nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων

Αθήνα 13.5.2016, 15:12

Την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Αντώνιος Τουρλιδάκης.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3981 (1)
Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολό−
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε−
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Τεχνολογί−
ες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ. Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156, τ. Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
6. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι−
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυ−
τικής Μακεδονίας, (συνεδριάσεις αριθμ. 174/06−05−2014
και 195/16−12−2015).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (συνεδρίαση αριθμ.
7/23−3−2016).
8. Το υπ’ αριθμ. 608 της 12−02−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μη−
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Proslipsis.gr
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις Βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτ−
λο «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργει−
ακών Πόρων», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών
Πόρων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος θα ανα−
λάβει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβά−
νει Συντονιστικό Όργανο (ειδική πενταμελής επιτροπή),
στο οποίο θα προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ τα υπόλοιπα
μέλη θα οριστούν από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση επι−
στημόνων − ερευνητών στο χώρο της επιστήμης του
Μηχανικού. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και
η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές
περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίη−
σης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων
των ορυκτών καυσίμων και των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Το ενεργειακό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα πλέον
σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας με
τεράστιες οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και κοι−
νωνικές προεκτάσεις. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε
ενέργεια σχετίζεται με την ανάπτυξη και τη Βελτίωση
της ποιότητας ζωής αλλά ταυτόχρονα επιταχύνει τη
μείωση των διαθέσιμων ορυκτών ενεργειακών πόρων
και προκαλεί σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κατά συνέπεια η παραγωγή ενέργειας αποτελεί μία
τεχνολογική περιοχή που ιδιαίτερα στις ημέρες μας
εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και διεθνώς κα−
ταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για εξεύρεση νέων
σύγχρονων αποδοτικών μεθόδων και περιβαλλοντικά
φιλικών ενεργειακών πόρων που να συμβάλλουν στη
Βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων ορυκτών καυσίμων
και ταυτόχρονα να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή
επιβάρυνση στο περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την
αειφόρο ανάπτυξη. Proslipsis.gr
Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί το ενεργειακό κέντρο
της χώρας, αφού στην περιοχή παράγεται το 75% της
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από τους εγκατεστη−
μένους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Το θέμα
της ενέργειας αποτελεί τον κεντρικό άξονα έδρασης
των προσπαθειών ανάπτυξης της περιοχής και της
στροφής από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής
από λιγνιτικές ρυπογόνες μονάδες σε νέες μορφές πα−
ραγωγής ενέργειας που να είναι πιο φιλικές στο περι−
βάλλον. Στην περιοχή υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία
σε ενεργειακά θέματα αλλά η μείωση των λιγνιτικών
αποθεμάτων και η επικείμενη μετάβαση στη μεταλιγνι−
τική περίοδο απαιτούν τον εμπλουτισμό και τη στροφή
της παραπάνω τεχνογνωσίας σε νέες σύγχρονες μεθό−
δους παραγωγής και στην ενσωμάτωση στο ενεργειακό
μίγμα καθαρότερων καυσίμων και ΑΠΕ.
Ο ρόλος της Δυτικής Μακεδονίας στο ενεργειακό γί−
γνεσθαι της χώρας και στο πλαίσιο της μετάβασης στη
μεταλιγνιτική περίοδο, αναμένεται να αποκτήσει μια νέα,
ιδιαίτερη, διάσταση, υπό το πρίσμα της διέλευσης του
Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (TAP), ο οποίος
αποτελεί τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.
Η αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου, τόσο στο εθνικό
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και ως βασικού συ−
στατικού της ενεργειακής οικονομίας των περιοχών
από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός, αφενός δημιουργεί
σημαντικές προοπτικές για την οικονομία, την ανάπτυξη
και την απασχόληση, αφετέρου απαιτεί την προσαρμο−
γή υφιστάμενων υποδομών αλλά και ενσωμάτωση νέων,
για τη βέλτιστη αξιοποίηση του παρεχόμενου δυναμικού.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για εκπαίδευση επιστη−
μόνων σε θέματα που να σχετίζονται με σύγχρονες
ενεργειακές τεχνολογίες γίνεται επιτακτική, έτσι ώστε
οι μηχανικοί και οι επιστήμονες που ασχολούνται με
σχετικά θέματα να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται
επιτυχώς στο νέο ενεργειακό χάρτη που θα δημιουρ−
γηθεί. Ταυτόχρονα, η αυξημένη περιβαλλοντική επι−
βάρυνση που συνεπάγεται η χρήση των συμβατικών
μεθόδων και καυσίμων, απαιτεί την ενσωμάτωση στο
ενεργειακό σύστημα ανανεώσιμων και εναλλακτικών
μορφών ενέργειας, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της
συνέργειας με τα συμβατικά καύσιμα, για την παροχή
αξιόπιστων και φιλικών προς το περιβάλλον ενεργεια−
κών υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη του προτεινόμενου ΠΜΣ στοχεύει στην
προσφορά της δυνατότητας σε μηχανικούς, τεχνολό−
γους και επιστήμονες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
και να αποκτήσουν κριτική ικανότητα αντιμετώπισης
προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης
και αξιοποίησης ορυκτών και φυσικών πόρων. Το πρό−
γραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της προσαρμοστι−
κότητας των εκπαιδευομένων στις ραγδαίες αλλαγές
που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της παραγωγής ενέρ−
γειας, υπό το πρίσμα των μεταβολών που επιφέρουν
στον ενεργειακό χάρτη τόσο η απαίτηση μετάβασης
στη μεταλιγνιτική περίοδο όσο και η διαδρομή διαμέ−
σου της χώρας μας, αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας
ειδικότερα, του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου
(TAP), προσφέροντας εκπαίδευση στις νέες τεχνολογι−
κές εξελίξεις που θα ενσωματώνονται στο πακέτο των
εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος. Ως απο−
τέλεσμα, οι απασχολούμενοι που θα παρακολουθήσουν
το πρόγραμμα αναμένεται να είναι σε θέση να κινηθούν
ανταγωνιστικά στο νέο περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας είναι:
1. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση έμπει−
ρων μηχανικών, επιστημόνων και τεχνολόγων αλλά και
η εκπαίδευση νέων μηχανικών, επιστημόνων και τεχνο−
λόγων σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους σχεδιασμού
που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση ορυκτών
και φυσικών ενεργειακών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση
στο φυσικό αέριο που αναμένεται να αποτελέσει βασι−
κό συστατικό της μεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα.
2. Η μετεκπαίδευση νέων αποφοίτων μηχανικών και
επιστημόνων και η προετοιμασία τους για ερευνητική
εργασία στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το
ΠΜΣ.
3. Η εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους υποψήφιων
διδακτόρων καθώς και η διεύρυνση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Τμήματος μέσω της εκπόνησης
μεταπτυχιακών εργασιών.
Η ως άνω στοχοθεσία του Προγράμματος συνάδει
απόλυτα και εξυπηρετεί πλήρως τους ευρύτερους σκο−
πούς του ΠΔΜ, ήτοι:
1. Την παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω προσφο−
ράς γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων και την εν γένει
Βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού
σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μετα−
βολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων πλήρους
και ποιοτικής απασχόλησης,
2. Τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής
ένταξης, την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
3. Τη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολιτών.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον κρατικό και ιδιω−
τικό τομέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις για την έρευνα
και τη διαχείριση ενεργειακών προβλημάτων καθώς και
την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολο−
γικής ανάπτυξης.
Τα μέλη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών που
θα εμπλακούν στις διδακτικές, ερευνητικές και διοικη−
τικές δραστηριότητες του έργου διαθέτουν σημαντική
εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία στο χώρο της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι επιλογές των εξωτερικών
συνεργατών θα πραγματοποιηθούν με τα ίδια κριτήρια.
Το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να αναπτυχθεί
θα είναι έγκυρο και επικαιροποιημένο και θα εμπεριέχει
τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τάσεις στο
χώρο της ενέργειας. Η επιλογή του περιεχομένου βα−
σίζεται στη μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία καθώς και
στη συνεχή ενημέρωση επάνω στις σύγχρονες εξελίξεις
του εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ.
Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να συμβάλει στη
σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την
κοινωνία, υπό το πρίσμα της πολύπλευρης επίδρασης
στην εθνική και τοπική Ενεργειακή οικονομία τόσο των
υφιστάμενων δραστηριοτήτων της ΔΕΗ όσο και του
διερχόμενου Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου, έτσι
ώστε το Πανεπιστήμιο να προσφέρει τα απαραίτητα
εφόδια και να συμβάλλει καθοριστικά στη μετάλλαξη
και προσαρμογή των υπαρχουσών παραγωγικών διαδι−
κασιών και ενεργειακών τεχνολογιών σε μια ανταγωνι−
στική και φιλική προς το περιβάλλον κατεύθυνση. Στο
πλαίσιο αυτό, αναμένεται η ενίσχυση της ερευνητικής
και τεχνολογικής Βάσης της περιοχής σε υψηλά κα−
ταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η μείωση
της ανεργίας και η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οδηγεί στην απο−
νομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
στις «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενερ−
γειακών Πόρων».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι εξής απόφοιτοι Τμημά−
των της ημεδαπής: Διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών
Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πα−
νεπιστημίων, Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών,
Πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβάλλοντος, Πτυχιούχοι Σχο−
λών Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων. Επίσης,
γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών
επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος
προβλέπεται να είναι τρία διδακτικά εξάμηνα. Τα πρώ−
τα δύο εξάμηνα θα έχουν δομημένη μορφή με τακτική
υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, γραπτές
εξετάσεις και κατ’ οίκον εργασίες. Το τρίτο εξάμηνο
θα αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και
ανεξάρτητης μεταπτυχιακής εργασίας. Proslipsis.gr
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα χορηγείται με
την επιτυχή περάτωση των τριών εξαμήνων. Με την
ολοκλήρωση του κάθε εξαμήνου θα χορηγείται πιστο−
ποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, ανεξάρτητα από
την τελική περάτωση, ή όχι, του μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην
Αγγλική. Η κύρια γλώσσα του προγράμματος μεταπτυ−
χιακών σπουδών προβλέπεται να είναι τα Ελληνικά.
Ωστόσο, σημαντικό μέρος των παραδόσεων θα είναι
και στα Αγγλικά, ανάλογα με τον διδάσκοντα ή τον
προσκεκλημένο ομιλητή, όπως και σημαντικό μέρος της
Βιβλιογραφίας και των σημειώσεων. Με τον τρόπο αυτό
εξυπηρετείται και ο στόχος προσέλκυσης φοιτητών από
το εξωτερικό.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η υποχρεω−
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10)
μαθήματα, κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμή−
νων, έξι (6) από τα οποία είναι υποχρεωτικά μαθήματα
και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής
και β) η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξά−
μηνο σπουδών, το θέμα της οποίας ανατίθεται στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τη διάρκεια του δεύτε−
ρου εξαμήνου σπουδών κατόπιν συνεννόησης με τον
επιβλέποντα καθηγητή.
Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και η κατα−
νομή των Ευρωπαϊκών Διδακτικών Μονάδων (EΔM=ECTS)
περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα:
• 1ο Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθή−
ματα επιλογής) = 30 ΕΔΜ
• 2ο Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθή−
ματα επιλογής) = 30 ΕΔΜ
• 3ο Εξάμηνο (Μεταπτυχιακή εργασία) = 30 ΕΔΜ
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως
ακολούθως:
Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία
Μαθήματος Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
Μαθήματα Α΄ εξαμήνου (Τρία (3) υποχρεωτικά και Δύο (2) μαθήματα επιλογής)
1. Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
και Πετρελαίου Υποχρεωτικό 3 6
2. Τεχνολογία Άνθρακα Υποχρεωτικό 3 6
3. Παραγωγή Ενέργειας από Ανανε−
ώσιμες και Εναλλακτικές Μορφές
Ενέργειας
Υποχρεωτικό 3 6
4. Τεχνολογία Καύσης Διαχείρισης
Καυσίμων Επιλογής 3 6
5. Βελτιστοποίηση Ενέργειας
στη Βιομηχανία Επιλογής 3 6
6. Αντίστροφη Μηχανική και Υπολογι−
στικές Μέθοδοι Σχεδιασμού Κατασκευών
Επιλογής 3 6
7. Προηγμένη Θερμορευστομηχανική Επιλογής 3 6
8. Ποσοτικές Μέθοδοι Επιλογής 3 6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 15 30
Μαθήματα Β΄ εξαμήνου (Τρία (3) υποχρεωτικά και Δύο (2) μαθήματα επιλογής)
1. Θερμικοί Σταθμοί και Συμπαραγωγή Υποχρεωτικό 3 6
2. Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες στην
Παραγωγή Ενέργειας Υποχρεωτικό 3 6
3. Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας
Μηχανικών Συστημάτων Υποχρεωτικό 3 6
4. Τεχνολογία Μετρήσεων και Ελέγχου
Διεργασιών Παραγωγής και Μεταφο−
ράς Ενέργειας
Επιλογής 3 6
5. Επικινδυνότητα − Υγιεινή και
Ασφάλεια Επιλογής 3 6 
6. Ενεργειακή Αναβάθμιση Ορυκτών
Πόρων, Συνθετικά Καύσιμα
και Αξιοποίηση CΟ2
Επιλογής 3 6
7. Εφαρμογές Τεχνολογιών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Επιλογής 3 6
8. Ενεργειακή Πολιτική και
Ενεργειακή Οικονομία Επιλογής 3 6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 15 30
Γ΄ εξάμηνο
Συγγραφή και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ΄ εξαμήνου 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90
Προϋπόθεση για την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η επιτυχής περάτωση των σπουδών των
εξαμήνων Α΄ και Β΄.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) εκ των οποίων οι εξήντα (60) Πιστωτικές Μο−
νάδες προέρχονται από την επιτυχή εξέταση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων και οι τριάντα (30) Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS) από την επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής εργασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται, σε όλα τα εξάμηνα, στην ανεξάρτητη σκέψη και συνθετική εργασία. Θα δοθεί ιδιαί−
τερη έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους εκπαιδευόμενους μέσω πρακτικής εφαρμογής των θεωρητι−
κών γνώσεων σε πρακτικά προβλήματα που θα κληθούν
να επιλύσουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης ασκήσεων,
ατομικών ή ομαδικών εργασιών και έρευνας πεδίου.
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από πολλαπλές μορφές
αξιολόγησης, όπως προφορικές παρουσιάσεις, ενεργή
συμμετοχή στις συζητήσεις, ατομικές ή και ομαδικές
εργασίες, καθώς και από τις προφορικές ή και γραπτές
εξετάσεις ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντα.
Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρο−
νική μορφή στο διαδίκτυο και η χρήση τεχνολογίας
e−learning θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα
και ελκυστικότητα του προγράμματος. Οι προβλεπόμε−
νες επισκέψεις σε Βιομηχανικούς χώρους θα συνδρά−
μουν πολύ θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ενδεικτικά, οι απαιτήσεις θα είναι 15 ώρες παρακολού−
θησης εβδομαδιαίως ενώ εκτιμάται απαίτηση για είκοσι
(20) ακόμη ώρες κατ’ οίκον εργασίας ανά εβδομάδα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν Καθηγητές, Λέκτορες και μέλη
ΕΕΙΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέλη ΔΕΠ/Ερευνη−
τές άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
ορίζεται η πόλη της Καστοριάς, ενώ για την πλήρη
κάλυψη των διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών θα
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και οι υφιστάμενες
υποδομές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υπο−
δομή κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις απαιτήσεις
αυτές σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και τις απαιτή−
σεις σε διδακτική χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
εξειδικευμένου λογισμικού και οπτικοακουστικών μέσων.
Επιπλέον, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και ο
διαθέσιμος επιστημονικός εξοπλισμός της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα χρη−
σιμοποιηθούν για την εκπόνηση εργαστηριακών μαθη−
μάτων και Μεταπτυχιακών Εργασιών. Το Πανεπιστήμιο
διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, στις
οποίες θα έχουν πρόσβαση και οι φοιτούντες στο ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ προ−
βλέπεται να είναι 164738,47 € και θα καλυφθεί από τις
εξής πηγές:
• Δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών
• Ιδιώτες χορηγούς
• Ερευνητικά προγράμματα, εκπονήσεις μελετών κ.ά.
Κατά τον Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/6.7.2008),
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156
τ. Α΄/4.9.2009) η διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ πραγ−
ματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) και η κατανομή τους έχει ως εξής:
1. 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και
για αμοιβές − αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαί−
νει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη
χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
2. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύμα−
τος που αφορούν το ΠΜΣ, οι κατηγορίες των οποίων
ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
ή της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
3. 10% κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
αναλύεται ως εξής:
Α/Α - Κατηγορία δαπάνης - Προϋπολογισμός (€) 
1. Αμοιβές − αποζημιώσεις διδα−
κτικού, διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού 72.080,00
2. Δαπάνες μετακινήσεων 20.000,00
3. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλι−
κού, ερευνητικών εργαλείων,
εξοπλισμού και λογισμικού 7.000,00
4. Έξοδα Δημοσιότητας 3.000,00
5. Λοιπά έξοδα − Αναλώσιμα −
Έντυπα − Σημειώσεις 5.000,00
6. Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος
(25%) 41.184,62
7. Κρατήσεις ΕΛΚΕ (10%) 16.473,85
Σύνολο 164.738,47

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 14 Απριλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved