nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ

Αθήνα 22.8.2016, 22:05

Την λειτουργία μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά (πρόκειται για το ΤΕΙ), ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2137 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δη-
μόσιο Management» (PUBLIC ADMINISTRATION -
PUBLIC MANAGEMENT)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν.
4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ
του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6 ,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.08.2008 τ. Α΄), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009 τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(Φ.Ε.Κ. 223/07.10.2014 τ. Α΄), «Οργάνωση της νομικής
μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γε-
νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»
που αφορά στην τελική έγκριση των Π.Μ.Σ.
5. Το Π.δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013 τ. Α΄), «Μετο-
νομασία Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργη-
ση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων -Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/16.09.2013 τ. Α΄).
6. Την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(Φ.Ε.Κ. 1466/13.08.2007 τ. Β΄) «Εφαρμογή του Συστήμα-
τος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Την πράξη 10/21.06.2016 της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
8. Την πράξη 3/05.07.2016 (θέμα 1°) της Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ:
ΩΛ9846914Υ-ΩΚΧ). Proslipsis.gr
9. Το αριθμ. 75/13.01.2012 έγγραφο της Αρχής Δια-
σφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που
αφορά στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Πειραιά.
10. Την πράξη Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6/29.03.2013
(Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) που αφορά στον δι-
ορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι Πειραιά, Λάζαρου Βρυ-
ζίδη, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Συμβουλίου
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 10/26.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 781/03.07.2015
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013 τ. Β΄).
12. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014 τ. Β΄).
13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο
Μάνατζμεντ» (Master in Public Administration - Public
Management), σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση- Δημόσιο Μάνατζμεντ» (Master
in Public Administration-Public Management), σύμφωνα
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος είναι
η παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο αντι-
κείμενο της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στο
αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης των Οργα-
νώσεων του Δημόσιου Τομέα, δηλαδή της κεντρικής και
αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης, των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και των Δημοσίων Νομικών Προσώπων
εν γένει.
Απευθύνεται ιδίως σε εν ενεργεία πτυχιούχους δημο-
σίους υπαλλήλους και λειτουργούς και σε πτυχιούχους
οι οποίοι προτίθενται να απασχοληθούν στον Δημόσιο
Τομέα, ενδιατρίβοντες ιδίως στο αντικείμενο της Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης και θεσμικής συγκρότησης του
Δημόσιου Τομέα. Στοχεύει ειδικότερα στην παραγωγή
υψηλού επιπέδου και δεξιοτήτων και ικανοτήτων στε-
λεχών και λειτουργών που θα αναβαθμίσουν συνολικά
την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Δημόσιου
Τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν
υπηρεσιών. Η έμφαση δίδεται στην εφαρμογή προε-
χόντως της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης και των
πορισμάτων της, για την επί συγχρόνων δεδομένων Ορ-
γάνωση και Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και
ευρύτερα του Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. θα απονέμει
στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στη «Δημόσια Διοίκηση- Δημόσιο Μάνατζμεντ (Master
of Science in Public Administration-Public Management).

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοι-
τοι όλων των Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και
των ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού οι οποίοι είτε
ήδη απασχολούνται είτε προτίθενται να απασχοληθούν
ως στελέχη και λειτουργοί στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια του
Προγράμματος είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών. Κατά τα τρία(3) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα
διδάσκονται τα υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρε-
ωτικά μαθήματα και κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται
η Διπλωματική - Ερευνητική Εργασία. Κάθε διδακτικό
ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομά-
δες. Δικαίωμα εκπόνησης της Διπλωματικής Ερευνητι-
κής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος.
Η μέγιστη διάρκεια της εκπόνησης της Διπλωματικής-
Ερευνητικής Εργασίας είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων
του Προγράμματος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις (13)
πλήρεις εβδομάδες. Κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετα-
φοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο των μα-
θημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες), του δευτέρου εξαμήνου σε τρι-
άντα (30) πιστωτικές μονάδες και του τρίτου εξαμήνου σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Επίσης η Διπλωματική-
Ερευνητική Εργασία σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Το Γενικό Σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) του
Προγράμματος είναι εκατό είκοσι (120).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η
Ελληνική.
Τα μαθήματα και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες ορίζο-
νται ως ακολούθως :
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση τεσσάρων(4) Υποχρε-
ωτικών μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο και τριών (3)
για το δεύτερο και τρίτο καθώς και ενός (1) κατ’ επιλογήν
Υποχρεωτικού μαθήματος για το δεύτερο και το τρίτο
εξάμηνο, με επτάμισι (7, 5) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
έκαστο και με σύνολο ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες.
Από τα μαθήματα αυτά, συνολικά δέκα (10) είναι Υποχρε-
ωτικά και δύο (2) είναι κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά.
β) Επιτυχής εξέταση στα δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα.
γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, με σύνολο τρι-
άντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Το Πρόγραμμα των μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων) 7,5
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης του Δημοσίου Τομέα 7,5
3 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων-Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση
στο Δημόσιο Τομέα 7,5
4 Στατιστικές Μέθοδοι και Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο
Τομέα 7,5
Σύνολο εξαμήνου 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α - Υποχρεωτικά Μαθήματα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Διοικητικό Δίκαιο και Θεσμοί 7,5 Proslipsis.gr
2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορικά Συστήματα στο Δημόσιο Τομέα 7,5
3 Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα 7,5
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (1 από τα 2)
1 Δημόσια Οικονομική (Μακροοικονομική) 7,5
2 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί - Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκές Πολιτικές 7,5
Σύνολο εξαμήνου 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α - Υποχρεωτικά Μαθήματα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Δεοντολογία και Ηθική στο Δημόσιο Τομέα 7,5
2 Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα 7,5
3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (1 από τα 2)
1 Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση 7,5
2 Μάρκετιγκ και Επικοινωνία στο Δημόσιο Τομέα 7,5
Σύνολο εξαμήνου 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο εξαμήνου 30
ΓΕΝΙKO ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS): 120
Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει
τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή 
μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα καθορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοι-
τητές. Με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων ορ-
γάνων του Προγράμματος, κατά τον Κανονισμό, μπορεί
να αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων κατά είκοσι (20).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη Διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και
μέλη ΕΠ άλλων Τ.Ε.Ι. και μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με χρήση της διαθέσιμης υλικοτε-
χνικής υποδομής του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
l. To κόστος λειτουργίας του Προγράμματος προϋπο-
λογίζεται στο ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε
χιλιάδων (175.000) για ένα πλήρη κύκλο σπουδών και
αναλύεται ως εξής:
α/α - Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ - Ποσοστό
1 Κόστος Εκπαίδευσης 90.000 51%
2 Διοικητική Υποστήριξη 15.000 9%
3 Λειτουργικά Έξοδα 8.750 5%
4 Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΕΙ. Πειραιά 17.500 10%
5 Α.Ε.Ι. Πειραιά 43.750 25% Proslipsis.gr
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 175.000 100%
2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από τα δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148). Επίσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προβλεπόμενες από
τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008
πόροι και πηγές χρηματοδότησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 21 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved