nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Αθήνα 24.4.2016, 16:17

Θέσεις σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας 24 μηνών με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» προκηρύσσει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, πρακτική άσκηση και εκπαίδευση στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ). Η παρακολούθησή του οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί: 
1. Στην κατάρτιση - εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση, πρόληψη και αποκατάσταση των ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
2. Στην παροχή εφοδίων στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση των ασθενών με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την χρόνια διαδικασία της αποκατάστασης. Proslipsis.gr
3. Στο να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι υποψήφιοι πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να επιλεγούν για τον κύκλο σπουδών που θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-7.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, και λογοθεραπείας. Proslipsis.gr

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι κατά την ημερομηνία που θα προσδιορισθεί να δώσουν συνέντευξη στην επιτροπή επιλογής στην Αλεξανδρούπολη.

Οι μετέχοντες θα πρέπει:
Α. να παρακολουθούν ανελλιπώς τα θεωρητικά μαθήματα που θα γίνονται στην Αλεξανδρούπολη ή θα πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών).
Β. να ασκηθούν πρακτικά στις ώρες πρακτικής άσκησης όσων από τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση.
Γ. να συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις επί της διδαχθείσης ύλης στο σύνολο των μαθημάτων.
Δ. να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τις εργασίες που θα τους ζητηθούν και κατά το τέλος της φοίτησής τους να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν διπλωματική εργασία.

Τα μαθήματα διαρκούν τέσσερα εξάμηνα. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 900 ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών.

Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής εφαρμόζονται ανά κατηγορία υποψηφίων.
Α. Βαθμός πτυχίου (x1 αντιστοιχία σε μόρια βαθμολόγησης)
Β. Εργασία > 6 μήνες στην περιοχή Αν Μακεδονίας & Θράκης (0-1 Μονάδες)
Γ. Ενεργός Εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του ΠΜΣ (0-1 Μονάδες)
Δ. Συμμετοχή σε δημοσίευση σε διεθνές ιατρικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης (0-2 Μονάδες)
Ε. Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Συνέδρια σε συναφές θέμα (0-1 μονάδες)
ΣΤ. Εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το θέμα ή με υποστήριξη σε Νευρολογικά Νοσήματα (+1 Μονάδα)
Ζ. Βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη (0-6 Μονάδες) - επισημαίνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσομάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα μπορούσε να ωφεληθεί από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού.
 Proslipsis.gr
Αν σε κάποια κατηγορία οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι ή συγκεντρώσουν χαμηλή βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη θα καλυφθούν από συναφή κατηγορία κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής.

Α κατηγορία: Ιατροί ειδικοί, ειδικευόμενοι σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα ΑΕΕ, καθώς και απόφοιτοι ιατρικής που έχουν καταθέσει αίτηση για έναρξη σχετικής ειδικότητας. Ανώτατος αριθμός ατόμων που θα επιλεγούν: 15 άτομα.
Β κατηγορία: Ιατροί ειδικοί, ειδικευόμενοι σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα καθώς και 
απόφοιτοι ιατρικής χωρίς ειδικότητα. Ανώτατος αριθμός ατόμων που θα επιλεγούν: 5 άτομα.
Γ κατηγορία: Απόφοιτοι ΑΕΙ τμημάτων Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ανώτατος αριθμός ατόμων που θα επιλεγούν: 5 άτομα.
Δ κατηγορία : Απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας. Ανώτατος αριθμός ατόμων που θα επιλεγούν: 5 άτομα.

Δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από τις 4 Μαΐου 2016 έως και τις 6 Ιουνίου του 2016 φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Μία πρόσφατη φωτογραφία
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γνώσης (θα αξιολογηθεί κατά την προφορική συνέντευξη).
Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (αντίγραφο της πλήρους δημοσίευσης σε περιοδικό ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης, ανακοινώσεων (αντίγραφο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
8. Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης. Proslipsis.gr

Όσοι πληρούν τις βασικές, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. 
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά την προφορική συνέντευξη στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του ΠΜΣ. Η ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί με την λήξη της προθεσμίας υποβολής. Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για την προφορική συνέντευξη για όσους υποψηφίους δεν είναι εφικτή η αυτοπρόσωπη παρουσία.

Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100 τηλ.: 25510-30911.

Επικοινωνία για πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ: strokeduth@gmail.com, τηλ /φαξ: 25510-30679, τηλ.: 25510-30491.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved