nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Κλινική Νευροφυσιολογία

Αθήνα 20.9.2016, 15:02

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 218/27.5.2016 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλι-
νική Νευροφυσιολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΟΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ-
θρο 6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189,
τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου
5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του
άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών». Proslipsis.gr
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (15η συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται, δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία».
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο
την «Κλινική Νευροφυσιολογία».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να καλύψει το σημαντικό
έλλειμμα στον Ελληνικό χώρο της παροχής ολοκληρω-
μένης εκπαίδευσης στη Νευροφυσιολογία, βασικά σε
Νευρολόγους, αλλά και σε Φυσιάτρους. Αυτό θα επι-
τευχθεί με τη διασύνδεση της βασικής φυσιολογίας με
την κλινική ιατρική και ιδιαίτερα την πρακτική κλινική
νευροφυσιολογία και των τεχνικών της όπως αυτές επι-
τελούνται σε νευροφυσιολογικά εργαστήρια γνωστά για
την επάρκειά τους. Το αποτέλεσμα θα είναι απόφοιτοι
με ολοκληρωμένη γνώση Νευροφυσιολογίας που θα
μπορούν να καλύψουν συνολικά τις κλινικές ανάγκες
των τμημάτων νευροφυσιολογίας.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέ-
πει να έχουν ολοκληρωμένη γνώση Νευροφυσιολογί-
ας και εμπειρία στην επιτέλεση των κλινικών τεχνικών
της (ηλεκτροεγκεφαλογραφία, ηλεκτρονευρογραφία,
ηλεκτρομυογραφία, προκλητά δυναμικά), έτσι ώστε να
μπορούν να καλύψουν συνολικά τις κλινικές ανάγκες των
τμημάτων νευροφυσιολογίας. Παράλληλα θα έχουν τη
βασική, αλλά και πρακτική γνώση που θα τους επιτρέψει
πέρα από κλινικές θέσεις να ενταχθούν, με τη δύναμη της
εξειδικευμένης γνώσης, και σε ερευνητικά προγράμματα
που χειρίζονται νευροφυσιολογικές τεχνικές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική Νευροφυσιολογία» (MSc in Clinical
Neurophysiology).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008):
• Πτυχιούχοι Ιατρικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που
βρίσκονται στον χρόνο αναμονής για έναρξη ειδικότητας
Νευρολογίας -Φυσιατρικής,Proslipsis.gr
• Εκπαιδευόμενοι στη Νευρολογία ή Φυσιατρική, που
βρίσκονται στο τελευταίο έτος της αντίστοιχης ειδικότητας,
• Ειδικοί Νευρολόγοι ή Φυσιάτροι,
• Κατ' εξαίρεση, πτυχιούχοι Ιατρικής ή άλλων, συνα-
φούς αντικειμένου, τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
εφ' όσον έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στο
χώρο των Νευροεπιστημών και εφ' όσον κριθεί ότι θα
έχουν όφελος από τη φοίτηση στο συγκεκριμένο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα. Proslipsis.gr
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συ-
νεκτιμώνται κυρίως ο βαθμός πτυχίου (και ο βαθμός δεύ-
τερου πτυχίου, αν υπάρχει) και η προηγούμενη εκπαίδευ-
ση-έρευνα-εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
σύμφωνα με την παρ. 1.α) του άρθ. 4 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25)
άτομα κατ' έτος

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και άλλων
τμημάτων αυτού.
β) Μέλη ΔΕΠ τμημάτων άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
και τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής
και της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν εξιδεικευμένες
γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε συνεργαζόμενα ερ-
γαστήρια νευροφυσιολογίας, υπό την επίβλεψη του
υπεύθυνου των εργαστηρίων και των ιατρών νευροφυ-
σιολόγων που εργάζονται σε αυτά:
• Εργαστήριο ΗΕΓραφίας Αιγινήτειου Νοσοκομείου
• Εργαστήριο ΗΜΓραφίας, Προκλητών Δυναμικών
Αιγινήτειου Νοσοκομείου
• Εργαστήριο Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος, Αι-
γινήτειο Νοσοκομείο
• Εργαστήριο ΗΕΓραφίας και πολυπαραμετρικών κα-
ταγραφών του ύπνου, Β΄ Νευρολογική Κλινική, Αττικό
Νοσοκομείο
• Εργαστήριο ΗΜΓραφίας και Προκλητών Δυναμικών,
Β΄ Νευρολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο
• Εργαστήριο ΗΕΓραφίας (με 24ωρη καταγραφή), Γ΄
Παιδιατρική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο
• Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας, Νοσοκομείο
Metropolitan
• Εργαστήριο Ηλετροεγκεφαλογραφίας, Νοσοκομείο
«Αγία Σοφία»Proslipsis.gr
• Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας, Ευρωκλινική
• Επιπλέον, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό, εργαστήρια
Νευροφυσιολογίας της ημεδαπής (εκτός Αθηνών) ή της
αλλοδαπής, σε συνεργασία με εκπαιδευτές του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος που δραστηριοποιούνται εκτός
Αθηνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Κλινική Νευροφυσιολογία» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά
τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 32.500
ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 14.000
Δαπάνες για αναλώσιμα 2.500
Εξοπλισμός-επισκευή-αναβάθμιση
εξοπλισμού 6.000
Εκπαιδευτικό υλικό 4.000
Μετακινήσεις 4.000
Έξοδα Δημοσιότητας 0.00
Γενικά έξοδα 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 32.500
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί βασικά από τα
δίδακτρα. Θα επιδιωχθεί να αντληθούν πόροι για επι-
πλέον χρηματοδότηση από Εταιρείες ή Ιδρύματα ή
ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή δωρεές
για να υποστηρίξει πιθανές υποτροφίες, ιδιαίτερα για
την πρακτική άσκηση των φοιτητών και σε κέντρα του
εξωτερικού. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved