές
μονάδες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν: α) οι αναγκαίοι χώ−
ροι διδασκαλίας, β) η βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγω−
γικής, γ) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος, δ) το
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, ε) το Εργαστή−
ριο (Πρακτικής Άσκησης) και Μικροδιδασκαλίας, στ) το
«Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» και ζ) το
«Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης».

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2023−2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό
των 12.500,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€)
(α) Προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογρα−
φίας και ειδικών επιστημονικών περιοδικών
3.000,00 €
(β) Μετακινήσεις
Μετακινήσεις διδασκόντων από άλλα
Πανεπιστήμια (εσωτ./εξωτ) 1.000,00 €
Μετακινήσεις για συνέδρια 1.000,00 €
(γ) Γραφική ύλη, Αναλώσιμα 2.000,00 €
(δ) Εξοπλισμός 3.000,00 €
(ε ) Λοιπά έξοδα
Επιδιορθώσεις οργάνων κ.λπ. 500,00 €
Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων 1.000,00 €
Εκπαιδευτικό υλικό (ψυχομετρικά εργα−
λεία, τεστ, λογισμικό κ.λπ.) 1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00 €
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από άλλες πηγές,
όπως ερευνητικά προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π., χορη−
γίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 8 του Ν.3685/2008
(148 Α΄).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια−
κών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved