nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες

Αθήνα 16.9.2016, 03:06

Ένα επίκαιρο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, προιόν της ιστορικής συγκυρίας, ιδρύεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, υπό τον τίτλο "Language Education for Refugees and Migrants" (Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες).

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι σχεδιάζουν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά συμφραζόμενα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτητές με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα του κόσμου».

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής, εγκριτικής απόφασης του Προέδρου του Ιδρύματος.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 417
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο "Language Education for Refugees and
Migrants" (Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες
και μετανάστες) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπου-
δών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2552/1997
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008
3. Τα εδάφια α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ1 του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου
5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του
άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
7. Το πρακτικό της με αριθμό 124/12-7-2016 Συνεδρί-
ασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπου-
δών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 307/22-07-2016 συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Την υπ’ αριθμ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνουμε:
Τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο "Language
Education for Refugees and Migrants"

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο "Language
Education for Refugees and Migrants" σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008. Τη
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμ-
ματος αναλαμβάνει η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
του ΕΑΠ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με
τίτλο "Language Education for Refugees and Migrants"
είναι σχεδιασμένο για τους εκπαιδευτικούς και αποφοί-
τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και
να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν
να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα.
Οι θεματικές ενότητες θα προσφέρουν στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική
βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία της
εκπαιδευτικής πράξης, του σχεδιασμού μαθημάτων και
μια εισαγωγή στα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμέ-
νων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των
δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε αποφοίτους της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι σχεδιάζουν να δι-
δάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται
με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μετανα-
στευτικά συμφραζόμενα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτητές
με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες να θέτουν
και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη
γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας
στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλ-
λοντα του κόσμου.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους
φοιτητές, την ευκαιρία να προβληματιστούν και να ανα-
πτύξουν περαιτέρω την κατανόηση τόσο θεωρητικών
όσο και πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο της γλωσσικής
εκμάθησης και διδασκαλίας αντλώντας από τις αρχές
της κριτικής παιδαγωγικής και της διαγλωσσικότητας.
Θα σας ενθαρρύνει να αναπτύξετε μια ευρεία θεωρη-
τική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής
στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των
συναφών κλάδων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό πραγ-
ματοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων
που συνεισφέρουν στις γνώσεις μας για την εκμάθηση
γλωσσών και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγι-
κή της γλώσσας με έμφαση στη δράση και τον ακτιβισμό
ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική αλλαγή
και δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να
είναι εφαρμοσμένο, παρέχει ευκαιρίες για τη δημιουργία
προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, ενθαρρύνει
τη σε βάθος εμπλοκή με το πεδίο της πρακτικής μέσω
επισκέψεων σε σχολεία, σε στρατόπεδα προσφύγων ή
άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυ-
πη μάθηση προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες, καθώς και μέσω
δραστηριοτήτων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και σχε-
δίων εργασίας.
Οι γενικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι να εκπαιδευθούν εξει-
δικευμένοι ερευνητές στα κύρια φαινόμενα της γλωσσι-
κής κατάκτησης και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
γενικά, οι οποίοι να μπορούν να μεταφέρουν τα ερευνη-
τικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη και να είναι
σε θέση να εκπονούν σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας. Η
εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΜΠΣ θα επιτρέψει στους
σπουδαστές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρ-
μοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατά-
κτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό
και τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών για τη γλωσσική
έρευνα και εκμάθηση. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν ευρύ-
τερη γνώση και δεξιότητες σχετικά με τα νέα γλωσσικά
σενάρια στα σχολεία και γενικά στην κοινωνία, και θα
εφαρμόσουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.
Οι θεματικές ενότητες του ΜΠΣ επικεντρώνονται στην
ενσωμάτωση των γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων,
καθώς και των κωδίκων εξουσίας ως μέρος της ανάπτυξης
τυπικών, άτυπων και μη τυπικών, διαδικτυακών και διά ζώ-
σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξετάζουν το πρό-
γραμμα σπουδών από μια εποικοδομητιστική προσέγγιση
που αναγνωρίζει τις φωνές των μαθητών, της κοινότητας
και των εκπαιδευτικών ως μίας κοινότητας μάθησης που
συνδιαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και
τον σχεδιασμό του μαθήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τους
συμμετέχοντες στις έννοιες και τις βασικές αρχές της κριτι-
κής παιδαγωγικής- μιας θεωρίας της εκπαίδευσης που α)
δίνει στους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναστοχαστούν
σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρα-
κτικές και διαδικασίες, και β) δίνει στους εκπαιδευτικούς τη
φωνή και τα εργαλεία, για να προβληματιστούν σε σχέση με
τη διδακτική τους μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη την
κριτική σκέψη των φοιτητών τους, προωθεί την ισότητα
και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράσης
εντός του σχολείου και της κοινότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι σπουδαστές αναμένεται να:
• αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντα-
νακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πλαίσιο της
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων.
• εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη
γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της
δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και τις
εξελίξεις των νέων τεχνολογιών για την έρευνα και την
εκμάθηση της γλώσσας.
• προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την
κατανόησή τους σχετικά τόσο με θεωρητικά και πρα-
κτικά ζητήματα στον τομέα της γλωσσικής εκμάθησης
και διδασκαλίας αντλώντας από τις αρχές της κριτικής
παιδαγωγικής και της διαγλωσσικότητας.
• κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές της κρι-
τικής παιδαγωγικής, προκειμένου να αναστοχαστούν
σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις,
πρακτικές και διαδικασίες.
• ολοκληρώσουν τις ικανότητες τους στη διδασκαλία
του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες υιοθε-
τώντας μια προσέγγιση ρεπερτορίου (διαγλωσσικότητα).
αναπτύξουν βαθύτερη γνώση και δεξιότητες σε σχέση
με τα νέα γλωσσικά σενάρια στα σχολεία και γενικά στην
κοινωνία.
• αναπτύξουν νέους πόρους με έμφαση στην αραβική
γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό, για να τους εφαρμό-
σουν στη συνέχεια σε ειδικά πλαίσια και επίπεδα.
• να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τη γνώση και
κατανόηση των πολιτισμικών στοιχείων στο πλαίσιο του
γλωσσικού μαθήματος Proslipsis.gr
• να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζο-
νται αποτελεσματικά στο πλαίσιο των ομάδων αναγνω-
ρίζοντας τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης.
• να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική
βιβλιογραφία, καθώς και στην κατάλληλη εκπαιδευτική
μεθοδολογία εντός τάξης, στον σχεδιασμό μαθημάτων.
• να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό προσαρμοσμένο
υλικό.
• εμπλακούν ενεργά στο πεδίο της πρακτικής μέσω
επισκέψεων σε σχολεία, στρατόπεδα προσφύγων ή άλλα
ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη μά-
θηση των προσφύγων και των μεταναστών σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
• εφαρμόζουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.
• είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποι-
ούν με κατάλληλο τρόπο τα πιο σημαντικά ερευνητικά
εργαλεία.
• είναι σε θέση να θέτουν και να απαντούν βασικά ερω-
τήματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της κατά-
κτησης της δεύτερης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τα
παγκόσμια, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα.
• μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκ-
παιδευτική πράξη και να πραγματοποιούν δράσεις - έργα
εφαρμοσμένης έρευνας.
• έχουν αναπτύξει την πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική
και κριτική γλωσσική επίγνωση τους.
• είναι σε θέση να βοηθήσουν άλλα άτομα να αναπτύ-
ξουν την πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική επίγνωσή
τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) σε "Language Education for Refugees and
Migrants". Ο τίτλος θα απονέμεται από την Σχολή Κοινω-
νικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Α) Κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρ-
μοσμένη Γλωσσολογία, Γλωσσολογία, Εκπαίδευση και
συναφείς τομείς
Β) Κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών των Τμημά-
των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Γ) άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς
του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιού-
χοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα
αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., (σύμφωνα με
την παρ. 1, άρθρο 4 του Ν. 3685/2008). Για την αξιολό-
γηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα
στοιχεία της παρ. 1α, άρθ. 4 του Ν. 3685/2008 και τυχόν
πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1B, άρθ.
4 του Ν. 3685/2008).
Με απόφαση των ιδίων οργάνων μπορούν να συντμη-
θούν ή να επιμηκυνθούν προθεσμίες που αφορούν στις
διαδικασίες και τη λειτουργία του προγράμματος σπου-
δών.
• Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για τους πολίτες όλων
των χωρών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αδυνατεί
να προσκομίσει τους προαπαιτούμενους τίτλους, δύ-
ναται/υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί μια ειδική
διαδικασία επιλογής.
• Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
Απαιτείται γλωσσομάθεια επιπέδου Γ1. Οι υποψήφιοι
που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους
ή την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους στην
αγγλική γλώσσα, δεν απαιτείται να κατέχουν πιστοποί-
ηση γλωσσομάθειας.
• Δεδομένου ότι το πρόγραμμα προσανατολίζεται
προς αραβόφωνες ομάδες-στόχους, η γνώση της αρα-
βικής γλώσσας θα είναι πλεονέκτημα.
• Η γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, καθώς και
η επαγγελματική ή εθελοντική εργασία που αφορά σε
ομάδες-στόχους με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπό-
βαθρο θα εκτιμηθεί.
Υποτροφίες
• Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), θα προσφέρει
υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων στο 15% των εγγεγραμ-
μένων φοιτητών. Προτεραιότητα θα δοθεί στους αιτούντες
άσυλο και στους πολίτες των χωρών μη-μελών της ΕΕ.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Language
Education for Refugees and Migrants» (LRM) διαρθρώ-
νεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία
περιλαμβάνουν εννιά (9) θεματικές ενότητες και εκπό-
νηση πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας. Ο
ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120
ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).
Άρθρο 6
Διάρθρωση
1ο εξάμηνο
LRM 50 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Κατάκτηση
Δεύτερης Γλώσσας (10 ECTS)
LRM 51 Μετανάστευση, Πολυγλωσσία καιΔιαπολιτι-
σμική Επικοινωνία (10 ECTS)
LRM 52 Κριτική Παιδαγωγική (10 ECTS)
2ο εξάμηνο
LRM 53 Γλωσσική Διδασκαλία για Ενήλικες Πρόσφυγες
και Μετανάστες (10 ECTS)
LRM 54 Γλωσσική Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυ-
γικό ή Μεταναστευτικό Υπόβαθρο (10 ECTS)
LRM 55 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλι-
κού και Ψηφιακά Μέσα (10 ECTS)
3ο εξάμηνο
LRM 60 Εισαγωγή στην Αραβική Γλώσσα και στον Αρα-
βικό Πολιτισμό (10 ECTS)
LRM 61 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο για
Πρόσφυγες και Μετανάστες (10 ECTS)
LRM 62 Μεθοδολογία της Έρευνας σε Πολύγλωσσα
Περιβάλλοντα (10 ECTS)
4ο εξάμηνο
LRM 63 Πρακτική Ασκηση (20 ECTS)
LRM 64 Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιεχόμενο Θεματικών Ενοτήτων
1ο εξάμηνο
1. LRM 50 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Κατάκτηση
Δεύτερης Γλώσσας (10 ECTS)
• Προσεγγίσεις στην Κατάκτηση της Δεύτερης Γλώσσας
• Ψυχοσύνθεση και Άλλες Ατομικές Διαφορές στην
Εκμάθηση της Δεύτερης Γλώσσας
• Το Γλωσσικό Περιβάλλον
• Σύγχρονες Τάσεις και Μελλοντικές Κατευθύνσεις για
το Πεδίο
2. LRM 51 Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολι-
τισμική Επικοινωνία (10 ECTS)
• Μετανάστευση και Πολυγλωσσία ως Παγκόσμια Φαι-
νόμενα Proslipsis.gr
• Γλώσσα και Πολιτισμός
• Γλώσσα και Εθνικότητα
• Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Εκπαίδευση
3. LRM 52 Κριτική Παιδαγωγική (10 ECTS)
• Ιδεολογίες, Εξουσία και Γλώσσα
• Εθνικισμός, Ταυτότητα και Popular Culture
• Γλωσσική Ποικιλομορφία και Κοινωνική Δικαιοσύνη
• Κριτική Εκπαίδευση και Κοινωνική Αλλαγή
2ο εξάμηνο
1. LRM 53 Γλωσσική Διδασκαλία για Ενήλικες Πρόσφυ-
γες και Μετανάστες (10 ECTS)
• Ενταξιακή Εκπαίδευση για Ενήλικες
• Ανάλυση Αναγκών, Σχεδιασμός Μαθήματος, Διαχεί-
ριση Τάξης και Αξιολόγηση
• Πλαισιοθετημένη και Συνεργατική Μάθηση: Διαδι-
κτυακές και Διά Ζώσης Κοινότητες Πρακτικής
• Προσεγγίσεις και Μεθοδολογίες
2. LRM 54 Γλωσσική Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυ-
γικό ή Μεταναστευτικό Υπόβαθρο (10 ECTS)
• Τυπική και Άτυπη Ενταξιακή Εκπαίδευση για Παιδιά
• Κοινωνιογλωσσικό Προφίλ Παιδιών, Σχεδιασμός Μα-
θήματος, Διαχείριση Τάξης και Αξιολόγηση
• Πλαισιοθετημένη και Συνεργατική Μάθηση
• Προσεγγίσεις και Μεθοδολογίες
3. LRM 55 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού
Υλικού και Ψηφιακά Μέσα (10 ECTS)
• Τεχνολογία, Αλλαγή του Σχολείου και Ένταξη
• Αναδυόμενες Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Μάθηση
• Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
• Διαδικτυακή Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση
3ο εξάμηνο
1. LRM 60 Εισαγωγή στην αραβική γλώσσα και τον
αραβικό πολιτισμό (10 ECTS)
• Ιστορία του Αραβικού Πολιτισμού Από την Κλασική
Περίοδο ως Σήμερα
• Θρησκευτική, Εθνική και Γλωσσική Ποικιλομορφία
στον Αραβικό Κόσμο
• Κοινωνικά Ζητήματα: Παράδοση, Οικογένεια, Εκπαί-
δευση, Αραβικές Κοινότητες της Διασποράς
• Αραβική Γλώσσα: Αλφάβητο, Ανάγνωση, Γραφή,
Απλές Συνομιλίες. Αραβικές Διάλεκτοι και Σύγχρονη
Πρότυπη Αραβική.
2. LRM 61 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο
για Πρόσφυγες και Μετανάστες (10 ECTS)
• Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ιστορία και Εύρος μιας Έν-
νοιας
• Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νομικά Κείμενα για Πρόσφυγες
και Μετανάστες
• ΄Ασυλο και Δικαιώματα των Προσφύγων: Μελέτες
Περίπτωσης
• Η Ευρώπη ως Οχυρό και η Κατασκευή της Παρανομίας
3. LRM 62 Μεθοδολογία της έρευνας σε πολύγλωσσα
περιβάλλοντα (10 ECTS)
• Η Έρευνα ως Στάδιο Ένταξης για Πρόσφυγες και Με-
τανάστες Proslipsis.gr
• Ερευνώντας Πολυγλωσσικά
• Κριτική Ανάλυση Λόγου, Κριτική Έρευνα-Δράση
• Φωνές Προσφύγων και Μεταναστών
4ο εξάμηνο
LRM 63 Πρακτική Άσκηση (20 ECTS)
LRM 64 Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

Άρθρο 7 Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται να
απασχοληθούν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
των ΑΕΙ της ημεδαπής (μέλη του Διδακτικού και Επιστη-
μονικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.), διδάσκοντες ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 8 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved