nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία

Αθήνα 24.9.2016, 01:10

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 230/27.5.2016 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μο-
ριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’),
της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και
της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήμα-
τος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπα-
θολογία-Μικροβιολογία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπα-
θολογία-Μικροβιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικεί-
μενο την «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και της
έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβι-
ολογίας. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει
γνώσεις και δεξιότητες σε νέους επιστήμονες και κυρίως
Ιατρούς που ειδικεύονται ή έχουν ειδικευθεί στην Ιατρική
Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία, στο πεδίο των νεότερων
μοριακών τεχνικών που εφαρμόζονται για τη διάγνωση
και παρακολούθηση νοσημάτων.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να είναι καταρτισμένοι στις αρχές των νέων διαγνω-
στικών μεθόδων,
• Να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές των νέων
διαγνωστικών μεθόδων,
• Να έχουν αποκτήσει τη γνώση των ειδικών παθο-
φυσιολογικών μηχανισμών που ερευνούν οι σύγχρονες
διαγνωστικές μέθοδοι.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιο-
λογία» (MSc in Molecular Biopathology-Microbiology).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γί-
νονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου
Τμημάτων Ιατρικής (θα προτιμούνται οι ειδικευόμενοι
και ειδικευμένοι Ιατροί Βιοπαθολόγοι), καθώς και άλλων
Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου (Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιολογικού
και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας) της ημεδαπής
ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής , σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρο 4 του Ν. 3685/2008.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β), άρθ. 4, Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ECTS
Γενικές αρχές μοριακών τεχνικών. Προϋποθέσεις
εφαρμογής, βιοασφάλεια, αρχιτεκτονική του
εργαστηρίου, επιλογή οργάνων, ροή εργασίας 4
Γενικές αρχές Μικροβιολογίας και  Λοιμώξεων 2
Γενικά στοιχεία Αιματολογίας Μοριακές
τεχνικές στην Αιματολογία 8
Γενικά στοιχεία Βακτηριολογίας 
Μοριακές τεχνικές στη Βακτηριολογία 7
Γενικά στοιχεία Ανοσολογίας Μοριακές
τεχνικές στην Ανοσολογία 8
Γενικά στοιχεία Ιολογίας Μοριακές
τεχνικές στην Ιολογία 8
Γενικά στοιχεία Βιοχημείας Proslipsis.gr
Μοριακές τεχνικές στην Βιοχημεία 8
Γενικά στοιχεία Παρασιτολογίας
Μοριακές τεχνικές στην Παρασιτολογία 5
Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
ποιότητας, διαπίστευση 2
Γενικά στοιχεία Μυκητολογίας Μοριακές 
τεχνικές στη Μυκητολογία 6
Συμβολή στην θεραπεία των λοιμώξεων.
Φαρμακογενωμική - φαρμακογενετική 2
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ECTS
Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας 4
Διπλωματική εργασία 30
Εργαστήριο Μοριακής Ανοσολογίας 4
Εργαστήριο Μοριακής Βιοχημείας 4
Εργαστήριο Μοριακής Βακτηριολογίας 5
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας 5
Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας 4
Εργαστήριο Μοριακής Μυκητολογίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτερο σε εί-
κοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι εργαστηρίων, διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες
των Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, της Ιατρικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβι-
ολογία» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2023-24, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 26.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Δαπάνες για αντιδραστήρια, αναλώσιμα
και άλλες προμήθειες 5000
Ταξίδια 3000
Εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού -
λογισμικού 3.000
Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί
συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό) 13.000
Εκπαιδευτικό υλικό - Δαπάνες
δημοσιότητας 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 26.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα και
δ) χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επιστημονικών
Εταιρειών, Συλλόγων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved