nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)

Αθήνα 25.8.2016, 19:12

Τη λειτουργία Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)», του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε ο αναπληρωτής πρύτανη του Ιδρύματος.

To Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 26999 (8)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Κλινική
και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανα-
τομία)».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, Α΄) και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄) και του άρθρου 34
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, τ.Α΄). Proslipsis.gr
4. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση
της υπ' αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) και ιδί-
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση ΓΣΕΣ με αριθ. 14/
24-05-2016).
7. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση ΣΕΣ με αριθ. 183/30-6-2016).
8. Το αριθ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του ΑΠΘ.
9. Τη με αριθμό 22027/28-6-2016 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙ Π του ΑΠΘ για την ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «Κλινι-
κή και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)-
Clinical and Surgical Anatomy (Applied Anatomy)» στο
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμο-
σμένη Ανατομία)», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανα-
τομία)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση ιατρών
στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία και η προσέγγιση
από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της Κλινικής
και Χειρουργικής Ανατομίας. Με το ΠΜΣ είναι καλύπτο-
νται τα κενά στη γνώση για το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών ιατρικών σπου-
δών και της λήψης των παθολογικών και χειρουργικών
ειδικοτήτων όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε
συντηρημένα και νωπά πτωματικά παρασκευάσματα
θεωρείται απαραίτητη.
Σκοπός
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην Κλινική και Χει-
ρουργική Ανατομία, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτη-τές/τρι-
ες θα διδαχθούν επιφανειακή, τοπογραφική και κλινική
ανατομία καθώς επίσης και την απεικόνιση της δομής
των διαφόρων οργάνων και ανατομικών δομών (φυσι-
ολογικών και παθολογικών).
Επίσης, θα διδαχθούν τη χειρουργική ανατομία των
οργάνων και των ανατομικών δομών (φυσιολογικών
και παθολογικών) και θα επισημανθούν οι υπάρχουσες
ανατομικές παραλλαγές, που θα έχουν ως αποτέλεσμα
τη γνώση και τον σχεδιασμό των χειρουργικών προσπε-
λάσεων και τεχνικών.
Το ΠΜΣ στοχεύει στο να εκπαιδεύσει νέους επιστή-
μονες (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικο-
τήτων) στην αναίμακτη ή μη κλινική επέμβαση, τη δι-
άγνωση μέσω απεικονιστικών εικόνων και την ασφαλή
χειρουργική προσπέλαση κάθε ανατομικής περιοχής.
Η συνεχόμενη χρήση των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και
των βάσεων δεδομένων που ουσιαστικά συμβάλλουν
στην επιστημονική διαδικασία και στην αναζήτηση της
γνώσης, θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα
να κατανοήσει ότι η περαιτέρω επιστημονική του κατάρ-
τιση, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της
κλινικής και χειρουργικής ανατομίας. Proslipsis.gr
Επίσης, σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα
παραπάνω πεδία της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατο-
μίας και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με
εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστε-
ρη προετοιμασία τους για μία επιτυχημένη επιστημονική
και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Ειδικότερα σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει
και να καταρτίσει τους ιατρούς με γνώσεις κλινικής
και χειρουργικής ανατομίας προκειμένου να κατανοή-
σουν πλήρως το ανθρώπινο σώμα και να διαγνώσουν
με ασφάλεια οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση η
οποία ενδέχεται να επηρεάζει το πάσχον όργανο/α, με
αποτέλεσμα να διαγνώσουν ευχερώς και να επιτύχουν
άμεσα τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νοσολογικής
κατάστασης, συντηρητικά ή χειρουργικά.
Ακόμη, σκοπός είναι η διεξαγωγή σχετικής έρευνας
από τους ίδιους/ίδιες μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες
και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
Το ΠΜΣ θα μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιού-
χοι, ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί, της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Κλινική & Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμο-
σμένη Ανατομία)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία
(Εφαρμοσμένη Ανατομία)», γίνονται δεκτοί πτυχιού-
χοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον
προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους
σπουδών, καθώς και ειδικευόμενοι και ειδικοί ιατροί
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής παθολογικών ειδικοτήτων, αναι-
σθησιολόγοι, χειρουργικών ειδικοτήτων, αλλά και όλοι
όσοι ασχολούνται με επεμβατικές τεχνικές (ακτινολό-
γοι, καρδιολόγοι κ.α.).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική
Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)», απαιτείται η από-
κτηση 120 πιστωτικών μονάδων -ECTS).
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει
τα παρακάτω:
α. Παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων (αριθ-
μός πιστωτικών μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήμα-
τα: 90 ECTS).
β. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η
έναρξη της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότε-
ρο πριν από την έναρξη του τετάρτου εξαμήνου (αριθμός
ECTS από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: 30 ECTS).
Η κατανομή των μαθημάτων και των υπολοίπων εκ-
παιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων ανά εξά-
μηνο ορίζεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς/κες
φοιτητές/τριες, διάρκειας 13 τρίωρα το καθένα
ECTS
Βασικές Αρχές Ανατομίας Μεθοδολογία της Έρευνας 10
Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας - Επιφανειακή Ανατομία 10
Βασικές Αρχές Χειρουργικής Ανατομίας 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς/κες
φοιτη-τές/τριες, διάρκειας 13 τρίωρα το καθένα.
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου
Θεωρία και Πρακτική Άσκηση 10
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Άνω - Κάτω Άκρου και Ράχης
Θεωρία και Πρακτική Άσκηση 10
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Θώρακα - Κοιλίας - Πυέλου
Θεωρία και Πρακτική Άσκηση 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες, διάρκειας 13 τρίωρα το καθένα
Κλινική και Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου -
Θεωρία και Ανατομές 10
Κλινική και Χειρουργική Άνω - Κάτω άκρου και
Ράχης Θεωρία και Ανατομές 10
Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Θώρακα - Κοιλίας - Πυέλου
Θεωρία και Ανατομές 10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 120
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ, ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μετατττυχια-κούς/κές
φοιτητές/τριες κατ'έτος.
Πέραν του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός
ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό
μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλ-
λοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους που γνω-
ρίζει την Ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο
αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν:
1. Καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Ιατρικής του
Α.Π.Θ. ή άλλου Τμήματος Ιατρικής ή Ιατρικής Σχολής της
ημεδαπής, ομότιμοι καθηγητές, αποχωρήσαντες λόγω
συνατξιοδότησης καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές
(ιατροί), με διετή τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία
σε Α.Ε.Ι.
2. Ερευνητές (ιατροί) Α΄ ή Β΄ βαθμίδας αναγνωρισμέ-
νων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος, με τεκμηριωμένη εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα κληθούν να διδάξουν
και επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική
δραστηριότητα σε αυτό.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας,
αίθουσα Ανατομών, εποπτικά μέσα, Η/Υ) του Ανατομείου
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. ή ανάλογες εκπαιδευ-
τικές υποδομές του ΑΠΘ, οι οποίες περιλαμβάνουν χώ-
ρους διδασκαλίας, κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρο-
να μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
βιβλιοθήκες και εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής
τεχνολογίας καθώς επίσης και η εργαστηριακή υποδομή
Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής.
Οι τυχόν επιπλέον εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ.,
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας ενός κύκλου
σπουδών (4 εξάμηνα) του προγράμματος ανέρχεται σε
117.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΥΡΩ
Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού,
Τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 63.000
Αναλώσιμα - Εκδόσεις 20.000
Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας 2.000
Υλικοτεχνική υποδομή
και Γραμματειακή υποστήριξη 28.000
Μετακινήσεις 2.000
Λοιπές δαπάνες
(συμμετοχή σε συνέδρια κ.α.) 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 117.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τα
δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι μεταπτυ-χιακοί/κές
φοιτητές/τριες, από ερευνητικά προγράμματα καθώς
και από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες και
λοιπά έσοδα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας και Συντονισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved