nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση του Μεταπτυχιακού: Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Αθήνα 22.8.2016, 22:22

Την τροποποίηση του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. 

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 14132 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014
(ΦΕΚ τ. Β΄3612/31-12-2014) υπουργικής απόφα-
σης που αφορά στην αναμόρφωση του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 3596 (ΦΕΚ τ. Β΄
764/22-3-2016) απόφαση του Πρύτανη του ΕΜΠ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/15-7-2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/
16-7-2008) και ιδίως το άρθρο 6, Θεσμικό πλαίσιο για
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ. Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄/4-09-2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011, (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223, τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄).
6. Την αριθμ. 5-1-2015 απόφαση Διορισμού Πρύτανη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ τ. Υπαλλή-
λων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων
του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 758/
23-10-2015).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4316 (ΦΕΚ 270/τ. Α΄/24-12-2014)
άρθρο 73 παρ. 6 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων».
8. Την αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 3612/
31-12-2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στην
αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών
Πόρων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
9. Την αριθμ. 3596 απόφαση του Πρύτανη του ΕΜΠ
(ΦΕΚ τ. Β΄ 764/22-3-2016), που τροποποιεί την προανα-
φερόμενη υπουργική απόφαση.
10. Το Αναθεωρημένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμημα-
τικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία
Υδατικών Πόρων» (συνεδρίαση 22-4-2016).
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε-
δρίαση 3η /17-6-2016).
13. Τα αριθμ. 3424/18-12-2013, 934/10-03-2014,
613/12-2-2014 και 3089/20-11-2013 έγγραφα της ΑΔΙΠ
από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την ως άνω υπουργική απόφαση, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Πολιτι-
κών Μηχανικών σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγρονό-
μων - Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής Αγρονόμων
- Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων και
Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και
Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη
και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευ-
ση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη και Τεχνο-
λογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή
αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών
και παράκτιων υδατικών πόρων και για τον σχεδιασμό
και λειτουργία συναφών έργων.
Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:
(α) Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής
κατεύθυνσης, καθώς και ειδικότερα για την Δ κατεύθυνση
και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και
τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγι-
σης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων
του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν
στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές πε-
ριοχές του ΔΠΜΣ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις
αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επι-
χειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και
άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα αξιοποίησης και
διαχείρισης των υδατικών πόρων και των συναφών έργων.
(β) Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών
ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να
καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

ΑΡΘΡΟ 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πό-
ρων» μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου
σπουδών, με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατι-
κών Πόρων,
(β) Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία,
(γ) Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
(δ) Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων.

ΑΡΘΡΟ 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί
Σχολών του ΕΜΠ, άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς
και πτυχιούχοι άλλων ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημί-
ων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, όπως αναφέρονται στο άρθρο
2(α). Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος για το ΜΔΕ
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Proslipsis.gr

ΑΡΘΡΟ 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολού-
θηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες
(ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της με-
ταπτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών
Πόρων» δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που
διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το Πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1)
εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Δια-
χείριση Υδατικών Πόρων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 1Α και από Πίνακα 2 μέχρι 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προχωρημένη Υδρολογία 7,5 ECTS
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 1Α και από Πίνακα 2 μέχρι 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Υδρομετεωρολογία 7,5
Προχωρημένη Υδρογεωλογία 7,5
Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά ρύπων 7,5
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διαχείριση Υδατικών Πόρων 7,5
Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Έργα 7,5
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 1Β και από Πίνακα 2 μέχρι 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων 7,5 ECTS
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 1Β και από Πίνακα 2 μέχρι 
συμπλήρωσης των απαιτουμένων 30 ECTS για το εξάμηνο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον 7,5
Διαχείριση Υδατικών Οικοσυστημάτων – Βιώσιμη Ανάπτυξη 7,5
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ιλύος 7,5
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Παραγωγή Πόσιμου και Ανακτημένου Νερού 7,5
Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων και Ποιότητας 
Επιφανειακών Υδάτων 7,5
27786 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΒΆ 2556/19.08.2016
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Θαλάσσια Υδροδυναμική 7,5
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 1Γ και από Πίνακα 2 μέχρι 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 1Γ και από Πίνακα 2 μέχρι 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Παράκτιο Περιβάλλον 7,5
Έργα Προστασίας Παράκτιου Περιβάλλοντος 7,5
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική 7,5
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης 7,5
Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Παράκτια Ζώνη 7,5
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ: Οργάνωση και Διαχείριση Λιμένων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές 7,5
Οικονομικά Λιμένων 7,5
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων 7,5
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 2 μέχρι συμπλήρωσης των 
απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Λειτουργίες και Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένων 7,5
Λιμενική Πολιτική, Δίκαιο και Στρατηγικές Ανάπτυξης 7,5
Διοίκηση και Διαχείριση Λιμένων 7,5
Επιλογή από Μαθήματα Πίνακα 2 μέχρι συμπλήρωσης των 
απαιτούμενων 30 ECTS για το εξάμηνο
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
Τίτλος μαθήματος ECTS
Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδατινου Περιβάλλοντος 7,5
Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους 7,5
Βασικές Αρχές Υδρομηχανικής και Θαλάσσιας Υδραυλικής 7,5
Διάβρωση, Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών 7,5
Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονομικής Τεχνολογίας 7,5
Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων 7,5
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους 7,5
Τεχνολογία Γεωφραγμάτων 7,5
Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους 7,5
Προχωρημένη Ρευστομηχανική 7,5
Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων 7,5
Τουριστικοί Λιμένες 7,5
Ειδικά Θέματα: Ειδικά Θέματα Χημείας Νερού 7,5
Ενεργειακή Οικονομία 4
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιβάλλοντος 6
Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Γεωπληροφορική 7,5
Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές – Αλγόριθμοι Επίλυσης 8
Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι Ι και Εργαστήριο 8
Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους 6
Περιβαλλοντική Χημεία και Μηχανισμοί Διακίνησης Ρύπων 6
Μη Μόνιμες ροές 6
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων – Υδροπληροφορική 7,5
Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση 7,5
Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων 7,5
Αστική Υδρολογία 7,5
Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων 7,5
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Μικρής Κλίμακας 7,5
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα 7,5
Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής 7,5
Διασφάλιση Λιμένων 7,5
Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων 7,5
Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής 6
Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διασπορά Ρυπαντών 6
Διεσπαρμένη Παραγωγή – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2
Υδροηλεκτρική Ενέργεια 2
Βιομάζα 2
Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας & Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας 6
Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 6
Οι δυνατότητες και περιορισμοί επιλογών μαθημάτων εξειδικεύονται 
στο ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Ηανακατανομή των μαθημάτων 
στο ΔΠΜΣ θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και 
θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ΜΦ κάθε έτος
στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε πενήντα (50).

ΑΡΘΡΟ 8
Προσωπικό
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ΔΠΜΣ καλύπτονται από
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Σχολών. Μαθήματα μπο-
ρούν να ανατίθενται και σε μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών του
ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και σε άλλες κα-
τηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα-
σκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, υπολογιστές) θα δια-
τίθεται από τις συνεργαζόμενες Σχολές. Η ΕΔΕ εισηγείται
στα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ τα απαραίτητα μέτρα για
την ενίσχυση της υποδομής αυτής και την εξεύρεση των
αναγκαίων πόρων για την απόκτηση ή ανανέωση της
ιδίας υλικοτεχνικής υποδομής του ΔΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 10
Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 1 Ια του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11
Κόστος λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ
εκτιμάται σε 60000 ευρώ ετησίως και αναλύεται ενδει-
κτικά σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης - Κόστος σε ¤
Ανθρώπινο δυναμικό 20000
Αναλώσιμα 5000
Προμήθεια, ανανέωση και συντήρηση εξο-
πλισμού - λογισμικού 20000
¶λλες Δαπάνες (π.χ. προμήθεια εκπαιδευτι-
κού υλικού, μετακινήσεις κ.λπ.) 15000
Σύνολο 60000
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΕΜΠ και το υπόλοιπο ποσό μπορεί
να καλυφθεί από επιχορηγήσεις φορέων του δημοσίου ή
του ιδιωτικού τομέα, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα
και άλλες πηγές.

¶ρθρο 12
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Η πορεία της
νέας Δ κατεύθυνσης που εισάγεται με την παρούσα θα
αξιολογηθεί από την ΕΔΕ το αργότερο σε τρία χρόνια
από την έναρξη λειτουργίας της.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved