nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Χειρουργική Ογκολογία

Αθήνα 24.9.2016, 01:27

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 225/27.5.2016 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χει-
ρουργική Ογκολογία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ. Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α’/7-10-2014). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν.3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με αντικείμενο τη «Χειρουργική Ογκολογία».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέ-
δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Master of
Sciences (M.Sc.) και στην προώθηση της Έρευνας στα
γνωστικά πεδία της Χειρουργική Ογκολογίας.
1. Βασικές Αρχές Ογκολογίας (Μοριακή Βιολογία, ογκο-
γέννηση, κ.ά.).
2. Γενικές Αρχές Εγχειρητικής των συμπαγών όγκων
(ενδείξεις και έκταση εγχειρήσεων, είδος και τεχνικές
λεμφαδενεκτομής).
3. Ενδείξεις για συνδυασμό με άλλες θεραπείες συ-
μπαγών όγκων. Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία, χημει-
οθεραπεία, καθώς και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία-
χημειοθεραπεία.
4. Ορθή επιλογή προεγχειρητικών απεικονιστικών ή
επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων.
5. Θεραπευτική αξιοποίηση της προεγχειρητικής και
μετεγχειρητικής σταδιοποίησης.
6. Βασικές αρχές Χημειοθεραπείας- Ακτινοθεραπείας.
7. Ιδιαίτερα Προβλήματα ογκολογικών ασθενών, όπως
διατροφή και λοιμώξεις.
8. Παθολογοφυσιολογικές συνέπειες και επιπλοκές
ογκολογικών επεμβάσεων.
9. Αντιμετώπιση πόνου και παρηγορική υποστήριξη.
10. Ψυχολογικά προβλήματα ογκολογικών ασθενών.
11. Γενετική και Κληρονομικότητα των συμπαγών
όγκων.
12. Μέγεθος και Προγραμματισμός εγχειρήσεων για
συγκεκριμένα όργανα ανάλογα της ιστολογικής ταυτό-
τητας του όγκου.
13. Κατευθυντήριες οδηγίες στην αντιμετώπιση ογκο-
λογικών παθήσεων.
14. Μετεγχειρητική παρακολούθηση ογκολογικών
ασθενών.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με
ογκολογικά νοσήματα σύμφωνα με τα δεδομένα των
κατευθυντηρίων οδηγιών.
• Να σχεδιάζουν τον αναγκαίο απεικονιστικό-εργα-
στηριακό έλεγχο για σταδιοποίηση των διαφόρων νε-
οπλασιών. Proslipsis.gr
• Να εκτελούν τις ενδεικνυόμενες χειρουργικές εκτομές
(όταν συνάδει με τη βασική τους ειδικότητα).
• Να σχεδιάζουν τις συμπληρωματικές προεγχειρητικές
ή μετεγχειρητικές συμπληρωματικές θεραπείες (χημειο-
θεραπεία-ακτινοθεραπεία).
• Να εφαρμόζουν τη μετεγχειρητική παρακολούθηση
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Χειρουργική Ογκολογία» (M.Sc. Surgical
Oncology).
Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ιατρικών
Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ειδικευόμενοι
και ειδικευμένοι ιατροί στις ειδικότητες της Γενικής Χει-
ρουργικής και των συναφών ειδικοτήτων, καθώς και
απόφοιτοι των νοσηλευτικών σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ως και
άλλων συναφών επιστημών.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν.3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ECTS
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30
1. Μοριακή Βιολογία για Χειρουργούς 2
2. Γενετική και κληρονομικότητα των συμπαγών όγκων 2
3. Γενικές Αρχές Εγχειρητικής των συμπαγών
όγκων (ενδείξεις και έκταση εγχειρήσεων, είδος
και τεχνικές λεμφαδενεκτομής κ.ά.) 4
4. Ενδείξεις για συνδυασμό με άλλες θεραπείες
ιδιαίτερα προεγχειρητικά 3
5. Σωστή επιλογή των προεγχειρητικών διαγνω-
στικών μεθόδων 2
6. θεραπευτική αξιοποίηση της σταδιοποίησης
της νόσου 4
7. Βασικές αρχές Χημειοθεραπείας, Ακτινοθερα-
πείας, Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας 4
8. Προβλήματα θρέψης των ογκολογικών ασθενών 2
9. Λοιμώξεις ογκολογικών ασθενών 3
10. Αντιμετώπιση πόνου και παρηγορική στήριξη 2
11. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ογκολογικών ασθενών 2
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30
12. Το PET και η αξιολόγηση του 2
13. Όγκοι στην εγκυμοσύνη 2
14. Λαπαροσκοπική Χειρουργική και Νεοπλάσματα 4
15. Επείγοντα ογκολογικά προβλήματα 3
16. Όγκοι άγνωστης προέλευσης 2
17. Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία 2
18. Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία 2
19. Περιοχικές Χημειοθεραπείας 3
20. Μαστός 3
21. Θυρεοειδής 3
22. Μελανώματα 2 Proslipsis.gr
23. CA δέρματος 2
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30
24. Σαρκώματα μαλακών μορίων 2
25. Οπισθοπεριτοναϊκοί όγκοι 2
26. Οισοφάγος 2
27. Στομάχι 3
28. Λεπτό - Παχύ έντερο 3
30. Ορθό 3
31. Πρωκτός 2
32. Ήπαρ 3
33. Χοληφόρα 3
34. Πάγκρεας 3
35. Επινεφρίδια 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 30
36. Ca Πνεύμονα 2
37. Μεσοθηλίωμα Υπεζωκότα 2
38. Οστεοσάρκωμα 2
39. Ca Νεφρού 2
40. Ca Όρχεως 2
41. Ca Ωοθηκών 2
42. Ψευδομύξωμα Περιτοναίου 2
43. Καρκινοειδή 2
44. GISTS 2
45. Λεμφώματα πεπτικού και σπληνός 2
46. Νευροενδοκρινείς όγκοι 2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
0 αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα
κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζό-
μενων Κλινικών: Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και Β’ Χειρουργική Κλινική
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκολογία» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 29.250,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Είδος Δαπάνης Ποσό
1) Αμοιβές - Αποζημιώσεις διοικητικού, διδα-
κτικού και τεχνικού προσωπικού 14.000
2) Αναλώσιμα υλικά 2.500
3) Δαπάνες μετακινήσεων 3.000
4) Εκπαιδευτικό υλικό - Γραφική ύλη 2.250
5) Προμήθεια και Συντήρηση εξοπλισμού -
Λογισμικού κ.λπ. 2.500
6) Γενικές δαπάνες (δαπάνες δημοσιότητας,
ταχυδρομικά τέλη, αποστολές) 5.000
ΣΥΝΟΛΟ 29.250
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ογκο-
λογία» θα καλύπτεται από ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) α) δίδακτρα φοιτητών, β) Υποτροφίες. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved