nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες...

Αθήνα 7.3.2016, 12:35

«Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές - Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης» είναι ο μακροσκελής τίτλος ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη λειτουργία του οποίου ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 23.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2049/25.02.2016 (2)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέ−
χνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας
και Εναλλακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές
Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανά−
πτυξης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α΄/1973) περί καθορισμού
του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
7314 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ. Α΄/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ
159 τ. Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού
εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/76) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι−
στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄)
−Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
2. Το υπΆ αριθμ. Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση − συγχώνευση Τμημάτων − Με−
τονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπΆ αριθμ. Π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετΆ αυτού
Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημί−
ου Κρήτης (υπΆ αριθμόν 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/
τ. Β΄/12.08.2013).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄/14.5.2015),
άρθρο 35, παρ. 1 και 2, περί παράτασης θητείας των
μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ και ΤΕΙ,
έως 31 Οκτωβρίου 2015 και του άρθρου 6 της με ημε−
ρομηνία 7−10−2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 127/τ. Α΄/08.10.2015) με τίτλο: «Ρύθμιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπΆ αριθμ. 6/10.2.2016 απόφαση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/τ. Υπαλ−
λήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέ−
ων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που
αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία,
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπΆ αριθμ. 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ−
Υ1Κ) Διαπιστωτική Υπουργική Πράξη διορισμού του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλήρη θη−
τεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ήτοι
από 23/02/2−16.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α΄), και τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των
άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄), του άρ−
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) και του άρθρου
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα Διπλώ−
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υπΆ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ−
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαί−
δευσης (συνεδρία 518η/06−05−2015).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 339η/16−07−2015).
11. Το υπΆ αριθμ. 51/08−01−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το προκύπτει ότι έχει η εξωτερική αξιολόγηση του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.
Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατΆ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα υπΆ αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010
απόφαση.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ−
παίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Βασι−
σμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές
Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές−Βιωματικές
Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μά−
θησης και Ανάπτυξης», ως ακολούθως:

¶ρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
(Π.Τ.Π.Ε.) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι−
στημίου Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη
και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλ−
λακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις
των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/17−07−2008) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

¶ρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών
της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδι−
κευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανά−
δειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες
των βασισμένων στο παιχνίδι, την τέχνη και το σώμα
ποιοτικών μεθοδολογιών έρευνας και των εναλλακτι−
κών−βιωματικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων της
μάθησης και ανάπτυξης. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα
επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της
Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής.

¶ρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη
και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλ−
λακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις
των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης».

¶ρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Παιδαγωγι−
κών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, και Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
β) Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονηπιοκομίας,
Κοινωνικής Εργασίας καθώς και Τμημάτων Λογοθερα−
πείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
¶ρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

¶ρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου
και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατΆ
επιλογήν υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέ−
πει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις πιστωτικές
μονάδες (34) από την επιτυχή παρακολούθηση και αξι−
ολόγηση δύο μαθημάτων κορμού (β) εξήντα πέντε (65)
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση
και αξιολόγηση πέντε κατΆ επιλογήν υποχρεωτικών μα−
θημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
η οποία ξεκινά με το τέλος του Β΄ εξαμήνου σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Κορμού
Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17ECTS
ΚατΆ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
Αναπτυξιακή ψυχολογία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Οικογένεια και διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών:
οικολογική και συστημική προσέγγιση 13 ECTS
Οικολογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
Κοινωνικο−ιστορικο−πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
Βιογραφικές−αφηγηματικές και διαλογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
Συστημικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
Πρόσληψη και διδακτική λειτουργία του θεάτρου 13 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Κορμού (ένα από τα παρακάτω)
Σύγχρονα θέματα εναλλακτικής−βιωματικής ψυχοπαιδαγωγικής σε ζητήματα
που αφορούν τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 17 ECTS
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση 17 ECTS
ΚατΆ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
Ψυχολογία της ομάδας, σχεσιοδυναμική και ψυχοπαιδαγωγική επικοινωνία 13 ECTS
Ιστορία των εναλλακτικών/ριζοσπαστικών παιδαγωγικών ιδεών 13 ECTS
Αξιολόγηση στις εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13ECTS
Συγκριτική παιδαγωγική και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13ECTS
Η ψυχοκίνηση ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 13ECTS
Η μουσική ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 13ECTS
Το θέατρο ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, 13ECTS
Τα εικαστικά ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, 13ECTS
0 χορός ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, 13ECTS
Το performance ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 13ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι) 4
ΚατΆ επιλογήν υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)
Θεωρία της πολυτροπικότητας και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις 13 ECTS
Θεωρία του σώματος (ενσώματης υποκειμενικότητας) και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Κριτική θεωρία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της τέχνης και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Θεωρία και τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικότητας και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Θεωρία της μεταφοράς και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις, 13 ECTS
Θεωρία του χρόνου και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, 13 ECTS
Οπτικές μέθοδοι (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος) και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, 13 ECTS
Δημιουργική γραφή και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο II) 17
ΚατΆ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
Παιχνίδι και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Ψυχολογία της κοινωνικο−ηθικής αγωγής, μάθησης και ανάπτυξης
και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Ψυχολογία των συναισθημάτων και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις 13ECTS
Ψυχολογία ατομικών διαφορών και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Ψυχολογία του εκπαιδευτικού χώρου και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
Οικο−σωματικο−βιωματική προσέγγιση και βιωματική, ευρετική και
αφηγηματική−διαλογική ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
Αφηγηματική ψυχολογία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις 13 ECTS
¶γχος και ψυχική υγεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Ως γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική.
Με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επέλθει τροποποίηση
στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των
εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

¶ρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατΆ ανώτατο
όριο σε δέκα (10) φοιτητές ετησίως.

¶ρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρί−
ως μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων συναφούς με
το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Πα−
νεπιστημίου και άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (148/Α΄).

¶ρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20011 όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

¶ρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμο−
ποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος
συνίσταται στα εξής: α) Η αίθουσα μεταπτυχιακών του
Π.Τ.Π.Ε., β) οι αίθουσες Καλλιτεχνικής Αγωγής, Μουσικής
και Ρυθμικής Αγωγής, γ) η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημί−
ου, δ) τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος και
η Αίθουσα Νέων Τεχνολογιών του Π.Τ.Π.Ε, ε) Η Γραμμα−
τεία του Τμήματος.

¶ρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προ−
γράμματος ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ
Αγορά βιβλίων 3.000,00 ¤
Συντήρηση−ανανέωση τεχνικού και
λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000,00 ¤
Αναλώσιμα 3.000,00 ¤
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ
Δαπάνες μετακίνησης − Ανθρώπινο
δυναμικό 1.000,00 ¤
Λοιπά έξοδα 1.000,00 ¤
ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 ¤
Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό του Τμήματος και το υπόλοιπο
από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

¶ρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved