nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση

Αθήνα 24.9.2016, 01:09

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 228/27.5.2016 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκα-
τάσταση»

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α’/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Κλινική Εργοσπιρομετρία,
Άσκηση και Αποκατάσταση».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών με τίτλο «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση
και Αποκατάσταση», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αντι-
κείμενο την «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Απο-
κατάσταση». Proslipsis.gr
Το Πρόγραμμα στοχεύει σε:
• Παροχή ευρέος φάσματος γνώσεων, τεχνικών και
δεξιοτήτων στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευ-
ρύτερου χώρου της υγείας στο ταχέως εξελισσόμενο
αντικείμενο της κλινικής εργοσπιρομετρίας, άσκησης
και αποκατάστασης,
• δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο
τομέα και κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών,
• ενσωμάτωση και ανάπτυξη εφαρμογών βιοτεχνο-
λογίας και πληροφορικής στον τομέα της αποκατάστα-
σης, καθώς και δημιουργία ανάλογης νοοτροπίας και
στάσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
απόφοιτοι θα είναι σε θέση:
• Να οργανώσουν πρόγραμμα αποκατάστασης με
βάση τη διεπιστημονική προσέγγιση.
• Να διενεργήσουν καρδιοαναπνευστική δοκιμασία
κόπωσης, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να δι-
αγνώσουν βασικούς περιορισμούς.
• Να αξιολογήσουν ασθενείς και να προσδιορίσουν τη
δομή του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστα-
σης και να συνταγογραφήσουν άσκηση.
• Να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και να αξιοποιούν τη
σύγχρονη τεχνολογία τόσο στην αποκατάσταση ασθε-
νών όσο και στην εκπαίδευση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση
και Αποκατάσταση» (Μ.Sc. in «Clinical Ergospirometry,
Exercise and Rehabilitation») στις εξής κατευθύνσεις:
1. Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ.
2. Εργοσπιρομετρία και Καρδιοανακνευσακή Αποκα-
τάσταση.
3. Σύγχρονη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Απο-
κατάσταση.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και
Αποκατάσταση», που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε.,
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων
και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων
τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με γνωστικό αντι-
κείμενο Επιστήμες Υγείας, όπως Ιατρική, Νοσηλευτική,
Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό, Φυσικοθεραπεία, Λογοθε-
ραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογία, καθώς και Κοινωνικές
Επιστήμες, Διαιτολόγια, Βιοπληροφορική και Βιοτεχνο-
λογία. Για να εξασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα και η
διεπαγγελματική προσέγγιση του Π.Μ.Σ., θα προβλέ-
πεται συγκεκριμένο ποσοστό φοιτητών ανά ειδίκευση
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται
από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β)
άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό-
ληση, τα εργαστήρια, η κλινική εκπαίδευση και οι κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του
άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α.α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
1. Μεθοδολογία έρευνας και κριτική
ανάγνωση άρθρων 11
2. Φυσιολογία Άσκησης 8
3. Αρχές Αποκατάστασης 8
4. Αρχές Βιοηθικής 3
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α.α. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS Proslipsis.gr
1. Βιοτεχνολογία και Πληροφορική στην
Αποκατάσταση 10
2. Αποκατάσταση ασθενών σε επί μέρους
πληθυσμούς 8
3. Πρώτες Βοήθειες- Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ 12
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ*
1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
α.α. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS
1. Κινητοποίηση και Αποκατάσταση στη ΜΕΘ 15
2 Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ 15
ΣΥΝΟΛΟ 30
2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εργοσπιρομετρία και
Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
α.α. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS
1. Διεπιστημονική οργάνωση
προγραμμάτων αποκατάστασης 12
2. Κλινική Ερνοσπιρομετρία 12
3. Συντανογράφιση της Άσκησης 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
3η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σύγχρονη Τεχνολογία και
Πληροφορική στην Αποκατάσταση
α.α. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ECTS
1. Συστήματα Υποβοήθησης και
Αποκατάστασης 15
2. Πληροφορική-Εναλλακτικοί Τρόποι
Επικοινωνίας 15
ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία 30
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120*
* Στο Γ’ Εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν μία
από τις τρεις κατευθύνσεις, έτσι το τελικό σύνολο Πιστωτι-
κών Μονάδων (ECTS) για τα 4 εξάμηνα σπουδών ανέρχεται
σε 120 ανά κατεύθυνση.
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 40 (σαράντα) άτο-
μα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής και του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Απο-
κατάσταση» θα λειτουργήσει, μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000 €) κατ’ έτος και
αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές 32.000
Εκπαιδευτικό υλικό 4.000
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες 2.000
Έξοδα ταξιδιών 5.500 Proslipsis.gr
Εξοπλισμός 3.000
Διάφορα (δαπάνες προβολής,
οργάνωση σεμιναρίων κ.ά.) 5.500
ΣΥΝΟΛΟ 52.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινική Εργοσπι-
ρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση» θα καλύπτεται
από α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμμα-
τα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) χορηγίες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved