nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση διακρατικού Μεταπτυχιακού: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Αθήνα 22.8.2016, 20:15

Την λειτουργία μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», ενέκρινε η πρύτανης του ελληνικού Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1203/21815 (2)
Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημί-
ου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με
τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’) και
ιδίως τα άρθρα 6 και 10 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16-7-2008) «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/25.8.2008), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/4.9.2009) και του άρ-
θρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
σης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ.
γ’ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’) και του άρθρου 5,
παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’) και του άρθρου
34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ.Α’/7.10.2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’).
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθε-
σης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία υπ’ αριθμ.
92/24.6.2016) και Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συνεδρία
υπ’ αριθμ. 75/9-6-2016). Proslipsis.gr
7. Το Συντονιστικό όργανο μεταξύ των συνεργαζόμε-
νων Ιδρυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας.
8. Το από 18.7.2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας.
9. Το αριθμ. 534/6-2-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού
Εγκρίνουμε:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τη λειτουργία του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση» ως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Κοινό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Πράξης αυτής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) τίθενται
οι γενικές γραμμές συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας στο
πλαίσιο της προσφοράς του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώ-
σεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ δια της (α)
παρακολούθησης σχετικών παιδαγωγικών μαθημάτων
και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, το
πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών
δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την
ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των δια-
φόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διατριβής, και (γ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Για το σκοπό της προσφοράς του ΠΜΣ, τα δύο Πα-
νεπιστήμια και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Παιδαγωγικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο γνωστι-
κό αντικείμενο των οποίων εμπίπτει το προσφερόμενο
ΠΜΣ, δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα
μέσα που διαθέτουν σε σχέση με το διδακτικό προσω-
πικό, το διοικητικό προσωπικό, και την υλικοτεχνική
υποδομή.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό μεταπτυχιακό
τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (joint
degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική
γλώσσα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διάρθρωση Προγράμματος
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συ-
μπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξα-
μηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και
Μεταπτυχιακής Διατριβής, καθώς επίσης και η επιτυχής
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.
Το παρακάτω ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά
εξάμηνο, αναγράφει τα μαθήματα τα οποία προσφέ-
ρονται από το ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά, διακρίνονται
σε υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS), έρευνας και αξιο-
λόγησης (30 ECTS), μαθήματα περιορισμένης επιλογής
και μαθήματα θεωρητικών βάσεων της εκπαίδευσης (30
ECTS). Στα μαθήματα αυτά πρέπει να προστεθεί η πρα-
κτική άσκηση η οποία πιστώνεται και αυτή με 30 ECTS
και διεξάγεται στο τέταρτο εξάμηνο.
Οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν σε πιο
εξάμηνο σπουδών θα παρακολουθήσουν το κάθε ένα
από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (EDUG-521, EDUG-
523 και EDUG-621) έτσι ώστε με τη συμπλήρωση του
τρίτου εξαμήνου, να έχουν παρακολουθήσει και τα τρία
υποχρεωτικά μαθήματα. Proslipsis.gr
Σχετικά με τον κύκλο Έρευνα και Αξιολόγηση, οι φοιτη-
τές, στα πρώτα δύο εξάμηνα, θα πρέπει να συγκεντρώ-
σουν συνολικά 20 ECTS, επιλέγοντας το EDUG-610 και
ακόμη ένα μάθημα από τα προσφερόμενα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη
μεταπτυχιακή εργασία (EDUG 699) απαλλάσσεται από
δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.
Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» έχει την ακό-
λουθη διάρθρωση:
Εξάμηνο 1 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 μάθημα-10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
10
Μαθήματα ’Ερευνας και Αξιολόγησης
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10
EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση 10
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές 10
EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 10
EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
EDUG-529 Νοητική Υστέρηση -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 10
EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις 10
EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 10
EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές 10
EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα 10
EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 2 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα-10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
10
Μαθήματα ’Ερευνας και Αξιολόγησης
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10
EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση 10
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
(1 Μάθημα - 10 ECTS)
Oι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές 10
EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 10
27820 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2560/19.08.2016
EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
EDUG-529 Νοητική Υστέρηση -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 10
EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις 10
EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 10
EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές 10
EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα 10
EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10 Proslipsis.gr
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 3 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα-10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις
ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
Μαθήματα Θεωρητικών Βάσεων της Εκπαίδευσης (1 Μάθημα - 10 ECTS) 10
EDUG-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 10
EDUG-501 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 10
EDUG-502 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 10
EDUG-504 Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10
EDUG-505 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα - 10 ECTS)
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές 10
EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 10
EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
EDUG-529 Νοητική Υστέρηση -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 10
EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις 10
EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 10
EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές 10
EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα 10
EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10
EDUG-699 Μεταπτυχιακή Εργασία 20
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 4 ECTS
EDUG 698 Πρακτική Άσκηση 30
ECTS Εξαμήνου 30
Για οποιεσδήποτε αλλαγές του συγκεκριμένου προγράμματος απαιτείται κοινή συμφωνία μεταξύ των δύο πα-
νεπιστημίων.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το κοινό Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στη παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουλίου 2016

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved