nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού: Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές

Αθήνα 22.8.2016, 20:15

Την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» (Organic Electronics and Applications), ενέκρινε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης.

Το Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και τα Τμήματα Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.


* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3833/Φ120 (3)
Έγκριση λειτουργίας του Δι-Iδρυματικού Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.),
το οποίο συνδιοργανώνεται μεταξύ των Τμημά-
των (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και (2)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, και των Τμημά-
των (3) Χημείας και (4) Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Υλικών με του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο
“Organic Electronics and Applications” («Οργανι-
κά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές»).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Άφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν.
4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011/τ.Α’) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του
Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011/τ.Α’), του άρθρου
5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012/τ.Α’),
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ.
24/30.01.2013/τ.Α’) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(Φ.Ε.Κ. 223/07.10.2014/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ.Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.08.2008/τ.Α’), του άρθρου 27 Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009/τ.Α’) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010/τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Φ.Ε.Κ.
258/08.12.2014/τ.Α’) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις». Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του Ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του Π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετο-
νομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής- Ίδρυση
Τμήματος -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Την υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 (Φ.Ε.Κ.
1466/13.08.2007/τ. Β’) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστω-
τικών Μονάδων».
7. Την με αριθμό 186 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
8. Το με αρ. πρωτ. 1743/24-11-2011 έγγραφο της Αρ-
χής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση -Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολογίας
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την ΑΔΙΠ.
9. Την πράξη 8/3-11-2015 της Γενικής Συνέλευσης Ει-
δικής Σύνθεσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ
Κρήτης.
10. Το με αρ. 1575/25-7-2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με
τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμή-
ματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
11. Απόσπασμα Πρακτικού της ΓΣΕΣ (Συνεδρία
9-6-2015), Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Το με ημερομηνία 01-2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.
13. Το απόσπασμα πρακτικών της 67ης/25.09.2015
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
14. Το με ημερομηνία 14-4-2011 διαβιβαστικό έγγρα-
φο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης από την ΑΔΉΤ.
15. Την ομόφωνη απόφαση της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής για την Έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης αρ. πράξης 8/22-07-2016.
16. Την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του ΤΕΙ Κρήτης στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 123/
28-07-2016.
17. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αρ. 352ας/26-05-2016
Συνεδρίας.
18. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης σχετικά με την έγκριση επιβολής διδάκτρων, με
αρ. 22 της συνεδρίασης της 27ης.6.2016.
19. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του ΤΕΙ Κρήτης.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Κοινού Δι-Ιδρυματικού Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ
των Τμημάτων (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και (2)
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος - Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και των Τμημάτων (3)
Χημείας και (4) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο "Organic Electronics and
Applications" («Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές»),
στην αγγλική γλώσσα, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017, σύμφωνα με τα εξής:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
1. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η γνώση
και η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των οργανι-
κών ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των
εφαρμογών τους στη σύγχρονη επιστήμη της νανοτε-
χνολογίας και τις συναφείς επιστήμες.
Ειδικότερα, στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη νέων
επιστημόνων με εφαρμοσμένες γνώσεις και ικανότητες
στις επιστήμες της Χημείας, της Φυσικής, της Επιστήμης
Υλικών, των Πολυτεχνικών και άλλων Τεχνολογικών Σχο-
λών, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες
απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαί-
δευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και τον
Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρως
συμβατό με τις κατευθύνσεις των κύριων αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται σε βασικές
ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού
επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
2. Τη διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω προγράμ-
ματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης.
3. Οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρα-
κολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων
και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική
γλώσσα σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.
4. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν γνώσεις, δεξιό-
τητες και ικανότητες ώστε:
• Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρ-
μογές με τα τελευταία δεδομένα της επιστήμης πάνω
στους οργανικούς ημιαγωγούς.
• Να χρησιμοποιούν βασικά μέσα και μεθόδους για την
παρασκευή και χαρακτηρισμό των οργανικών ημιαγω-
γών και των αντίστοιχων διατάξεων.
• Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις
σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης - Μ.Δ.Ε., με τίτλο "Master of Science in Organic
Electronics and Applications" (Μ.Δ.Ε. «Οργανικά Ηλε-
κτρονικά και Εφαρμογές») το οποίο συνυπογράφεται
από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι οι κάτοχοι
Πτυχίου Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανι-
κών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημι-
κών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή
άλλων ειδικοτήτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
των Ελληνικών ΑΕΙ ή ξένων Πανεπιστημίων με τίτλο
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο τίτλο με
εκείνον των ομοταγών Ελληνικών ΑΕΙ. Για άλλες περι-
πτώσεις αποφασίζει η Ειδική Δι-Ιδρυματική Επιτροπή
(Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ..
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. στα «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμο-
γές» έχει χρονική διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμή-
νων πλήρους φοίτησης ή πέντε ακαδημαϊκών εξαμήνων
μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων
εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν έξι Υποχρε-
ωτικά και δύο Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα, ενώ
το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της
Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα
εργαστήρια. Επίσης, με απόφαση της Ε.Δ.Ε είναι δυνατή η
αναστολή ή η παράταση της φοίτησης κατά περίπτωση,
μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή. Η
αναστολή/ παράταση δίδεται μία και μόνο φορά για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής/
παράτασης ένα ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση
εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7,5 πιστωτι-
κές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς Μονάδων/ European Credit Transfer System
(E.CT.S.). Συνολικά αντιστοιχούν 30 Πιστωτικές Μονάδες
ανά εξάμηνο σπουδών. Η Διπλωματική Εργασία αντι-
στοιχεί επίσης σε 30 Πιστωτικές Μονάδες. Τα μαθήματα,
όπως και η Διπλωματική Εργασία θα βαθμολογούνται
στην κλίμακα 0-10. Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται μετά τη διαπί-
στωση από την Ε.Δ.Ε. της συμπλήρωση 90 πιστωτικών
μονάδων από το φοιτητή.
Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες
α/α - Τίτλος - Μονάδες ECTS - Τύπος Μαθήματος
1o Εξάμηνο
1 An Introduction to Organic Semiconductor Materials 7.5
2 Devices, Processing Techniques and
Characterization Methods 7.5
3 Journal Club and Research Skills 7.5
4 Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 7.5
Σύνολο εξαμήνου 30
2° Εξάμηνο
1 Carbon Ällotropes and 2D Materials
Technology 7.5
2 Organic Electronic Devices I: Organic and
Hybrid Solar Cells 7.5
3 Organic Electronic Devices II: OLEDs,
Displays, TFTs and Memories 7.5
4 Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 7.5
Σύνολο εξαμήνου 30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
1 An Introduction to Physical Chemistry - 1° Εξάμηνο - 7.5
2 An Introduction to Optoelectronics & Lasers  - 1° Εξάμηνο - 7.5
3 Technology Exploitation - 2° Εξάμηνο - 7.5
4 Numerical Methods in Organic Electronics - 2° Εξάμηνο - 7.5
Ως γλώσσα του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η Αγγλική.
Ανακατανομές των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορούν να γίνουν με
τεκμηριωμένη απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 6
Αριθμός Εισακτέων Proslipsis.gr
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 25 φοιτητές ανά έτος.

Άρθρο 7
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να διδάσκουν σύμφωνα με το άρθρο 5 
του νόμου 3685/ 2008:
• Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
και Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας
και Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλη Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι, Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Ελλη-
νικών Πανεπιστημίων, Επισκέπτες Καθηγητές, Ειδικοί
Επιστήμονες ή Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης
βάσει του Π.δ. 407/1980 ή Συμβασιούχοι ή Ωρομίσθιοι
Επιστημονικοί Συνεργάτες του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος.
• Διδακτικό Προσωπικό Πανεπιστημίων άλλων χωρών
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες ανα-
γνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική δραστη-
ριότητα.
• Στελέχη διοίκησης και παραγωγής από τον ευρύτερο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με πολύ υψηλή επαγγελ-
ματική εμπειρία σε ειδικά θέματα των γνωστικών πεδίων
του Δ.Π.Μ.Σ..
• Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επι-
κουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Ερ-
γαστηριακούς Συνεργάτες με τα πλήρη εκ του νόμου
προβλεπόμενα προσόντα.
Οι ως άνω διδάσκοντες, καθώς και τα μέλη του προ-
σωπικού που μπορούν να είναι επιβλέποντες και συνεπι-
βλέποντες των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις Διπλω-
ματικές Εργασίες, ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή
Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υποδο-
μή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης προ-
σφέρονται για την υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. αίθουσες
διδασκαλίας και εργαστήρια, έπιπλα και σκεύη, μηχανές
γραφείου, καθώς και οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με
δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία.

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό κόστος λειτουργίας για 25 φοιτητές συ-
νολικά στα τρία εξάμηνα λειτουργίας υπολογίζεται σε
75.000 € και κατανέμεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης - Ποσό(€) - Ποσοστό (%)
Λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος 48.750 65,0 %
Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Πανεπιστημίου
Κρήτης που αφορούν στο Δ.Π.Μ.Σ. 18.750 25,0 %
Κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογα-
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ
Κρήτης για την οικονομική διαχείριση
του ΔΠΜΣ 7.500 10,0%
Συνολικό κόστος λειτουργίας 75.000 100,0%
Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατηγορίες
Κόστος Εκπαίδευσης/ Αμοιβές Έκτακτου Προσωπικού,
Τεχνική Υποστήριξη, Δημοσιότητα, Αναλώσιμα, Δαπάνες
Μετακινήσεων και Υποτροφίες, κ.ά. ανάλογα με τις αντι-
κειμενικές ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, με τεκμηριωμένη απόφαση της Ειδικής
Δι-Ιδρυματικής Επιτροπής. Η κατανομή αυτή μπορεί να
τροποποιηθεί από την Ε.Δ.Ε. εντός του έτους ανάλογα
με τις μεταβαλλόμενες αντικειμενικές ανάγκες. Για την
κατανομή αυτή και τις πιθανές τροποποιήσεις της ενη-
μερώνονται από την Ε.Δ.Ε. η Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης.
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται με
αυτοχρηματοδότηση, θα επιδιώκεται η χρηματοδότη-
ση του Δ.Π.Μ.Σ. από εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά,
ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στα πλαίσια σε κάθε
περίπτωση των στόχων και των γνωστικών αντικειμένων
αυτών των έργων, καθώς και από δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα, περιλαμβανομένης και χορηγίας του Υπουργεία
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Τα έσοδα αυτά θα
συμπληρώνονται για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών
του ΔΠΜΣ και από δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 8 του Ν. 3685/2008 όπως τροποποιείται και ισχύει.

Άρθρο 11
Μεταβολές - τροποποιήσεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα και Κα-
νονισμούς του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία όπως τροποποιείται και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved