nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές

Αθήνα 22.8.2016, 22:52

Την αντικατάσταση απόφασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές, του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. 

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20164479 (1)
Αντικατάσταση της υπ'αριθμ 88883/Β7 (Φ.Ε.Κ.
2201/τ.Β./2.10.2009) υπουργικής απόφασης που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρημα-
τοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Τραπεζικές και Χρημα-
τοοικονομικές Αγορές».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α'/25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 τ.Α'/04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71/τ.Α')
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ.γ' του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α') και του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α').
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του "Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α').
5. Το Π.Δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α'/28-05-2013) «Ίδρυση
Σχολών - Κατάργηση Τμήματος και'Ιδρυση κατεύθυνσης
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 4301/2014
(ΦΕΚ 223/τ.Α'/7-10-2014. «Οργάνωση της νομικής μορ-
φής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γε-
νικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 88883/Β7 (Φ.Ε.Κ. 2201/τ.Β'/2.10.2009)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
με τίτλο με τίτλο «Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές
Αγορές». Proslipsis.gr
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 16/6/2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι-
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία
27/7/2016).
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 569/19.3.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ. αριθμ. 88883/Β7 (Φ.Ε.Κ.
2201/τ.Β'/2.10.2009) υπουργική απόφαση που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικη-
τικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Τραπεζικές και
Χρηματοοικονομικές Αγορές», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικη-
τικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Σχολής Χρηματο-
οικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) στην Αγγλική Γλώσσα με τίτλο «Τραπεζικές και Χρη-
ματοοικονομικές Αγορές» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ
148 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Αγγλική Γλώσσα στις Τραπεζικές και Χρηματο-
οικονομικές Αγορές είναι η θεραπεία καίριων θεμάτων
των σύγχρονων οικονομιών και έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε
να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές ανάγκες του χώρου
σε όλα τα επίπεδα. Αδιάφορα εάν οι επαγγελματίες ή αυ-
τοί που επιθυμούν να εργασθούν είτε εργάζονται στον
τραπεζικό χώρο είτε στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό
τομέα είτε επιθυμούν να αποκτήσουν την δική τους επι-
χείρηση, το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να τους παρέχει
τόσο την γνώση όσο και τις ικανότητες να είναι διαρκώς
ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο
της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής. Η αποτελεσμα-
τικότητα του προγράμματος έχει να κάνει με την ικανότη-
τα του να συνδυάζει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές
ικανότητες των διδασκόντων καθώς και την ευρεία συ-
νεργασία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
Οι σκοποί του Προγράμματος είναι:
i) H προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντι-
κείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
ii) H ανάπτυξη της έρευνας (Δημοσιεύσεις σε διεθνούς
φήμης περιοδικά σχετικά με τις οικονομίες και τα συστή-
ματα λειτουργίας, των χωρών από όπου προέρχονται οι
συμμετέχοντες καθώς και την απασχόληση των Μελών
ΔΕΠ του Τμήματος σε προγράμματα έρευνας σχετικά με
τα ανωτέρω θέματα θεραπείας).
iii) H κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο
τόσο για εκπαιδευόμενα επαγγελματικά στελέχη επι-
χειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και για
δυνητικούς εργαζόμενους στους εν λόγω τομείς από
χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης
και προσαρμογής της οικονομίας τους στα νέα δεδομέ-
να λειτουργίας του Χρηματοοικονομικού και Τραπεζι-
κού περιβάλλοντος (π.χ. χώρες Βαλκανίων, χώρες της Β.
Αφρικής, Αραβικές χώρες, και σε άλλες χώρες της Ασίας)
και η καλλιέργεια κι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των
στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα
πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού
περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα-
πεζικής Διοικητικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στον τομέα των «Τραπεζικών και Χρηματο-
οικονομικών Αγορών». Ο τίτλος αυτός ισοδυναμεί με τον
διεθνή τίτλο Master of Science (Μ.Sc.) in «Banking and
Financial Markets».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ
της ημεδαπής ή Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ,
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α').

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο
(2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις Τραπεζικές και
Χρηματοοικονομικές Αγορές περιλαμβάνει οκτώ (8) μα-
θήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υπο-
χρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται σε
δύο κύκλους εκ των οποίων ο πρώτος περιλαμβάνει τέσ-
σερα (4) μαθήματα, κοινά για όλους τους φοιτητές και ο
δεύτερος κύκλος τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία πρέπει
να επιλεγούν από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες, εκ των
οποίων όχι περισσότερα από δύο ανά θεματική περιοχή
και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση
του ΜΔΕ ανέρχεται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες
1. Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική 7,5
2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 7,5
3. Χρηματοοικονομική Θεωρία 7,5
4. Κυβερνήσεις, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και η 
Μακροοικονομία 7,5
Σύνολο 1ου Εξαμήνου 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες
4 Μαθήματα Επιλογής 4x5
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 10
Σύνολο 2ου Εξαμήνου 30
Σύνολο προγράμματος 60
Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλονής
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα εκ των 
οποίων όχι περισσότερα από δύο ανά θεματική περιοχή.
Μαθήματα επιλογής Πιστωτικές Μονάδες
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Οικονομική Ανάλυση της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης
και Ελεγκτικός Μηχανισμός 5
2. Ειδικά θέματα στη Μακροοικονομική 5
3. Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις για Καλύτερες Ανταγωνιστικές Στρατηγικές 5
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 5
2. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 5
3. Εταιρική Διακυβέρνηση 5
4. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5
5. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 5
6. Ειδικά θέματα στην Χρηματοοικονομική: Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
Ακινήτων, Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 5
7. Ανάλυση και Επενδύσεις Χρεογράφων 5
8. Θεωρία Τιμολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων 5
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
1. Τραπεζική Στρατηγική 5
2.Ειδικά θέματα στην Τραπεζική: Επενδυτική Τραπεζική,
Τραπεζική για Μεγάλους Επενδυτές 5
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Διαχείριση Διεθνούς Επιχειρηματικής Χρηματοοικονομικής 5
2. Διεθνής Τραπεζική 5 Proslipsis.gr
3. Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5
5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. Ελεγκτική 5
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 5
3. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 5
4. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 5
6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5
2. Μαθηματικά Υποδείγματα Χρηματοοικονομικής 5
3. Αλγόριθμοι Τιμολόγησης Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 5
Α/Α Κατηγορίες Δαπανών Προϋπολογισμός σε Ευρώ
1. Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 190.000,00
2. Αναλώσιμα 6.000,00
3. Μετακινήσεις 15.000,00
4. Υποτροφίες 10.000,00
5. Έξοδα Δημοσιότητας 20.000,00
6. Έξοδα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 15.000,00
7. Λοιπά Έξοδα 17.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 273.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ
καθώς και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved