nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές

Αθήνα 24.9.2016, 01:31

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 224/27.5.2016 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αλ-
γολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και
θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλ-
λες τεχνικές».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ.Α’). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αλγολογία: Αντιμετώ-
πιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές,
παρεμβατικές και άλλες τεχνικές».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου.
Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές
και Άλλες Τεχνικές», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
1. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
αντικείμενο την «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου.
Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατι-
κές και Άλλες Τεχνικές». Ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα
είναι: MSc in «Algology: Pain Management. Diagnosis
and Treatment. Medicinal, Interventional and Other
Approaches». Proslipsis.gr
2. To Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και την
εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και αναπτυσ-
σόμενο πεδίο της Αλγολογίας - Αντιμετώπισης του Οξέος
και Χρόνιου Πόνου, και επιδιώκει να καλύψει το χάσμα
που υφίσταται στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα σχε-
τικά με τον ταχέως εξελισσόμενο και διεθνώς αναγνω-
ρισμένο αυτόν κλάδο της ιατρικής επιστήμης. Στοχεύει
επίσης στην προαγωγή της γνώσης και την προώθηση
της έρευνας στον ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης
του πόνου στην Ελλάδα, καθώς και στην παροχή κατάλ-
ληλων εφοδίων στους νέους επιστήμονες προς δραστη-
ριοποίηση στο πλαίσιο εφαρμογών και δράσεων που
ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
πρέπει:
• Να μπορούν να στελεχώνουν, να οργανώνουν και
να συντονίζουν Ιατρεία Πόνου, Κέντρα Αντιμετώπισης
Πόνου, Κλινικές Πόνου και λοιπές δομές που χρήζουν της
συμβολής ειδικού σε θέματα αντιμετώπισης του πόνου
(π.χ. ομάδες παρηγορητικής φροντίδας, ξενώνες φιλο-
ξενίας ασθενών τελικού σταδίου, ογκολογικές κλινικές
κ.λπ.).
• Να μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες κατ’ οίκον
νοσηλείας.
• Να μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες
και ειδική γνώση και γνώμη σε θέματα που αφορούν την
αντιμετώπιση ασθενών με πόνο, σε επίπεδο επιστημο-
νικό, νομικό, κοινωνικό κ.ο.κ.
• Να μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγη-
σης του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών στα πλαίσια ομάδων-δομών ανακούφισης
πόνου.
• Να μπορούν να απασχολούνται σε δομές που ασχο-
λούνται με την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης των παρε-
χόμενων υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση του Πόνου,
σε επίπεδο επιστημονικό, οικονομικό και διαπροσωπικό,
στοχεύοντας στη βελτίωση του λόγου κόστους -αποτε-
λεσματικότητας και της ικανοποίησης του ασθενούς και
του συγγενικού του περιβάλλοντος.
• Να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για
την αντιμετώπιση του πόνου στελεχώνοντας ερευνητικά
κέντρα και εργαστήρια.
• Να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, συνεχίζοντας την ενασχόλη-
ση τους με τον συγκεκριμένο, ή με συναφή, κλάδο της
επιστήμης, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις μελλοντικές
επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές επιδιώξεις τους και την
ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον αναπτυσσό-
μενο κλάδο της ιατρικής επιστήμης.
• Να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές κατά τον διάλο-
γο πολιτείας - κλινικών ιατρών για ρυθμιστικά θέματα
που αφορούν την αντιμετώπιση του Πόνου.
• Να προάγουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτε-
ρικό, μέσω της ενασχόλησης τους με έναν κλάδο της
επιστήμης η πρόοδος του οποίου αποτελεί δείκτη του
πολιτισμού μιας χώρας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου. Διά-
γνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και
Άλλες Τεχνικές» (MSc in «Algology: Pain Management.
Diagnosis and Treatment. Medicinal, Interventional and
Other Approaches»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμη-
μάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμα-
κευτικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας. Επίσης γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθε-
ραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών(-τριών) Υγείας, Δημό-
σιας Υγείας και Νοσηλευτικής των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114
Α’), καθώς και άλλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ έπειτα από
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών και
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (οι
παραπάνω μπορεί να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα
με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008). Η επιλογή των
μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται ανά κατεύθυνση.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Διδακτικές Ενότητες - ECTS
Α’ Εξάμηνο Σπουδών Proslipsis.gr
Στοιχεία Ανατομίας, Ιστολογίας και Γενετικής 3
Φυσιολογία, Βιοχημεία και Φαρμακολογία του
Πόνου 3
Επιδημιολογία και Στατιστικά Δεδομένα του
Πόνου 3
Ψυχολογία του Πόνου 3
Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στον Πόνο 3
Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Διάγνωση του
Πόνου 3
Μεθοδολογία Έρευνας στον Πόνο 3
Οργάνωση, Αντικείμενο και Λειτουργία
Κέντρων Αντιμετώπισης Πόνου 3
Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι 3
Κατ’ επιλογήν Μάθημα (υποχρεωτικό) 3
Διδακτικές Ενότητες ECTS
Β’ Εξάμηνο Σπουδών
Ψυχολογική και Ψυχιατρική Υποστήριξη στον
Πόνο 3
Φαρμακευτική Αντιμετώπιση του Πόνου 4
Παρεμβατική Αντιμετώπιση του Πόνου 4
Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης του
Πόνου 3
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση,
Φυσικοθεραπεία και Εργασιακή
Αποκατάσταση 4
Νοσηλευτική Αλγολογία 3
Ειδικά Κλινικά Θέματα II 4
Η Αντιμετώπιση του Πόνου σε Ασθενείς με
Ιδιαίτερες Ανάγκες 3
Κατ’ Επιλογήν Μάθημα (υποχρεωτικό) 2
Σύνολο Α’ και Β’ Εξαμήνου Σπουδών 60
Γ’ Εξάμηνο Σπουδών - ECTS
Κλινική Άσκηση, Εκμάθηση Παρεμβατικών
Τεχνικών 20
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών,
συζήτηση 10
Δ’ Εξάμηνο Σπουδών ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο Γ’ και Δ’ Εξαμήνου Σπουδών 60
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
για τα 2 (δύο) Ακαδημαϊκά Έτη
φοίτησης (Εξάμηνα Α’- Δ’) 120
Θέματα κατ’ Επιλογήν μαθημάτων ECTS
Ανεπιθύμητες Ενέργειες και Αλληλεπιδράσεις
Συνήθων Φαρμάκων που Χρησιμοποιούνται
στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3
Η Αντιμετώπιση του Πόνου στο Πλαίσιο της
Παρηγορητικής Φροντίδας 3
Φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου 3
Εκπαίδευση, curriculum και επαγγελματικές
δυνατότητες στην Αλγολογία 2
Πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές στην
αντίληψη και την αντίδραση στον πόνο 2
Ο Πόνος στην Τέχνη και την Ιστορία 2
Σχετικά με τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, οι
φοιτητές θα κληθούν να επιλέξουν 1 (ένα) κατ’ επιλογήν
μάθημα στο πρώτο Εξάμηνο (3 Πιστωτικές Μονάδες)
και 1 (ένα) κατ’ επιλογήν μάθημα στο δεύτερο Εξάμηνο
(2 Πιστωτικές Μονάδες). Τα διαθέσιμα θέματα των κατ’
επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων θα είναι 3 (τρία)
για το Α’ Εξάμηνο (εκ των οποίων ο κάθε φοιτητής θα
επιλέξει μόνον ένα) και 3 (τρία) για το Β’ Εξάμηνο (εκ των
οποίων ο φοιτητής θα επιλέξει μόνον ένα).
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
είκοσι πέντε (25) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής, που διαθέτει την κτιριακή υποδομή, τις βιβλι-
οθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστή-
ριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ.
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου. Διά-
γνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και
Άλλες Τεχνικές» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ-
κό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 32.500,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Είδος Δαπάνης Ποσό
Αμοιβές- Αποζημιώσεις (επιστημονικό,
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) 17.800,00 €
Μετακινήσεις (από Ιδρύματα του
Εσωτερικού) 4.000,00 €
Μετακινήσεις (από Ιδρύματα του
Εξωτερικού) 1.200,00 €
Εκπαιδευτικό Υλικό 2.000,00 €
Αναλώσιμα- Λοιπές Προμήθειες 500,00 €
Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού /
λογισμικού 1.000,00 €
Δαπάνες δημοσιότητας 3.000,00 €
Άλλες δαπάνες και λειτουργικά έξοδα 3.000,00 €
Σύνολο 32.500,00 € Proslipsis.gr
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Αλγολογία: Αντιμε-
τώπιση του Πόνου. Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευ-
τικές, Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές» θα καλύπτεται
α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτικά προγράμματα, δ) δωρεές, ε) χορηγίες.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved