nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Αθήνα 17.5.2016, 3:44

Θέσεις σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» προκηρύσσει το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

* Ακολουθεί η ανακοίνωση του Τμήματος.ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ : 210 9549325, FAX: 210 9514759
Αθήνα, 8.4.2016
Αρ. Πρωτ.: 60580

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων (δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) στις κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α: Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών, με αντικείμενα τους φυσικούς, τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ερμηνείες τους, τις φυσικές διεργασίες που συνδέονται με τις καταστροφές, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, την έννοια και τις εκτιμήσεις τρωτότητας, προσαρμοστικότητας και πρόσληψης κινδύνου, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση καταστροφών, τις πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης. Αριθμός εισακτέων 15.
 Proslipsis.gr
Κατεύθυνση Β: Ευρωπαϊκές πολιτικές, σχεδιασμός και ανάπτυξη του χώρου, με αντικείμενα τις διαδικασίες ενοποίησης του Ευρωπαϊκού χώρου, το χωρικό σχεδιασμό σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις θεωρίες και πρακτικές του περιφερειακού προγραμματισμού, την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιφερειών των πόλεων και της υπαίθρου, τη μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού και της μετανάστευσης. Επίσης προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα μεθόδων επιστημονικής γεωγραφικής έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 15.

Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική, με αντικείμενα τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και τις ειδικές εφαρμογές τους στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, τις χωρικές βάσεις δεδομένων, τις εξελιγμένες τεχνικές αξιοποίησης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, την προσομοίωση – μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και τις τεχνικές χωρικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 15.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του προκηρυσσόμενου προγράμματος, καθώς και αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με το αρθρ. 5. παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114 τ.Α΄).

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2016. Proslipsis.gr

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (ΜΦ) οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας από 9 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2016 καθημερινά 11:00π.μ. – 15:00μ.μ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας (παρέχεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
3. Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ή των πτυχίων που υποβάλλονται (Τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία για τους τελειόφοιτους)
4. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας.
5. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Β2), με ιδιαίτερη έμφαση στην αγγλική
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους των σπουδών σε ένα από τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Γεωγραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Αποτελεί πάγιο στόχο του ΠΜΣ να διεξάγεται εκπαιδευτική εκδρομή (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Η επιλογή των ΜΦ γίνεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και βασίζεται στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και στην προφορική συνέντευξη σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ.
Στο ΠΜΣ προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε έξι (6) δόσεις και αποπληρώνονται εντός των τριών (3) εξαμήνων της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Η πρώτη δόση των διδάκτρων (400,00€) θα καταβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ως προκαταβολή για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Προβλέπονται έξι (6) υποτροφίες για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, μία ανά κατεύθυνση και εξάμηνο μαθημάτων (δηλ. για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών).
 Proslipsis.gr
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
(α) 4 – 8 Ιουλίου 2016: Προφορικές συνεντεύξεις υποψηφίων,
(β) 22 Ιουλίου 2016: Ανακοίνωση του τελικού πίνακα επιτυχόντων και
(γ) 26 – 30 Σεπτεμβρίου 2016: Εγγραφές των επιτυχόντων Proslipsis.gr
Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, κα Ζωή Φουλίδη, τηλ. 210 95 49 325, e-mail: zfoulidi@hua.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας: http://www.geo.hua.gr/.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αλεξάνδρα Τραγάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved