nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Αθήνα 18.5.2016, 15:57

Τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε τίτλο «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Καθηγητής Αθανάσιος Καραµπίνης.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2024-25.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.Α Π Ο Φ Α Σ Η
Πρύτανη αριθ. 132/2016

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 «Για τη
δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 159
Α΄), οι οποίες αναφέρονται στις αρµοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄),
«Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177, τ. Α' ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α') και της
παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α').
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ
195 τ. Α'), «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του Ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α'), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.
Α') και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄)
«Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «∆ιασφάλιση της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων − Παράρτηµα ∆ιπλώµατος»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο
1 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγχώνευση
Τµηµάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρότηση Σχολών στο
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ∆.Π.Θ.
9. Το απόσπασµα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση 4/9-3-
2016).
10. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρία 17/10-3-2016). 
3
11. Τo µε αριθµ. πρωτ. 1415/12-5-2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ, από τα
οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του
Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού του
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ.
∆ΠΘ/∆Ο∆/17191/2433/16-05-2016 (∆ΠΘ/∆ΑΘ/17193/1594/16-5-
2016) βεβαίωση του Αν. Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
∆ιαχείρισης, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2016−2017 τη λειτουργία του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε τίτλο
«Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
 Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Υδραυλική Μηχανική και
Περιβάλλον», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.8.2008), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείµενο-Σκοπός
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακή
εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρµογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου
επιστηµονικού δυναµικού σε περιοχή επιστηµονικής αιχµής, καθώς και η εις
βάθος κατάρτιση επιστηµόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την
παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τοµείς της επιστήµης του Πολιτικού
Μηχανικού, προσανατολισµένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο
της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού.

Τo Π.M.Σ. αποβλέπει στη χορήγηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδί-
κευσης (Μ.∆.Ε.) στην Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον, Πολιτικού
Μηχανικού.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι ή δηµιουργία άριστων εκπαιδευοµένων
επιστηµόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα
διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήµης που καλύπτονται από το ΠΜΣ.

Αναλυτικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι:
(α) η εµβάθυνση στη γνώση και την πρακτική της Υδραυλικής Μηχανικής
Πολιτικού Μηχανικού και η εξειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς της,
συµπεριλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής διάστασης σχεδιασµού και
4
αλληλεπίδρασης των έργων µε το περιβάλλον, (β) η προαγωγή της
επιστηµονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο αυτό της επιστήµης
του Πολιτικού Μηχανικού, (γ) η δηµιουργία επιστηµόνων - ερευνητών που θα
έχουν την υποδοµή και τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ανεξάρτητης
και πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και για την προσφορά εξειδικευµένου
έργου και (δ) η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των αναγκών της χώρας
σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση µε την Υδραυλική Μηχανική
και Περιβάλλον, µε την παροχή εξειδικευµένων στελεχών για τη µελέτη, την
ανάλυση, το σχεδιασµό και τη διαχείριση των έργων αυτών (ε) Η
µεγιστοποίηση της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των δυνατοτήτων
που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
 Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην
«Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» µε τις εξής κατευθύνσεις:
1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
2. Έργα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων
3. Παράκτια και Λιµενικά Έργα
4. Υδροενεργειακή Μηχανική

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι όλων των Τµηµάτων των
Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών των Πολυτεχνείων, πτυχιούχοι των Σχολών
Θετικών Επιστηµών συναφούς γνωστικού αντικειµένου Τµηµάτων
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειµένου.

Άρθρο 5
Χρονική ∆ιάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ.∆.Ε. είναι ένα έτος. Ορίζεται σε
δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραµµα).

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
 Το σύνολο των πιστωτικών µονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.∆.Ε., ανέρχεται σε 75.
Το πρόγραµµα των µαθηµάτων διαµορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
5
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ρευστοµηχανική Υδραυλικών Έργων 6
Προχωρηµένη Τεχνική Υδρολογία 6
Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική 6
Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές
∆ιεργασίες Νερού 6
Σχεδιασµός Έργων Αποχέτευσης 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Κατά το Β´ εξάµηνο πρέπει να επιλεγούν πέντε (5) µεταξύ των κάτωθι
προσφεροµένων µαθηµάτων:
B´ EΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS
Aφαίρεση Θρεπτικών Συστατικών
από τα Υγρά Απόβλητα – Επεξεργασία Ιλύος 6
Αποκατάσταση Ρυπασµένων Εδαφών και Υπογείων Υδάτων 6
Σχεδιασµός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Πόσιµου Νερού 6
Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Λυµάτων 6
Αριθµητικές Μέθοδοι Ρευστοµηχανικής 6
Γλώσσες Προγραµµατισµού σε Λειτουργικό και Παραθυρικό 
Περιβάλλον 6
Εργαλεία και Εφαρµογές Πληροφορικής 6
Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και
ασαφή) στην Υδραυλική Μηχανική 6
Υδροπληροφορική 6
Υδραυλική Στρωµατοποιηµένων Ροών 6
Πειραµατικός Σχεδιασµός και Στατιστική Ανάλυση 6
Βιοκλιµατικός και Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων και Οικισµών 6
Στατιστική Προσοµοίωση Τυρβωδών Ροών 6
Γεωθερµική Ενέργεια. Έρευνα – Αξιοποίηση 6
Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής 6 Proslipsis.gr
∆ιαχείριση Επιφανειακών Υδατικών Πόρων 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ - ECTS
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 15
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ρευστοµηχανική Υδραυλικών Έργων 6
Προχωρηµένη Τεχνική Υδρολογία 6
Ειδικά Θέµατα Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης των Υπόγειων Νερών 6
Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές
∆ιεργασίες Νερού 6
Μεταφορά Φερτών Υλών 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Κατά το Β΄ εξάµηνο πρέπει να επιλεγούν πέντε (5) µεταξύ των κάτωθι
προσφεροµένων µαθηµάτων:
B´ EΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS
Υδροπληροφορική 6
Σχεδιασµός Ταµιευτήρων 6
Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα 6
Στοχαστικά Οµοιώµατα στην Υδρολογία 6
Αριθµητικές Μέθοδοι Ρευστοµηχανικής 6
Γλώσσες Προγραµµατισµού σε Λειτουργικό και 
Παραθυρικό Περιβάλλον 6
Εργαλεία και Εφαρµογές Πληροφορικής 6
Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην Υδραυλική Μηχανική 6
Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Υδατικών Πόρων 6
Πειραµατικός Σχεδιασµός και Στατιστική Ανάλυση 6
Στατιστική Προσοµοίωση Τυρβωδών Ροών 6
Γεωθερµική Ενέργεια. Έρευνα – Αξιοποίηση 6
Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής 6
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Πληµµυρικών Φαινοµένων 6
∆ιαχείριση Επιφανειακών Υδατικών Πόρων 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ - ECTS
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Προχωρηµένη Θαλάσσια Υδραυλική 6
Υπολογιστική Θαλάσσια Υδραυλική 6
Παράκτιες ∆ιεργασίες – Παράκτια Έργα 6
Ειδικά Θέµατα στα Λιµενικά Έργα 6
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Κατά το Β΄ εξάµηνο πρέπει να επιλεγούν πέντε (5) µεταξύ των κάτωθι
προσφεροµένων µαθηµάτων:
B´ EΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS
Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία 6 Proslipsis.gr
∆ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης 6
Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες Νερού 6
Αριθµητικές Μέθοδοι Ρευστοµηχανικής 6
Εργαλεία και Εφαρµογές Πληροφορικής 6
Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην Υδραυλική 
Μηχανική 6
Υδροπληροφορική 6
Στοχαστικά Οµοιώµατα στην Υδρολογία 6
Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική 6
Στατιστική Προσοµοίωση Τυρβωδών Ροών 6
Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής 6 Γεωθερµική Ενέργεια.
Έρευνα – Αξιοποίηση 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ - ECTS
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 15
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4: Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ειδικά Κεφάλαια Υδροδυναµικών Έργων 6
Προχωρηµένη Τεχνική Υδρολογία 6
Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια 6
Σχεδιασµός Ταµιευτήρων 6
Γεωθερµική Ενέργεια. Έρευνα - Αξιοποίηση 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Κατά το Β´ εξάµηνο πρέπει να επιλεγούν πέντε (5) µεταξύ των κάτωθι
προσφεροµένων µαθηµάτων:
B΄ EΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS
Ρευστοµηχανική Υδραυλικών Έργων 6
Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες Νερού 6
Αριθµητικές Μέθοδοι Ρευστοµηχανικής 6
Γλώσσες Προγραµµατισµού σε Λειτουργικό και 
Παραθυρικό Περιβάλλον 6
Εργαλεία και Εφαρµογές Πληροφορικής 6
Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην Υδραυλική 
Μηχανική 6
Υδροπληροφορική 6
Πειραµατικός Σχεδιασµός και Στατιστική Ανάλυση 6
Βιοκλιµατικός και Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων 
και Οικισµών 6
Στατιστική Προσοµοίωση Τυρβωδών Ροών 6
Μετρήσεις Υδραυλικής Μηχανικής 6
∆ιαχείριση Επιφανειακών Υδατικών Πόρων 6
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5)
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ECTS ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15
 Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι
δυνατή η συνολική ή µερική διάρθρωση των σπουδών στην Αγγλική
γλώσσα. Για τη διδασκαλία των µαθηµάτων µπορούν να χρησιµοποιούνται
µέθοδοι δια ζώσης διδασκαλίας, συστήµατα και διαδικτυακές εφαρµογές
τηλεκπαίδευσης, εντατικά µαθήµατα και όποια άλλη µέθοδος κριθεί ως
κατάλληλη, για την εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 Η διδασκαλία κάθε µαθήµατος διαρκεί ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο και
αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS.

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. 

Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10), συνολικώς, µαθήµατα, εκ των οποίων
πέντε (5) είναι υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα πέντε (5) επιλέγονται
υποχρεωτικά από µία και µόνη συγκεκριµένη κατεύθυνση σπουδών.

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν µεταπτυχιακή
διατριβή, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS. Η γλώσσα
συγγραφής της Μεταπτυχιακής είναι η Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η
Αγγλική.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθµός Εισακτέων
 Ο αριθµός εισακτέων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται
κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
 Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών και άλλων Τµηµάτων του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή
άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148, τ. Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Για την υλοποίηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα
χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών ∆.Π.Θ. (εργαστήρια και τηλεαίθουσα Τοµέα Υδραυλικών Έργων,
αίθουσες διδασκαλίας Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, όργανα και
εξοπλισµός των εργαστηρίων του Τοµέα, προγράµµατα λογισµικού κ.λπ.).

Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
 Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2024-25 µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195, τ. Α´), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α´), το 65% του
συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες,
ανέρχεται στο ποσό των 23.400 ΕΥΡΩ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αµοιβές-Αποζηµιώσεις διοικητικού, 18.000 
10
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
∆απάνες για αναλώσιµα και άλλες
προµήθειες 800
∆απάνες για υποτροφίες 2.400
Εξοπλισµός 1.000
Γενικές δαπάνες 1.200
ΣΥΝΟΛΟ 23.400
 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα,
ερευνητικά προγράµµατα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις Proslipsis.gr
 Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθµίζονται από
τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρµόδια όργανα
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοµοτηνή, 16 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αθανάσιος Καραµπίνης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved