nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Παιδιατρική Λοιμωξιολογία

Αθήνα 24.9.2016, 01:24

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 232/27.5.2016 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παι-
διατρική Λοιμωξιολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α/ 2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011(ΦΕΚ 195 Α’), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 34
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014
(ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Proslipsis.gr
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με αντικείμενο τις «Παιδιατρικές λοιμώξεις».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμέ-
νων γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων και οδηγεί στην πα-
ροχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών τύπου Μαστερ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για Μαστερ κλινικών Ιατρικών
Επιστημών (Master of Clinical Sciences, MCSs). Δίνει τη
δυνατότητα για συνέχιση με την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής σε αντικείμενο σχετικό με την Παιδιατρική
Λοιμωξιολογία και τη Δημόσια Υγεία. Οι Παιδίατροι που
θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμούν,
θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα ως υποψήφιοι διδά-
κτορες με ειδίκευση στην Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
πρέπει:
• Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τις γενικές
αρχές της Παιδιατρικής.
• Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην παθητική και
ενεργητική ανοσοποίηση πληθυσμού με έμφαση στην
παιδική και εφηβική ηλικία.
• Να προσεγγίζουν επιστημονικά τις λοιμώξεις της παι-
δικής ηλικίας, την επιδημιολογία, την κλινική εικόνα, την
αντιμετώπιση και την πρόληψη.
• Να έχουν σαφείς θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
Μικροβιολογίας (ιολογίας, βακτηριολογίας και μυκητο-
λογίας).
• Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ανο-
σοανεπάρκειες της παιδικής ηλικίας, τη διαγνωστική
προσέγγιση αυτών και την παρακολούθηση και αντιμε-
τώπιση τέτοιων παιδιών.
• Να έχουν γνώσεις στα πεδία Νοσοκομειακών λοι-
μώξεων, λοιμώξεων σε ΜΕΟ και ανοσοκατεσταλμένων
ασθενών.
• Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα τροπικά νοσήματα
και την ταξιδιωτική ιατρική.
• Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσ-
σόμενο κλάδο της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.
• Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια
στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν
εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
• Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία
στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
• Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και
να ανταλλάσσουν απόψεις και. ιδέες για την παραγωγή
νέας γνώσης.
• Να μπορούν να στελεχώσουν Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ,
καθώς και άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας.
• Να μπορούν να στελεχώσουν Παιδιατρικές κλινικές
του ΕΣΥ, αλλά και του Πανεπιστημίου.
• Να μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, ΥΥΚΑ, κ.ά.).
• Να συνεχίσουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής σε θέμα Δημόσιας Υγείας ή Παι-
διατρικής Λοιμωξιολογίας.
• Να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους ως εξειδικευό-
μενοι Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.
• Να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους ως εξειδικευό-
μενοι σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας ή Νεογνολογίας.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (MSc in
Pediatric Infectious Diseases).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημά-
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/08).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν.3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζο-
νται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β)
άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η ελάχιστη
χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4)
διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά - ECTS
Γενικές αρχές Παιδιατρικής 2
Χημειοθεραπεία - Φαρμακολογία (αντιμικροβιακά, αντιιικά, αντιμυκητιακά) 10
Βιοστατιστική, Επιδημιολογία - Βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας 13
Εμβολιασμοί και Παθητική ανοσοποίηση 15
Μικροβιολογία και Διαγνωστικές τεχνικές (ιοί, βακτήρια, παράσιτα, μύκητες κ.λπ.) 15
Λοιμώξεις ανά συστήματα - ειδικές λοιμώξεις 5
Σύνολο 30 - 30
Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά - ECTS
Λοιμώξεις ανά συστήματα - ειδικές λοιμώξεις 10
Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 10
Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους και άλλες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 5
Επιλογή ενός μαθήματος (από τα προτεινόμενα) 5
Ανοσολογία (πρωτοπαθείς, δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες, και HIV λοίμωξη) 15 
Διπλωματική εργασία 15
Σύνολο 30 - 30
# Περιλαμβάνουν:
1. Λοιμώξεις σε ΜΕΘ και νοσοκομειακές λοιμώξεις
2. Συγγενείς λοιμώξεις
3. Τροπικά Νοσήματα και ταξιδιωτική ιατρική
4. Ορθή χρήση αντιμικροβιακών - Χημειοπροφύλαξη - Μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής
5. Πρακτική άσκηση σε εργαστήριο επιλογής (μικροβιολογικό, ανοσολογικό, μοριακής βιολογίας)
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι (20) άτομα
κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό Proslipsis.gr
Στο Π.Μ.Σ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
β) Ομότιμοι Καθηγητές του ΕΚΠΑ,
γ) Ιατροί και Επιστήμονες με αναγνωρισμένη επιστη-
μονική εξειδίκευση σε ειδικό αντικείμενο ενδιαφέροντος
που σχετίζεται με τη θεματολογία του Π.Μ.Σ.,
δ) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργα-
ζόμενων Κλινικών της Ιατρικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α. (Β’
και Γ’ Παιδιατρική Κλινική).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» θα λειτουρ-
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 26.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές + Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 20.000
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 1.500
Δαπάνες για εξοπλισμό 2.000
Ταξίδια 500
Έξοδα Δημοσιότητας 500
Εκπαιδευτικό 1.500
Γενικά Έξοδα 0.00
ΣΥΝΟΛΟ 26.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Παιδιατρική Λοιμω-
ξιολογία» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα των φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση
ή κοινοτικά προγράμματα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved