nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

Αθήνα 22.8.2016, 23:27

Την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: « Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό», του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1666 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α' του Ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α' 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24) και του άρ-
θρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α' 223),
β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ' του Ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α' 258),
γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 2 περ. στ' του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου
73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α' 270),
δ) του Ν. 3685/2008 (Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α' 177), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (Α' 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α' 71),
ε) του Ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τις διατάξεις του Π.δ. 87/2013 (Α' 129): «Μετονο-
μασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (Α' 190), με το οποίο το
Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ,
ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β' 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
2. Το με αριθ. 385/18-3-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ με τη
συνημμένη από τον Ιανουάριο του 2011 Έκθεση Εξωτερι-
κής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3. Την αριθμ. 9η/30-06-2016 (θ. 2ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Proslipsis.gr
4. Την αριθμ. 3η/07-07-2016 (θ. 3ο) πράξη της Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη λει-
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»
σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοί-
κησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑ-
ΝΑΤΟΛΙΣΜΟ», σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148, τΑ'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διοικητική των
Επιχειρήσεων και Οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό
και στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονι-
κής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας
στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης σε συνθήκες
ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.
Κύριος στόχος του ΠΜΣ
είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των
παραμέτρων-παραγόντων που ερμηνεύουν το παρελ-
θόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον
της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των MME και οργανι-
σμών σε συνθήκες αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου
στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό
το προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να
κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις
που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν
την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση
των στρατηγικών κυρίως αποφάσεων που οδηγούν τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και την μακροπρόθεσμη επιβίωση τους
σε διεθνές επίπεδο, και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με
τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία
ώστε να είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαι-
δευτικής/επιστημονικής κοινότητας της επιστήμης του
μάνατζμεντ και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματος της που
αναφέρεται σε συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης οι-
κονομίας. Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:
- Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντι-
κείμενα. Proslipsis.gr
- Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονι-
κές περιοχές του Προγράμματος.
- Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
- Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο
για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
- Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώ-
σεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των αν-
θρωπίνων και οικονομικών πόρων.
- Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης
του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επι-
χειρησιακού περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητι-
κού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη 'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ'.

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ερευνητικού Χαρακτήρα ορίζεται σε δύο
έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα
δύο πρώτα διατίθενται στη διδασκαλία των μαθημάτων
και την προετοιμασία της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας και τα υπόλοιπα δύο για την εκπόνηση και συγ-
γραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών
μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προ-
γράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές ανέρχεται σε πέντε (5) και η παρακολούθησή
τους είναι υποχρεωτική. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6)
πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρα-
κολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που
συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
για τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση
Μ.Δ.Ε.Χ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές
μονάδες.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Το
αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:
Α' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Ερευνητική Μεθοδολογία 6
2. Επιχειρηματικότητα σε συνθήκες
παγκοσμιοποίησης 6
3. Διαχείριση Καινοτομίας σε συν-
θήκες παγκοσμιοποίησης 6
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 12
Σύνολο 30
Β' Εξάμηνο Proslipsis.gr
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Στρατηγική Διοίκηση 6
2. Διοίκηση Λειτουργιών 6
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 18
Σύνολο 30
Γ' και Δ' Εξάμηνο (Σύνολο ECTS 90)
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 60
Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων
και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, της ΓΕΣΕΣ του
Τμήματος και έγκριση τους από την ΣΕΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά
ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατά έτος. Επιπλέον
του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπό-
τροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν. 3685/2008 (Α' 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μπορούν να συμ-
μετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή άλλων τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ και μέλη
Ε.Π. άλλων ΤΕΙ ή μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας
του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βι-
βλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ, εργαστήρια κλπ).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2023-24 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθ. 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195, τ.Α'), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Το 2024 θα αξιολογηθεί η δυνα-
τότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται
σε 6.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό
1 Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης
(αγορά βιβλίων) 800 13.3%
2 Διοικητική-Τεχνική Υποστήριξη 1.000 16.7%
3 Δημόσιες Σχέσεις-Διαφήμιση 300 5%
4 Ανανέωση-Συντήρηση Εξο-
πλισμού 500 8.3%
5 Διαλέξεις Προσκεκλημένων-
Δαπάνες μετακίνησης 1.000 16.7%
6 Αναλώσιμα 300 5%
7 ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ 600 10%
8 ΤΕΙ ΑΜΘ 1.500 25%
ΣΥΝΟΛΟ 6.000 100%
Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα και οι διδάσκοντες σε
αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουργίας του θα καλυ-
φθεί από χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές,
δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από το κόστος υπο-
βολής φακέλου (400 ευρώ) των επιλεχθέντων φοιτητών
και από μέρος των εσόδων των αυτοχρηματοδοτούμε-
νων ΠΜΣ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 19 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved