nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών

Αθήνα 22.8.2016, 22:15

Την λειτουργία μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3664/Φ120 (3)
Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με τίτλο
«Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και
Αυτοματισμών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47
περ. γ του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ. Α΄), του
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012
τ. Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/
30.01.2013 τ. Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(Φ.Ε.Κ. 223/07.10.2014 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/
25.08.2008 τ. Α΄), του άρθρου 27 Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/
04.11.2009 τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ. Α΄). Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/08.12.2014 τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4142/2013, άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του Π.δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137/5-6-2013) «Μετονο-
μασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση
Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τη Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007/τ.
Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Την πράξη 16/21-6-2016 της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΤΕΙ Κρήτης.
8. Το 1575/25-7-2012 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση (Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξι-
ολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
9. Την πράξη 113/22-6-2016 της Διεύθυνσης της Σχο-
λής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης.
10. Την ομόφωνη απόφαση της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής για την έγκριση προτάσεων ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης
με αρ. πράξης 7/30-6-2016.
11. Την απόφαση της 15/7-7-2016 Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του ΤΕΙ Κρήτης.
12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος. Proslipsis.gr
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 της
λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τη-
λεπικοινωνιών και Αυτοματισμών», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
1. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και
Αυτοματισμών» (ΠΜΣ) είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους
Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών
ειδικοτήτων και να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δε-
ξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με
τα πεδία της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των
αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών
τους. Προωθώντας την έρευνα σε αυτές τις γνωστικές
περιοχές, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κι-
νείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προ-
τεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επι-
πέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.
2. Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
• Να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και
δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη
στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών,
των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμο-
γών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων αντίστοιχων
τεχνολογιών αιχμής.
• Να εστιάσει στη διαθέσιμη ηλεκτρονική τεχνολογία
και τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους αυτο-
ματισμούς και στους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία σε επίπεδο σχεδίασης,
υλοποίησης και βελτιστοποίησης υλικού, λογισμικού και
συστημάτων.
• Να εξασφαλίσει στις μικρές και μεγάλες μονάδες της
παραγωγικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αλλά και στις
επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με
τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη
νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, για το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, και τη βελτιστο-
ποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων.
• Να οδηγήσει στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτο-
μικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
με μικρό κόστος και χρόνο παραγωγής, αλλά υψηλή
λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ώστε να ενσωματώνο-
νται οι τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρονται τα βέλτιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά και να ικανοποιούνται απόλυτα
οι απαιτήσεις του ενδιάμεσου και τελικού χρήστη.
• Να βελτιώσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων προ-
κειμένου, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των σύγ-
χρονων τεχνολογιών αιχμής, να εκπονήσουν αυτόνομα
επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις, ή και να ανα-
πτύξουν μονάδες παραγωγής ή έντασης γνώσης.
3. Η εκπαίδευση στο ΠΜΣ περιλαμβάνει την παρακο-
λούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα
διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.
4. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες ώστε:
• Να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν σύνθετες
μεθοδολογίες, ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνολογικές
εφαρμογές.
• Να στελεχώνουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ή
παραγωγική μονάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ανάγκες σε
εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
• Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνο-
λογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνο-
λογιών αιχμής, αναπτύσσοντας δικές τους επιχειρηματικές
δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλε-
πικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής.
• Να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και
να παρακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
• Να καλύπτουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα
γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE
του ΤΕΙ Κρήτης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (ΜΔΕ) στα «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοι-
νωνιών και Αυτοματισμών» -MSc (Master of Science) in
«Telecommunication and Automation Systems».

Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
και Αυτοματισμών» εισάγονται απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων
Μηχανικών, αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων της μη-
χανικής και των θετικών επιστημών, με στέρεο υπόβαθρο
στα μαθηματικά ή/και τη φυσική. Το πρόγραμμα απευθύ-
νεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι
πτυχιούχοι σε τομείς που σχετίζονται με την ηλεκτρονική,
τις τηλεπικοινωνίες και τους αυτοματισμούς.
Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων που ορίζε-
ται στο Άρθρο 6, γίνεται δεκτός κι ένας υπότροφος του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι-
κού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και
ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντο-
νιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ.

Άρθρο 4
Φύση Σπουδών και Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών &
Αυτοματισμών» είναι κατ’ αρχήν πλήρους παρακολού-
θησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για
την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία διδακτικά εξάμηνα.
Φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ με
διδασκαλία εκ του σύνεγγυς ή από απόσταση.
Το ΠΜΣ μπορεί επίσης να υλοποιηθεί σε τέσσερις ισο-
δύναμες τρίμηνες περιόδους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης.
Επιτρέπεται η φοίτηση μερικής απασχόλησης μετά
από απόφαση της ΣΕ, με συνολική διάρκεια σπουδών
έξι εξάμηνα.
Επίσης, με απόφαση της ΣΕ είναι δυνατή η αναστολή
φοίτησης, για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του
φοιτητή.

Άρθρο 5
Δομή των σπουδών
1. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξα-
μήνων του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινω-
νιών και Αυτοματισμών», οι φοιτητές παρακολουθούν
οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα. Το τρίτο διδακτικό εξάμη-
νο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και εξέταση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Proslipsis.gr
2. Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
και Αυτοματισμών» προσφέρονται τα ακόλουθα μαθή-
ματα, τα οποία αποτελούν και τον κορμό του:
Επιλογής Υποχρεωτικά:
(1) Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συ-
χνοτήτων
(2) Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
(3) Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
(4) Ενσωματωμένα Συστήματα
(5) Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Τεχνοοικονο-
μική Ανάλυση
(6) Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
(7) Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμ-
βατότητα
(8) Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
(9) Μηχατρονική
(10) Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα
3. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδα-
σκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και
εκπόνηση εργασιών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5
πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS),
ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί
σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Για την
απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες.

Άρθρο 6
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανά κύκλο εισαγωγής
ορίζεται σε 35 άτομα για διδασκαλία εκ του σύνεγγυς,
από τα οποία μέχρι 10 μπορούν να συμμετέχουν με με-
ρική φοίτηση, και σε επιπλέον 25 άτομα για διδασκαλία
εξ αποστάσεως.

Άρθρο 7
Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται
με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποί-
ων λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η καλή γνώση
της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο
αντικείμενο και η προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται οι
υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Άρθρο 8
Προσωπικό
1. Στο ΠΜΣ μπορεί να διδάσκουν:
α) Μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
TE, ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ή άλλου ΤΕΙ, ομό-
τιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, συνεργαζόμενοι
καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή συμβασιούχοι ή ωρο-
μίσθιοι επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος.
(β) Μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, ή
διδάσκοντες βάσει του Π.δ. 407/1980 κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος.
(γ) Ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και
με επαρκή επιστημονική δραστηριότητα.
(δ) Στελέχη παραγωγής με υψηλή επαγγελματική εμπει-
ρία σε ειδικά θέματα, σε γνωστικά πεδία σχετικά με το ΠΜΣ.
(ε) Με απόφαση της ΣΕ μπορεί να ανατίθεται επικου-
ρικό έργο σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνερ-
γάτες, σε εξειδικευμένα θέματα εφ’ όσον διαθέτουν τα
πλήρη εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα.
2. Το διδακτικό έργο και η επίβλεψη ή συνεπίβλεψη
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ανατίθεται από
τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος σε
μέλη του προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης, ή σε εξωτερικούς
συνεργάτες όπως παραπάνω, μετά από εισήγηση της ΣΕ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υποδο-
μή του ΤΕΙ Κρήτης, προσφέρονται για την υποστήριξη
του ΠΜΣ, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, έπιπλα
και σκεύη, εργαστηριακός εξοπλισμός και μηχανές γρα-
φείου, καθώς και η Βιβλιοθήκη της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης.

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος σε πλήρη λειτουργία του ΠΜΣ
υπολογίζεται σε 104.500 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος
(Ποσοστό 65% του προϋπολογισμού) 69.725€
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος
που αφορούν στο ΠΜΣ
(Ποσοστό 25% του προϋπολογισμού)
26.125€
Κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας
(Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού)
10.450€
ΣΥΝΟΛΟ 104.500€
2. Οι λειτουργικές δαπάνες στις κατηγορίες Κόστος
Εκπαίδευσης - Αμοιβές Προσωπικού, Τεχνική Υποστή-
ριξη, Δημοσιότητα, Αναλώσιμα, Εκπαιδευτικό Υλικό,
Εξοπλισμός, Δαπάνες Μετακινήσεων και Υποτροφίες
καλύπτονται ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες του
ΠΜΣ, από τα έσοδα του ΠΜΣ με τεκμηριωμένη πρόταση
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
3. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από
δίδακτρα που καταβάλλονται από φοιτητές, χορηγίες,
παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, πόρους από ερευ-
νητικά και κοινοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-
2008/τ. Α΄), όπως τροποποιείται και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα και Κα-
νονισμούς του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 21 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved