nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (24/10/06)


Αθήνα 24.10.06, 20:22
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας η λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2006−07 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας στη Φιλοσοφία καθώς και την εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό αυτό πεδίο και οδηγεί στην απονομή:

1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη Φιλοσοφία στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
β. Γνωσωθεωρία και Μεταφυσική

2. Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στη Φιλοσοφία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων T.E.I σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης δύναται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να ορίσει μέχρι και
έξι μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ) τα οποία οι πτυχιούχοι μη φιλοσοφικών τμημάτων οφείλουν να παρακολουθήσουν και στα οποία οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. Για το Δ.Δ. δύνανται να γίνουν δεκτοί οι κάτοχοι του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η φοίτηση επί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της Γ.Σ.Ε.Σ. για δύο ακόμη εξάμηνα. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται σε έξι τουλάχιστον διδακτικά
εξάμηνα επιπλέον από τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Στο Π.Μ.Σ προσφέρονται συνολικά 24 μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν και καλύπτουν και τις δύο κατευθύνσεις. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαρκούν τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο από τους αντίστοιχους διδάσκοντες, προβλέπεται επιπλέον δίωρη φροντιστηριακή άσκηση, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αναγράφεται στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για την εκπόνηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 30 διδακτικών μονάδων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 3 διδακτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές μονάδες.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εντάσσονται σε μια εκ των δύο κατευθύνσεων μετά το τέλος του Β΄ εξαμήνου και ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον σε επτά μαθήματα, τέσσερα κορμού − κοινά ανεξαρτήτως κατεύθυνσης − και τρία ανά κατεύθυνση και περατώσουν επιτυχώς εκτός από τα μαθήματα και τη διπλωματική τους εργασία. Αναλυτικά:
Τα μαθήματα κορμού είναι πέντε κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Από αυτά επιλέγονται υποχρεωτικά τα τέσσερα, τα οποία όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν στο πρώτο έτος σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνα).
Στο δεύτερο έτος σπουδών (Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο) όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τα τρία μαθήματα κατεύθυνσης που επέλεξαν. Την ίδια περίοδο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί μετaπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα του πεδίου της κατεύθυνσης του. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον από τα Ερευνητικά Σεμινάρια που οργανώνονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Α΄ και Β΄ Εξάμηνα
Ι. Τα μαθήματα κορμού είναι τα εξής:
1. Θέματα Φιλοσοφίας των Επιστημών
2. Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας
3. Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής
4. Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και Φιλοσοφίας του Νου
5. Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης
Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνα

ΙΙ. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης «ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» είναι τα εξής:
1. Ηθική Φιλοσοφία Ι
2. Ηθική Φιλοσοφία II
3. Ηθική Φιλοσοφία III
4. Πολιτική Φιλοσοφία Ι
5. Πολιτική Φιλοσοφία II
6. Πολιτική Φιλοσοφία III
7. Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας
8. Κοινωνική Φιλοσοφία
9. Φιλοσοφία του Δικαίου

ΙΙΙ. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης «ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ» είναι τα εξής:
1. Γνωσιοθεωρία Ι
2. Γνωσιοθεωρία II
3. Μεταφυσική Ι
4. Μεταφυσική ΙΙ
5. Ειδικά Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι
6. Ειδικά Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής II
7. Αισθητική
8. Φιλοσοφία της Γλώσσας
9. Φιλοσοφία του Νου
10. Θέματα Φιλοσοφίας των Επιστημών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.)
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μετά την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μπορεί με αίτηση του να συνεχίσει για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2083/1992.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα ετησίως. Το προσωπικό που δύναται να ασχοληθεί στο Π.Μ.Σ. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου τμήματος ή άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. Επίσης, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.3.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013−14. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved