nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Χειρουργική Ανατομία

Αθήνα 24.9.2016, 01:11

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 216/27.5.2016 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χει-
ρουργική Ανατομία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α’/7-10-2014). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με αντικείμενο την εκπαίδευση των ειδικευόμενων και
ειδικευμένων ιατρών στη Χειρουργική Ανατομία.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών
και πρακτικών δεξιοτήτων στη Χειρουργική Ανατομία
και την ερευνητική της μεθοδολογία.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές του
Π.Μ.Σ. θα πρέπει:
• Να έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις πάνω στη
Χειρουργική Ανατομία. Proslipsis.gr
• Να έχουν τις αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες με την
ολοκλήρωση αντίστοιχου αριθμού και μεθοδολογίας
ανατομών.
• Να έχουν αντιληφθεί και κατακτήσεις την ερευνητική
φιλοσοφία της Χειρουργικής Ανατομίας.
• Να έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία με συγκε-
κριμένο ερευνητικό ερώτημα.
• Να έχουν δημοσιεύσει στον διεθνή ιατρικό τύπο μία
επιστημονική εργασία που άπτεται της διπλωματικής
τους εργασίας.
• Να είναι σε θέση να συνδέσουν τα παραπάνω με αντί-
στοιχες γνώσεις και δεξιότητες Χειρουργικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Χειρουργική Ανατομία» (MSc in Surgical
Anatomy).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γί-
νονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:
Α) Ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί χειρουργικών
ειδικοτήτων κλινικών της ημεδαπής και
Β) Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ειδικευόμενοι και ει-
δικευμένοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων κλινικών
και της αλλοδαπής [Γενική Χειρουργική, Χειρουργική
Παίδων, Ουρολογία, Μαιευτική-Γυναικολογία, Θωρακο-
χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Αγγειοχειρουργική,
κ.λπ.].
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ-
κεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
Χειρουργική Ανατομία Ι 10 Χειρουργική Ανατομία II 10
Χειρουργική Εμβρυολογία Ι 10 
Χειρουργική Εμβρυολογία II 10
Κατευθυνόμενες Ανατομές 10
Κατευθυνόμενες Ανατομές 10
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία-Μεθοδολογία στην
έρευνα στη Χειρουργική Ανατομία 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα (50) άτο-
μα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων
του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν οι
χώροι διδασκαλίας, η Αίθουσα Ανατομών, τα επιμέρους
εργαστήρια, η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ανατομίας
- «Ανατομείο» της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ανατομία» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο
11 Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 65.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ Proslipsis.gr
Αμοιβές 18.500 €
Αναλώσιμα (εργαστηριακά & γραφείου) 30.000 €
Εξοπλισμός (εργαστηριακά & γραφείου) 6.500 €
Εκπαιδευτικό Υλικό 2.000 €
Ταξίδια 3.000 €
Έξοδα δημοσιότητας 3.000 €
Γενικά Έξοδα 2.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 65.000 €
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική
Ανατομία» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση
ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες και ε) δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved