nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό: Εγκέφαλος και Νους

Αθήνα 24.4.2016, 16:17

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εγκέφαλος και Νους», που δεν προβλέπει δίδακτρα, προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). 

Το ΠΜΣ διανύει τον 13o χρόνο λειτουργίας του ως το αρτιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε θέματα του ευρύτερου χώρου των Νευροεπιστημών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Στόχος του είναι να προσφέρει σφαιρική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση σε θεμελιώδη επιστημονικά ερωτήματα που άπτονται την δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου και της ανάδυσης της σκέψης, της συνείδησης και της συμπεριφοράς. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το πρώτο έτος φοίτησης αφιερώνεται στο Mάθημα Kορμού που στοχεύει στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και την μεθοδολογία των: (α) Βιολογικών Νευροεπιστημών, (β) Υπολογιστικών Νευροεπιστημών και της Τεχνητής Νοημοσύνης και (γ) Κοινωνικών/Γνωσιακών Νευροεπιστημών. Το δεύτερο έτος αφιερώνεται σε κατ' επιλογήν μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις εστιασμένες σε: Νευροανατομία,
Νευροφυσιολογία, Νευροενδοκρινολογία, Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου, Νευροφαρμακολογία, Νευροψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Νευροφιλοσοφία, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Υπολογιστική Όραση, Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τονίζεται ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η παρακολούθησή τους ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του Άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να αποφοιτήσουν πριν από την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέμβριος 
2016). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’ όσον προσκομίσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Proslipsis.gr

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1).
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση/Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράμματος, http://brain-mind.med.uoc.gr.
• Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού).
• Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
• Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικών σε επίπεδο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge (επίπεδο Β2 Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου).
• Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
• Έκθεση σχετική με τους λόγους που τον/την οδηγούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών (motivation letter).
• Κατάλογο δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν) Proslipsis.gr
• Συστατικές επιστολές

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής που θα συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων κατά την διάρκεια της προφορικής συνέντευξης. Κατά την διάρκεια Proslipsis.gr των συνεντεύξεων των υποψηφίων ΜΦ, ενδέχεται να είναι παρόντες και άλλοι διδάσκοντες του προγράμματος χωρίς ωστόσο να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα προσόντα των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν είναι:
• Η επιστημονική κατάρτιση
• Η ερευνητική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
• Οι συστατικές επιστολές
• Το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τα αντικείμενα του Προγράμματος.

Εάν κριθεί απαραίτητο λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός επιτυχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25.

Οι αιτήσεις συμμετοχής (Έντυπο 1) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 27 Μαΐου 2016, στις διευθύνσεις: Μαρία Πανάγου (bmsecr@med.uoc.gr) και Γιάννης Δαλέζιος (dalezios@uoc.gr).

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ίας.
 Proslipsis.gr
Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι:
Α. Αίτηση.
Β. Έκθεση σχετική με τους λόγους που οδηγούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών (motivation letter).

Γ. Βιογραφικό Σημείωμα.
Δ. Πιστοποιητικά Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία.
Ε. Συστατικές επιστολές, εάν έχουν παραδοθεί ανοικτές στον υποψήφιο. Αλλιώς, οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν απευθείας στις παραπάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν. Proslipsis.gr

Η προφορική συνέντευξη (είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των υποψηφίων) θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Ιουνίου 2016, ενώ η προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών και εγγραφή στο ΠΜΣ θα γίνει το Σεπτέμβριο 2016.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved