nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση διακρατικού Μεταπτυχιακού: Ειδική Φυσική Αγωγή και Ψυχοκινητική

Αθήνα 13.5.2016, 05:29

Την λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, με τίτλο «Ειδική Φυσική Αγωγή και Ψυχοκινητική», ενέκρινε ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Αθανάσιος Καραμπίνης.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 117/2016
Έγκριση λειτουργίας κοινού Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών, μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσι−
κής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης και του Τμήματος Επιστημών Ζωής
και Υγείας της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου με τίτλο «Ειδική Φυ−
σική Αγωγή και Ψυχοκινητική».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011
«Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες αναφέρονται στις αρ−
μοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 6 και
10 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.
24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου 27 του Ν.
3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
τ. Α), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α)
και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223
τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών
κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ−
μάτων και λοιπές διατάξεις». Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 86 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγχώνευση
Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρότηση Σχολών
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρίαση 192/1−02−2016).
10. Τα απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συ−
νεδρίαση 16/11−02−2016).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε−
πιστημίου Λευκωσίας Κύπρου (συνεδρίαση 70/12−11 −2015).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας Κύπρου που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδι−
κής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρίαση 16/11 −02−2016).
13. Το με αριθμ. Πρωτ. 1079/09.09.2010 έγγραφο της
Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
14. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύ−
πρου έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές
προς τα ελληνικά ΑΕΙ (82 Ολ. ΔΣ/10−12−2010). Proslipsis.gr
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο−
λογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/11006/1448/24−03−2016 βεβαίωση του Αν.
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 τη λει−
τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ειδική Φυσική Αγωγή και Ψυχοκινητική»
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία
με το Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας της Σχολής Επι−
στημών και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της
Κύπρου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το
Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας της Σχολής Επιστημών
και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 κοινό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισπεύδον Τμήμα (υπεύθυνο για το συντονισμό και την
οργάνωση) του Προγράμματος είναι το Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης.
Το Π.Μ.Σ. διοικείται από Συντονιστικό Όργανο το οποίο
αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζομένων
Τμημάτων οι οποίοι ορίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.
Οι λεπτομέρειες συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων
περιγράφονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
έχουν καταρτίσει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
1. Το εν λόγω κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
έχει ως σκοπό την κατάρτιση επιστημονικών συγγενών
ειδικοτήτων σε θέματα που άπτονται της Ειδικής Φυσικής
Αγωγής, της Ψυχοκινητικής και γενικότερα του Αθλητι−
σμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας
Ατόμων με Αναπηρία, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρ−
μοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, οι στόχοι
του Προγράμματος είναι:
α. Η κατάρτιση επιστημονικών ειδικοτήτων συγγενών της
επιστήμης του αθλητισμού που αναφέρεται στην ανάπτυ−
ξη, οργάνωση και καθοδήγηση μεθόδων και τεχνικών για
τη βελτίωση της απόδοσης ατόμων με αναπηρία −αθλητών
ή /και ομάδων υψηλών προδιαγραφών και αγωνιστικών
απαιτήσεων οι οποίες μετέχουν σε αντίστοιχες αθλητικές
δραστηριότητες/αθλήματα.
β. Η κατάρτιση επιστημονικών ειδικοτήτων συγγενών
της επιστήμης της αγωγής όπου αναφέρεται στην ειδική
φυσική αγωγή, όπως αυτή συναντάται σε όλες τις βαθμίδες
και τις δομές της εκπαίδευσης.
γ. Η κατάρτιση επιστημονικών ειδικοτήτων συγγενών
της επιστήμης της άσκησης/άθλησης για την πρόληψη
παθήσεων, την προαγωγή της υγείας, την αποκατάσταση
προβλημάτων υγείας/τραυματισμών και γενικότερα για
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής διαφόρων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία.
δ. Η κατάρτιση επιστημονικών ειδικοτήτων συγγενών της
επιστήμης της οργάνωσης της φυσικής δραστηριότητας,
του αθλητισμού αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού
που αναφέρονται στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης,
της ψυχικής ευεξίας και γενικότερα στην ποιότητα ζωής
των ατόμων με αναπηρία πολιτών. Proslipsis.gr
2. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς
βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευ−
τικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση
συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Κέντρα της
ημεδαπής και αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στην «Ειδική Φυσική Αγωγή και Ψυχοκινητική»
(Master in Adapted Physical Education and Psychomotricity)
με δύο (2) κατευθύνσεις:
α) Ειδική Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση Adapted
Physical Education in Education.
β) Αναψυχή και Αθλητισμός στα Άτομα με Αναπηρία
Recreation and Sports for individuals with Special Needs.
Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική ή/και
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της Κύπρου και
αναγνωρισμένων ομοταγων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κα−
θώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών του κοινού Π.Μ.Σ. για
την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι (120).
Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήμα−
τα Κορμού, σε μαθήματα Κατεύθυνσης και σε μαθήματα
Ελεύθερης Επιλογής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών κάθε
φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τρία (3) μαθή−
ματα κορμού, τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης και δύο (2)
ή τέσσερα (4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) εκπονεί−
ται στο τρίτο (Γ) εξάμηνο σπουδών. Σε περίπτωση που ο
φοιτητής/τρια δεν επιλέξει να πραγματοποιήσει ΜΔΕ υπο−
χρεούται να παρακολουθήσει δύο (2) πρόσθετα μαθήματα
επιλογής στο αντίστοιχο (Γ) εξάμηνο.
Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο τέταρτο (Δ΄) εξά−
μηνο σε δομές ειδικής εκπαίδευσης.
Το ήμισυ των εισακτέων φοιτητών εγγράφονται στο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αντίστοιχα το
ήμισυ αυτών εγγράφονται στο Τμήμα Επιστημών Ζωής
και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξά−
μηνο ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (κορμού) ECTS
− Ειδική Εκπαίδευση Ατόμων με Μειονεξίες
και Αναπηρίες 10
− Θεωρίες Ειδικής Φυσικής Αγωγής
και της Ψυχοκινητικής 10
− Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Φυσική Αγωγή 10
Σύνολο ECTS Α΄ Εξαμήνου 30
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τρία
(3) μαθήματα κορμού στο Α΄ εξάμηνο.
Στο Β΄ εξάμηνο, σε κάθε κατεύθυνση, κάθε φοιτητής
υποχρεούται να παρακολουθήσει τρία (3) μαθήματα κα−
τεύθυνσης. Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι τα εξής:
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ κατεύθυνσης
«Ειδική Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση»
ECTS
− Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Ειδική Φυσική Αγωγή 10
− Αξιολόγηση στην Ειδική Φυσική Αγωγή
και στην Ψυχοκινητική 10
− Σχεδιασμός Παρεμβατικών Προγραμμάτων
στην Ειδική Φυσική Αγωγή και στην Ψυχοκινητική 10
Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ κατεύθυνσης «Αναψυχή
και Αθλητισμός στα Άτομα με Αναπηρία» ECTS
− Κοινωνιοδυναμικές Σχέσεις στο Χώρο
των Ατόμων με Αναπηρία 10
− Άσκηση και Αθλητικοί Τραυματισμοί
στα Άτομα με Αναπηρία 10
− Αναψυχή και Αθλητισμός σε Άτομα με Αναπηρία 10
Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30
Επιπλέον, στο Γ εξάμηνο, κάθε φοιτητής, ανεξαρτήτως
κατεύθυνσης, υποχρεούται να υλοποιήσει Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία (διατριβή) και να παρακολουθήσει ένα
(1) μάθημα ελεύθερης επιλογής. Δίνεται η δυνατότητα στο
φοιτητή να αντικαταστήσει την εκπόνηση της ΜΔΕ με την
παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
− Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή 20
(− Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
− Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής) 10
− Μάθημα ελεύθερης επιλογής 10
Σύνολο ECTS Γ΄ Εξαμήνου 30
Στο Δ΄ εξάμηνο, κάθε φοιτητής, ανεξαρτήτως κατεύ−
θυνσης, υποχρεούται να υλοποιήσει πρακτική άσκηση, και
να παρακολουθήσει ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής.
Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε δομές ειδικής εκπαί−
δευσης στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
− Πρακτική άσκηση 20
− Μάθημα ελεύθερης επιλογής 10
Σύνολο ECTS Δ΄ Εξαμήνου 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ προσφερόμενα στο Γ΄ εξάμηνο ECTS
− Χρόνιες Παθήσεις και Άσκηση 10
− Διαταραχές της Κινητικής Συναρμογής −
Ανάπτυξης 10
− Κινητική Μάθηση στην Ειδική Φυσική Αγωγή 10
ΜΑΘΗΜΑΤΑ προσφερόμενα στο Δ΄ εξάμηνο ECTS
− Υττοστηρικτική Τεχνολογία
και Άτομα με Αναπηρία 10
− Συμβουλευτική στην Αναπηρία 10
− Πρακτικές της Ψυχοκινητικής Παρέμβασης 10
Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθώς και
η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
Με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου του Π.Μ.Σ. και
έγκριση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνεται τρο−
ποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακα−
τανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώ−
τατο όριο στους διακόσιους (200) κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του κοινού Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
Καθηγητές και Λέκτορες των συνεργαζομένων Τμημάτων
(Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας) ή άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα διατεθεί η υποδομή
των συμμετεχόντων Τμημάτων και Σχολών. Επιπλέον, θα
χρησιμοποιηθούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και υλικό
διαδικτυακών εφαρμογών, συστήματα και διαδικτυακές
εφαρμογές εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023−2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες , ανέρχεται στο
ποσό των 728.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης ΠΟΣΟ (Ευρώ)
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού
και τεχνικού προσωπικού
550.000€
Δαπάνες Μετακινήσεων 40.000€
Δαπάνες για αναλώσιμα 30.000€
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού 25.000€
Δαπάνες Δημοσιότητας 25.000€
Λοιπές Δαπάνες 10.000€
Υποτροφίες 48.000
ΣΥΝΟΛΟ: 728.000€
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το κόστος
λειτουργίας του θα καλυφθεί από τα δίδακτρα των με−
ταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές όπως
εισφορές, χορηγίες, υποτροφίες, δωρεές από ιδιωτικούς
και δημόσιους φορείς κ.λπ.

Άρθρο 12
Ειδικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας κα−
θώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 13 Απριλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved