nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Αθήνα 19.7.2016, 14:31

Την αντικατάσταση παλαιότερης υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (MSc in international and European Studies), ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20163639 (6)
Αντικατάσταση της υπ’αριθμ 107464/Β7 (Φ.Ε.Κ.
1904/τ.Β./15-7-2014) υπουργικής απόφασης που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη-
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊ-
κές Σπουδές» (MSc in international and European
Studies).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α’ 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177
τ.Α’/25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 τ.Α’/04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47, παρ. γ’ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), του
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189 τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α’).
5. Το Π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/Α’/28-05-2013) «Ίδρυση
Σχολών - Κατάργηση Τμήματος και’ Ιδρυση κατεύθυνσης
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ.Α’/7-10-2014. «Οργάνωση της νομικής μορ-
φής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γε-
νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»
7. την αριθμ. 107464/Β7 (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/15-7-2014)
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην έγκριση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
Σπουδές». (MSc in international and European Studies).
8. To απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχει-
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιά (συνεδρία 21-4-2016).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία. 20η/
23-06-2016.). .Proslipsis.gr
10. Το αριθμ. 1205/31-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 107464/Β7 (ΦΕΚ 1904/
τ.Β./15-7-2014) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην
έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διε-
θνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (MSc in International
and European Studies), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει
και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» (MSc in International
and European Studies), σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών (ΠΜΣ) στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές, έχει ως αντικείμενο, την παροχή-
μετάδοση σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, την
υποστήριξη της εμπειρικής και θεωρητικής έρευνας και
την έκθεση-εμπειρία στη διεθνή προσέγγιση και πρακτι-
κή, στα γνωστικά αντικείμενα τις Διεθνείς και Ευρωπαϊ-
κές Σπουδές και διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, της αξιοκρατίας και της ανταγωνιστικότητας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές
Σπουδές που θα αποβλέπει:
1. Στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο των
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
2. Στην προαγωγή στης σχετικής με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών (ΔΕΣ)επιστημονικής γνώσης της έρευνας.
3. Στην περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και εξει-
δίκευση νέων επιστημόνων.
4. Στην στενή σύνδεση του προγράμματος σπουδών
με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, των ορ-
γανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
5. Στην προετοιμασία στελεχών ικανών ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη
διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμά-
των της Έρευνας και την καινοτομία με προσήλωση στις
αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Proslipsis.gr
6. Στη δημιουργία μίας οργανωτικής υποδοχής που να
ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινη-
τικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών
και απόφοιτων του ΠΜΣ, συμβάλλοντας στην οικοδό-
μηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανωτάτης Εκπαίδευσης
και Έρευνας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MSc
in International and European Studies)» με τις εξής κα-
τευθύνσεις:
1. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές (International
Relation and Strategic Studies)
2. Διεθνής Πολιτική Οικονομία (International Political
Economy)
3. Ευρωπαϊκές Σπουδές (European Studies)
4. Αναδυόμενες Δυνάμεις (Χώρες BRICS) στο Διεθνές
Σύστημα (Emerging Powers-BRICS- in the International
System)

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται στα
τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης
και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα με-
ρικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) εξάμη-
να. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει δι-
δακτική απασχόληση και ερευνητική απασχόληση. Η
γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική και η αγγλική.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν
και να εξετασθούν επιτυχώς σε δέκα (15) μαθήματα κα-
θώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση
Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες
(E.C.T.S.).
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων (International Relations Theory) 6
2. Διεθνές Δίκαιο - Διεθνείς Θεσμοί (International Law and Institutions) 6
3. Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της Στρατηγικής (History of International Relations and
Strategic Thinking) 6
4. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Ιστορία, Θεσμικό Πλαίσιο, Χαρακτήρας (European Integration:
History, Institutions, Characteristics) 6
5. Συγκριτική Πολιτική (Comparative Politics) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Τεύχος Β’ 2208/18.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23931
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διπλωματία και Στρατηγική των Δυτικών Δυνάμεων - Διατλαντικές Σχέσεις (Foreign Relations
and Strategy of the Western Powers) 6
2. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (Greek Foreign and Security Policy) 6
3. Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία- Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (European Political Economy- EU
Governance) 6
4. Στρατηγική στον Πόλεμο και τις Επιχειρήσεις (Strategy in War and in Business) 6
5. Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό Σύστημα (World Trading and Monetary Systems) 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α’ κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
1. Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια (Geopolitics and International Security) 3
2. Στρατηγική και Διπλωματία στο Υπό Διαμόρφωση Διεθνές Σύστημα (Foreign Policy and
Strategy) 3
3. Διατλαντικές Σχέσεις και Ζητήματα Άμυνας, Ασφάλειας και Διπλωματίας στην ευρώπη
(Transatlantic Relations and European Defense, Security and Diplomacy) 3
4. Προκλήσεις του 21ου Αιώνα: Δημογραφικές Τάσεις, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ενέρ-
γεια (Global Challenges in the 21st Century: Demographic Trends, Environments Natural
Resources, Energy) 3
5. α) Μεθοδολογία Έρευνας και Θεωρία Παιγνίων (Research Methods and Game Theory)
β) Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (Negotiation and Mediation) 3
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β’κατεύθυνση Διεθνής Πολιτική Οικονομία
1. Διεθνής Πολιτική Οικονομία (International Political Economy) 3
2. Διεθνοποιημένη Αγορά και Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης (Transnational Markets and the
Nation-State) 3 Proslipsis.gr
3. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Σύστημα (International and European Financial
System) 3
4. Προκλήσεις του 21ου Αιώνα: Δημογραφικές Τάσεις, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ενέρ-
γεια (Global Challenges in the 21st Century: Demographic Trends, Environments Natural
Resources, Energy) 3
5. α) Μεθοδολογία Έρευνας και Θεωρία Παιγνίων (Research Methods and Game Theory)
β) Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (Negotiation and Mediation) 3
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Σπουδές
Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ (Political System of the EU) 3
2. Πολιτικές της ΕΕ (European Policies) 3
3. Διατλαντικές Σχέσεις και Ζητήματα Άμυνας, Ασφάλειας και Διπλωματίας στην
ευρώπη (Transatlantic Relations and European Defense, Security and Diplomacy) 3
4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Ενέργεια, Υποδομές και Δίκτυα (EU Policies on Energy,
Infrastructures και Networks) 3
5. α) Μεθοδολογία Έρευνας και Θεωρία Παιγνίων (Research Methods and Game Theory)
β) Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (Negotiation and Mediation) 3
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ’ κατεύθυνση Αναδυόμενες Δυνάμεις (Χώρες BRICS) στο Διεθνές Σύστημα
1. Παγκοσμιοποίηση και Εξέλιξη του Διεθνούς Συστήματος (Globalization andthe Evolution of
the International System) 3
2. Στρατηγική και Διπλωματία στο Υπό Διαμόρφωση Διεθνές Σύστημα (Foreign Policy and Strategy) 3
3. Διεθνές Σύστημα και Αναδυόμενες Δυνάμεις (International System and Emerging Powers) 3
4. Πολιτισμός και Πολιτικο-Οικονομικό Σύστημα στις Αναδυόμενες Δυνάμεις (Emerging Powers
-BRICS- in the international System) 3
5. α) Μεθοδολογία Έρευνας και Θεωρία Παιγνίων (Research Methods and Game Theory)
β) Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (Negotiation and Mediation) 3
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Σ.Ε.Σ. μπορεί να
γίνει η τροποποίηση του Προγράμματος των Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός
των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του Προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 230.100,00 ευρώ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 199.000 €
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00 €
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 3.500,00 €
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 7.000,00 €
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 10.000,00 €
6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 €
7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 230.100,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα περατώσουν τις σπουδές τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved