nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Χημεία - Φυσικοχημεία

Αθήνα 14.9.2016, 02:25

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Χημεία - Φυσικοχημεία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 264/26.8.2016 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο
«Χημεία - Φυσικοχημεία»

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ-
θρο 6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο νια
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/Α΄/25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α΄/4-9-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47, του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8, του άρθρου
5, του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του
άρθρου 34, του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
6. Το Π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/36-2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και Ίδρυση Τμήμα-
τος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
της 23-6-2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (21η συνεδρία, 19-07-2016).
9. Το αριθμ. 1800/10-10-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Proslipsis.gr
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Χημείας με τίτλο «Χημεία-Φυσικοχημεία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το Ακα-
δημαϊκό Έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Χημεία - Φυσικοχημεία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χημεία - Φυσικοχη-
μεία», είναι η πειραματική και θεωρητική βασική έρευνα
υψηλού επιπέδου στην επιστήμη της Χημείας - Φυσικο-
χημείας και επιπλέον η εφαρμογή της στο πεδίο αιχμής
των υπολογιστικών εφαρμογών στη Χημική Τεχνολογία -
Βιομηχανία. Η φυσικοχημεία μελετά τις ιδιότητες της
ύλης μακροσκοπικά, αλλά και στο μοριακό επίπεδο και
αναπαράγει μέσω φυσικών θεωριών τη συμπεριφορά
των χημικών ουσιών. Εκτός από την πειραματική μελέτη
των φασματοσκοπικών, θερμοδυναμικών και κινητικών
ιδιοτήτων αντιδρώντων χημικών συστημάτων, αναπτύσ-
σει φυσικές θεωρίες για την ερμηνεία της μικροσκοπικής
και μακροσκοπικής συμπεριφοράς της ύλης. Επιπλέον, η
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδωσε τη δυ-
νατότητα της πρόβλεψης φυσικοχημικών ιδιοτήτων και
διεργασιών σε βιομηχανικές εφαρμογές μέσω των υπο-
λογιστικών τεχνικών-μεθόδων των μοριακών προσομοι-
ώσεων των χημικών συστημάτων. Οι προσομοιώσεις,
ως υπολογιστικά πειράματα, μπορούν να επιτελούνται
σε μεγάλα Υπερ-Υπολογιστικά Κέντρα της Χώρας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και άλλων χωρών
όπως οι Η.Π.Α κ.λπ.
Επιδιώκεται:
α) Η μεταφορά γνώσης από τη βασική έρευνα στις
εφαρμογές τόσο στο πειραματικό όσο και το θεωρητι-
κό πεδίο. Ειδικά, ενδιαφέρει η ανάπτυξη υπολογιστικών
τεχνικών και η διάδοση της χρήσης τους στη Βιομηχανία
(Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση παραγώγων χημικής
προέλευσης). Proslipsis.gr
β) Η συνεργασία με ερευνητές τομέων όπου εφαρμό-
ζεται η Χημεία, όπως Βιοχημεία, Βιολογία, Φαρμακολο-
γία, Μηχανολογία κ.λπ. με στόχο την επωφελή συνεργεία
στην ανάπτυξη των αντίστοιχων τομέων της Εθνικής
Οικονομίας.
Το πρόγραμμα στοχεύει:
α) Στη χρήση και ανάπτυξη τεχνικών (Θερμοδυναμι-
κής, Φασματοσκοπικής) πειραματικής μελέτης χημικών
συστημάτων, καθώς και θεωρητικών και υπολογιστικών
μεθόδων για την ερμηνεία της συμπεριφοράς της ύλης,
με έμφαση τις Χημικές εφαρμογές γενικά,
β) Στην εκπαίδευση νέων ερευνητών-στελεχών ικανών
να σχεδιάζουν τη μοριακή προσομοίωση φυσικοχημι-
κών ιδιοτήτων και διεργασιών, με τη χρήση Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών, που είναι χρήσιμες στην ανάπτυξη
Βιομηχανικών προϊόντων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χημεία-Φυσικοχημεία». Ο τίτλος
απονέμεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών
Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συναφών Τμη-
μάτων Α-Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1α του άρθρου 4
του Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα όπως ο νόμος ορίζει,
παρ. 1β άρθρο 4 του Ν. 3695/2008.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης, η ελάχιστη χρονική διάρ-
κεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και
πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην εργα-
στηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευ-
νητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου του άρθρου
3 καθορίζονται ως εξής:
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 3 θεωρητικά -
εργαστηριακά μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου σπουδών και
3 θεωρητικά - εργαστηριακά μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου
σπουδών. Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται
εξάσκηση στην Ερευνητική Μεθοδολογία και Εργαστη-
ριακή Πρακτική στον τομέα της Φυσικοχημείας, καθώς
και συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά
με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας και
πιστώνεται με 30 ECTS. Η εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας πραγματοποιείται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών
και πιστώνεται με 30 ECTS. To σύνολο των ECTS που
απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε
εκατόν είκοσι (120). Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα ερ-
γαστήρια κατανέμονται ως εξής:
Α' Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Φυσικοχημεία 10
Μοριακή Κβαντική Χημεία 10
Μοριακή Φασματοσκοπία 10
Σύνολο 30
Β' Εξάμηνο
Μάθημα - ECTS
Ειδικά Κεφάλαια Στερεάς Καταστάσεως 10
Μαθηματικές Μέθοδοι Θεωρητικής -
Υπολογιστικής Χημείας 10
Στατιστική Μηχανική Μοριακών Συστημάτων 10
Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Χημείας 10
Σύνολο 30
Οι φοιτητές μπορούν να επυλέξουν ένα από τα μαθή-
ματα του Β' εξαμήνου από το σύνολο των μεταπτυχιακών
μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας
του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν
και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της δι-
πλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του
αντίστοιχου μαθήματος.
Γ΄ Εξάμηνο
Μάθημα - ECTS
Ερευνητική Μεθοδολογία και Εργαστηριακή
Πρακτική στην Φυσικοχημεία - Βιβλιογραφική Εργασία 30
Δ΄ Εξάμηνο
Μάθημα - ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας 30
Εάν κριθεί απαραίτητο οι υποψήφιοι φοιτητές του
ΠΜΣ χρεώνονται προπτυχιακά μαθήματα κατόπιν αξι-
ολόγησης των επιστημονικών τους γνώσεων και σύμ-
φωνης γνώμης του Υπευθύνου της Διπλωματικής τους
Διατριβής.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε δέκα (10) κατ’ έτος. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέ-
ον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος,
καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν
να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προ-
βλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα
υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας,
η Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, το
υπολογιστικό κέντρο του ΕΚΠΑ και το Υπερ-υπολογιστι-
κό κέντρο GRNET-ARIS.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Χημεία - Φυσικοχημεία» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄),
το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά τις λει-
τουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Αναλώσιμα για την εκπόνηση Διπλωματι-
κών Ερευνητικών Εργασιών: 15.000 €
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού και
λογισμικού 20.000 €
Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις,
φωτοτυπίες) 5.000 €
Σύνολο 40.000 €
Μέρος του ανωτέρου κόστους θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ και το υπόλουτο ποσό από
χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στο πα-
ρόν κείμενο θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Χημείας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved