nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

Αθήνα 17.2.2016, 17:34

Την ίδρυση και λειτουργία μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 13784 (3)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Νομικής, Αγρονό−
μων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Κτηματολόγιο:
Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε: με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄) και του άρθρου 34
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) και ιδί−
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής
Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρίαση με αριθμό
39/28−04−2015), του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά−
φων Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 6/05−05−2015) και
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
(συνεδρίαση με αριθμό 10/22−05−2015) του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
6. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συ−
νεδρίαση με αριθμό 173/23−7−2015) του Α.Π.Θ.
7. Το με αριθμό 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
από το οποίο προκύπτει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξω−
τερικές αξιολογήσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων.
8. Τη με αριθμό 28726/22−7−2015 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο:
«Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές
Διαστάσεις». Proslipsis.gr
9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων: Νομικής της Νομικής Σχολής, Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Δασολογίας, Γεωπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για
τη συνδιοργάνωση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Κτηματολόγιο:
Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία του Διατμημα−
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
των Τμημάτων Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του Α.Π.Θ., με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2016−2017, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τε−
χνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ−
βάνει το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
1. Το ΔΠΜΣ, με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», έχει ως αντικείμενο
την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και πε−
ριβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του
Κτηματολογίου.
2. Σκοποί του ΔΠΜΣ αποτελούν:
α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Νομικών
Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα−
νικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ−
λοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική
τους ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο».
β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων
με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και
περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονι−
κό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν
ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας,
της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών
πεδίων.
γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ
για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι ώστε
να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο
από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν τα
αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την
ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα.
δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στο σύνθετο γνωστικό αντικείμενο: «Κτηματολό−
γιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχο−
λών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο−
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Proslipsis.gr
Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός
έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος].

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο/η κάθε μεταπτυχιακός/
κή φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα(12) συνολικά μαθήματα,
κατανεμημένα ανά έξη (6) σε κάθε ένα από δύο εξάμηνα
σπουδών. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων
(ECTS) ανά εξάμηνο ανέρχεται σε τριάντα (30).
H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί
επίσης σε δεκαπέντε (15) ECTS και εκπονείται κατά τη
θερινή περίοδο.
Ο συνολικός αριθμός των ECTS του ΔΠΜΣ ανέρχεται
σε 75 και χαρακτηρίζεται εντατικό. Το πρόγραμμα μα−
θημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο: ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ECTS
α) Εμπράγματο Δίκαιο και Κτηματολόγιο 2 ώρες/εβδομάδα 5
β) Κτηματολογικό Δίκαιο 2 ώρες/εβδομάδα 5
γ) Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο Ι 2 ώρες/εβδομάδα 5
δ) Τεχνικές και μέθοδοι κτηματολογικών
αποτυπώσεων 2 ώρες/εβδομάδα 5
ε) Βάση δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου 2 ώρες/εβδομάδα 5
στ) Δασικό Κτηματολόγιο: Δασοκομική
και Διαχειριστική προσέγγιση 2 ώρες/εβδομάδα 5
ΣΥΝΟΛΟ ΕCTS 30
Β΄ εξάμηνο: ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ECTS
α) Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο ΙΙ 3 ώρες/εβδομάδα 5
β) Δικονομικό Κτηματολογικό Δίκαιο 3 ώρες/εβδομάδα 5
γ) Τεχνικές διαδικασίες κτηματογράφησης και λει−
τουργούντος Κτηματολογίου 3 ώρες/εβδομάδα 5
δ) Πρακτικές ασκήσεις Δασικού Κτηματολογίου 3 ώρες/εβδομάδα 5
ε) Έναρξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
(προετοιμασία−παρουσίαση σχεδιασμού μελέτης) 10
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Θερινή Περίοδος ECTS
Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 75

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά
κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών
Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμη−
μάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Αν οι επιτυχόντες εισακτέοι κάποιας ή κάποιων από
τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι από επτά (7),
είναι δυνατό, μετά από απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ,
να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων άλ−
λης κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού
αριθμού των εικοσιένα (21).
Στο ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
παρ. 3 του Ν. 3685/2008 επιπλέον του αριθμού εισακτέ−
ων, γίνονται δεκτοί:
α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχε−
τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού
του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, και
β) ένας/μία (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή υπότροφος του
ελληνικού κράτους.
Με απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων των
παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί.
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται επίσης
δεκτοί στο ΔΠΜΣ έως τρεις (3) διεγνωσμένου κύρους
πτυχιούχοι των συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι
διαχρονικά εξελίχθηκαν επαγγελματικά κατά ιδιαίτερα
προβεβλημένο τρόπο.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργα−
ζόμενων Τμημάτων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδα−
πής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.
Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτονται από
την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες, σπου−
δαστήρια, εργαστήρια) των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023 - 2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
προγράμματος ανέρχεται σε 2.600,00 € και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης - Κόστος σε €
Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού,τεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού, προετοιμασία και διδασκαλία μαθημάτων, 
επίβλεψη εργασιών, διενέργεια εξετάσεων, υποτροφίες,
δαπάνες μετακινήσεων. 2.000,00
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, 
ειδικού εξοπλισμού, ειδικών λογισμικών και αναλωσίμων, 
έξοδα δημοσιότητας. 600,00
Γενικό σύνολο 2.600,00 €
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα
(εφάπαξ καταβολή τέλους εγγραφής) καθώς και άλλες
πηγές (χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές
κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα−
σίας−Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών,
καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved