nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποίηση Μεταπτυχιακού: Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα

Αθήνα 22.8.2016, 23:21

Την αντικατάσταση απόφασης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα», toy Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), ενέκρινε ο πrόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1668 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011
(ΦΕΚ 2067/τ.Β' 16.9.2011) υπουργικής απόφασης
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών
του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο “Διοικητική Επιστήμη
και Πληροφοριακά Συστήματα”» με αντικατάστα-
ση υποχρεωτικών μαθημάτων με μαθήματα επι-
λογής υποχρεωτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α' του Ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α' 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24) και του άρ-
θρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α' 223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ' του Ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α' 258),
γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 2 περ. στ' του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου
73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α'270),
δ) του Ν. 3685/2008 (Α' 148) «θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α' 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α' 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α' 71),
ε) του Ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Τις διατάξεις του Π.δ. 87/2013 (Α' 129): «Μετονο-
μασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (Α' 190), με το οποίο το
Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ,
ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β' 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
2. Την υπ' αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 2067/τ.Β'
16.9.2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης
Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο “Διοικητική Επι-
στήμη και Πληροφοριακά Συστήματα”».  Proslipsis.gr
3. Το με αριθ. 385/18-3-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ με τη
συνημμένη από τον Ιανουάριο του 2011 Έκθεση Εξω-
τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων.
4. Την αριθμ. 9η/30-06-2016 (θ.4ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
5. Την αριθμ. 3η/07-07-2016 (θ. 4ο) πράξη της Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Τροποποιούμε την με αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011
(ΦΕΚ 2067/τ.Β' 16.9.2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο “Δι-
οικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα”», ως
ακολούθως:
Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε συμμετοχή σε όλα τα προβλεπό-
μενα μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, έρευνες και γενι-
κότερα κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
προβλέπονται στο ΠΜΣ , επιτυχή εξέταση στα προβλε-
πόμενα μαθήματα καθώς και σε επιτυχή δοκιμασία και
υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μα-
θήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μο-
νάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους
φοίτησης. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υποχρεωτικό: Στρατηγική Διοίκηση 6
2 Υποχρεωτικό: Χρηματοοικονομι-
κή Διοίκηση 6
3 Υποχρεωτικό: Υλοποίηση και
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων 6
4 Υποχρεωτικό: Διαχείριση Δεδομένων 6
5α Επιλογής
Υποχρεωτικό: Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας 
στη Διοίκηση 6
5β Επιλογής
Υποχρεωτικό: Μέθοδοι Έρευνας στην Πληροφορική
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β' Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υποχρεωτικό Συστήματα Διοικη-
τικού Ελέγχου 6 Proslipsis.gr
2 Υποχρεωτικό Διοίκηση Λειτουργιών 6
3 Υποχρεωτικό Υπολογιστικά
Συστήματα Διαχεί-
ρισης Επιχειρησια-
κών Πόρων 6
4 Υποχρεωτικό Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επι-
κοινωνιών 6
5α Επιλογής
Υποχρεωτικό: Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Επι-
χειρησιακών Αποφάσεων 6
5β Επιλογής
Υποχρεωτικό: Έμπειρα Συστήματα - Τεχνητή Νοημοσύνη
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ' Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας - Final Dissertation 30
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠTYXIAKA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α' Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υποχρεωτικό: Στρατηγική Διοίκηση 6
2 Υποχρεωτικό: Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
3α Επιλογής
Υποχρεωτικό: Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση 6
3β Επιλογής
Υποχρεωτικό: Μέθοδοι Έρευνας στην Πληροφορική
ΣΥΝΟΛΟ 18
Β΄Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υποχρεωτικό: Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου 6
2 Υποχρεωτικό: Διοίκηση Λειτουργιών 6
ΣΥΝΟΛΟ 12
Γ' Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υποχρεωτικό: Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου 6
2 Υποχρεωτικό: Διοίκηση Λειτουργιών 6
ΣΥΝΟΛΟ 12
Δ' Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Υποχρεωτικό: Υπολογιστικά
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων 6
2 Υποχρεωτικό: Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών 6
3α Επιλογής
Υποχρεωτικό  Proslipsis.gr
Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Επι-
χειρησιακών Αποφάσεων 6
3β Επιλογής
Υποχρεωτικό: Έμπειρα Συστήματα - Τεχνητή Νοημοσύνη
ΣΥΝΟΛΟ 18
Ε' και ΣΤ Έξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Final Dissertation 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 19 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved