nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Αερομηχανική Στροβιλομηχανών

Αθήνα 04.1.2017, 23:59

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Royal Institute of Technology) της Στοκχόλμης (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Universite de Liege, Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο Duke του Durham (Duke University, Η.Π.Α.), με τίτλο: «Αερομηχανική Στροβιλομηχανων - Turbomachinery Aeromechanic University Training (THRUST)», ενέκρινε o πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας.

To Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 18349 π.έ. (1)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το
Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Royal Institute
of Technology) της Στοκχόλμης (Σουηδία), το
Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Universite de Liege,
Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο Duke του Durham
(Duke University, Η.Π.Α.), με τίτλο: «Αερομη-
χανική' Στροβιλομηχανων "Turbomachinery
Aeromechanic University Training (THRUST)"».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 τ.Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α'), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α') και του άρθρου 37,
παρ.5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ.γ' του άρθρου 47 του
ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α'), της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α'), της παρ.2 του άρθρου
34 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α') και του άρθρου 34
ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α').
4. Τις διατάξεις του ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α') και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ134/τ.Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11-6-2013. Proslipsis.gr
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθμ. 7/29-3-2016) του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.
7. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συ-
νεδρίαση αριθμ. 180/14-4-2016) του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίαςμεταξύ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των
Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης (Σουη-
δία), Universite de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke
University του Durham (Η.Π.Α.), για την ίδρυση και λει-
τουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Αερομηχανική Στροβιλομηχα-
νων "Turbomachinery Aeromechanic University Training
(THRUST)"».
9. To έγγραφο με αριθμ.1647/23-6-2014 της Α.ΔΙ.Π.,
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Α.Π.Θ.
10. Το γεγονός ότι το Royal Institute of Technology
της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite de Liege της Λι-
έγης (Βέλγιο) και Duke University του Durham (Η.ΠΑ),
έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγή προς
τα ελληνικά ΑΕΙ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017 του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα: Royal Institute
of Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite
de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke University του
Durham (Η.Π.Α.) με τίτλο: «Αερομηχανική' Στροβιλο-
μηχανών Turbomachinery Aeromechanic University
Training (THRUST)"» ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα: Royal Institute
of Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite
de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke University του
Durham (Η.Π.Α.) συνδιοργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Δι ιδρυματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με με τίτ-
λο: «Αερομηχανική Στροβιλομηχανών Turbomachinery
Aeromechanic University Training (THRUST)».
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον
άφορα στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης και το συντονισμό της λειτουρ-
γίας του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Royal
Institute of Technology της Στοκχόλμης (επισπεύδον),
συμφωνά με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση
των γνώσεων επιστημονικών ειδικοτήτων σε θέματα
που άπτονται της Αερομηχανικής Στροβιλομηχανών
(Turbomachinery Aeromechanic). H θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστημονική
προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα του
επιστημονικού πεδίου και η οποία προβλέπει την ανταλ-
λαγή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
και χορήγηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
από τα Πανεπιστήμια που επέλεξαν να φοιτήσουν. Το
Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο:
α) να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αε-
ρομηχανικής στροβιλομηχανών με στόχο τη δημιουργία
ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτι-
ση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη
τεχνολογική εξέλιξη,
β) να ενισχυθεί η διεπιστημονική έρευνα και η εκπόνη-
ση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και
γ) να προσφέρει στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/
τη'τριες τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα πολυ-
πολιτισμικό περιβάλλον.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης ο τύπος του οποίου καθορίζεται υστέρα από
απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου συμφωνά με το
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Τα πιστοποιητικά και
οι τίτλοι σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. εκδίδονται στην Αγγλική
ή και στην Ελληνική γλώσσα και συνυπογράφονται από
τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.

Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς αντα-
πόκρισης στη διαδικασία επιλογής όπως αυτή προβλέ-
πεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, απόφοιτοι
Πολυτεχνικών Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύ-
τερο γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων Μηχανι-
κών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Ενέργειας,
Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών και Φυσικής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκε-
ντρώσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ/ECTS) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120)
ΠΜ/ECTS στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Συγκεκριμένα
όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να πα-
ρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε
εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.
2. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην
Αγγλική γλώσσα. Proslipsis.gr
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που συμμετέχουν
στο ΠΜΣ εγγράφονται και παρακολουθούν υποχρεω-
τικά τα δυο (2) πρώτα εξάμηνα στο Royal Institute of
Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία). Στο τρίτο και τέ-
ταρτο εξάμηνο οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μα-
θήματα σε ένα άλλο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστή-
μια. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που συμμετέχουν
στο ΔΠΜΣ απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται
επιπλέον στους κανονισμούς και στους κανόνες που
ισχύουν στο Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το Συντονι-
στικό όργανο ορίζει τον επιβλέποντα, στον οποίο οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται
για συμβουλές ή για βοήθεια τους, κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στο ίδρυμα.
4. Το ΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να λάβουν εξήντα (60)
πιστωτικές μονάδες στο πρώτο έτος στο πρώτο Πανεπιστή-
μιο εγγραφής, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου. Στη συνέχεια λαμβάνουν τριάντα (30) ευρωπαϊ-
κές πιστωτικές μονάδες στο τρίτο εξάμηνο και εκπονούν
τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία στο τέταρτο
εξάμηνο προκειμένου να ληφθούν οι τελευταίες τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες με την ολοκλη'ρωση της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας στο δεύτερο Πανεπιστήμιο,
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στο
τέταρτο εξάμηνο του ΔΠΜΣ και η συγγραφή της ορίζεται
στην Αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-
σία κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξάμηνου με την
οριστική μορφή της και υποστηρίζεται προφορικά ενώ-
πιον εξεταστικής επιτροπής στην Αγγλική με συμμετοχή
εκπροσώπων από τα Πανεπιστήμια που θα απονείμουν
τίτλο σπουδών στο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητη/τητρια.
Συμμετοχή εξωτερικών εξεταστών είναι δυνατή όπως
αυτή περιγράφεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα συνεργαζό-
μενα Πανεπιστήμια κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1ο έτος/1° εξάμηνο
Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητες/τριες παρακολουθούν
τα μαθήματα στο Royal Institute of Technology στη Στοκ-
χόλμη (Σουηδία)
Τίτλος μαθήματος - ΕΠΜ (ECTS)
Αειφόρα Παραγωγή Ενέργειας 6
Ρευστομηχανική 6
Εισαγωγή στην Υπολογιστική Δυναμική
Ρευστών - Μαθηματικά 6
Εισαγωγή σε Τεχνικές Μετρήσεων
Προηγμένες Τεχνικές Χρονικά
Μεταβαλόμενων Μετρήσεων 3
Προηγμένες Μηχανικές Ταλαντώσεις 6
Εισαγωγή στην Αερομηχανική Στροβιλο-
μηχανών και Θέμα στην Αερομηχανική:
Μέρος 1 
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 30
1ο έτος/2° εξάμηνο Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/
τριες παρακολουθούν τα μαθήματα στο Royal Institute
of Technology στη Στοκχόλμη (Σουηδία).
Τίτλος μαθήματος ΕΠΜ (ECTS)
Προηγμένες Μέθοδοι
Πεπερασμένων Στοιχείων 6
Θερμικές Στροβιλομηχανές 6
Εισαγωγή στην αεροδυναμική θεωρία
μη μόνιμης κατάστασης - Βασική θεωρία
Αεροδυναμικής μη Μόνιμης Κατάστα-
σης - εισαγωγή στην απόσβεση 7,5
Προηγμένες Τεχνικές Χρονικά
Μεταβαλόμενων Μετρήσεων Εισαγωγή
σε Τεχνικές Μετρήσεων
3. Θέμα στην Αερομηχανική: Μέρος 2
Παρακολούθηση σεμιναρίων
Σεμινάριο Ερευνητικής Εργασίας
Θερινή Πρακτική Άσκηση σε Πανεπιστή-
μια/Βιομηχανίες 4,5
Βασική θεωρία καύσης και Αστάθειες
Καύσης και Ταλαντώσεις Καυστήρα 3
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 30
2ο έτος/3° εξάμηνο (επιλογή Πανεπιστημίων: Duke,
Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Λιέγης) Πανεπιστήμιο Duke
Τίτλος Μαθήματος ΕΠΜ (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεμελιώδεις Πρακτικές Εργασίας
για Μηχανικούς 6
Μεταβατική Δυναμική 6
Ασταθής Αεροδυναμική 6
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 18
Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Συμπιεζόμενη Ροή Ρευστών 6
Μεταβατική Ρευστομηχανική 6
Προηγμένη Αεροδυναμική 6
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 12
Γενικό Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 30
2ο έτος/4° εξάμηνο Παρακολούθηση μαθημάτων
αντί διπλωματικής εργασίας, υποχρεωτικό για όσους
έχουν επιλέξει το Πανεπιστήμιο Duke στο 3ο εξάμηνο.
Τίτλος Μαθήματος - ΕΠΜ (ECTS
Αρχές Διοίκησης
και Διαχείρισης Τεχνολογίας 6
Προηγμένη Αεροελαστικότητα Μέρος 2 3
Θέμα Αερομηχανικής: Μέρος 3 3
Προηγμένη Ρευστομηχανική 6
Ανάλυση με Μη Γραμμικά
Πεπερασμένα Στοιχεία 6
Ακουστική στη Μηχανική 6
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 30
Τίτλος Μαθήματος - ΕΠΜ (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Προηγμένη Δυναμική και Ταλαντώσεις 5
Στοχαστικές Ταλαντώσεις
και Αξιοπιστία Κατασκευών 5
Μηχανική Θραύσης
και Κόπωση Κατασκευών 5
Εφαρμογές Αερομηχανικής
σε Στροβιλομηχανές 5
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 20
Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Πειραματικές Μέθοδοι στις Ταλαντώσεις 5
Παρακολούθηση Καταπόνησης
σε Στροβιλομηχανές 5
Προηγμένος Έλεγχος
στη Δυναμική Κατασκευών 5
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 10
Γενικό Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 30
Πανεπιστήμιο Λιέγης
Τίτλος Μαθήματος ΕΠΜ (ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μηχανολογικός Σχεδιασμός
Στροβιλομηχανών 5
Μηχανική θραύσης, καταστροφή
και κόπωση 5 Proslipsis.gr
Επιλογή Υλικών 5
Εκτενής Παραμόρφωση Στερεών 5
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 20
Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Αλληλεπίδραση Ρευστών-Στερεών 5
Μηχανική Σύνθετων Υλικών 5
Πειραματικός Προσδιορισμός Ταλαντώ-
σεων και Ανάλυση Καταστάσεων 5
Υπολογιστικός Σχεδιασμός Μηχανών 5
Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 10
Γενικό Σύνολο ΕΠΜ (ECTS) 30
2ο έτος/4° εξάμηνο (Επιλογή Πανεπιστημίων: Πανεπι-
στήμιο Λιέγης, Α.Π.Θ.)
Τίτλος ΕΠΜ - (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σεμινάριο ερευνητικής εργασίας 30

Αρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε
σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτη-τές/τριες ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και μέλη ΔΕΠ από άλλα συνα-
φή Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων, διδάσκοντες των
υπόλοιπων τριών (3) συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων
του ΔΠΜΣ καθώς και άλλες κατηγορίες διδακτικού προ-
σωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου
5 του νόμου 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών με τον εργαστηριακό και υπολογιστι-
κό εξοπλισμό τους καθώς και των άλλων τριών (3) Πανε-
πιστημίων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Η βιβλιοθήκη
και οι ειδικές βιβλιοθήκες των τεσσάρων (4) ιδρυμάτων
θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τρι-
ες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη
βιβλιογραφία.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ.Α') το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λει-
τουργίας του ΔΠ.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δα-
πάνες ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 € και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (σε€)
1. Αμοιβές προσωπικού 6.000,00
2. Μετακινήσεις 2.000,00
3. Ανάπτυξη και οργάνωση
εκπαιδευτικού υλικού
και πλατφόρμας εκπαίδευσης
4.000,00
4. Γενικά έξοδα 2.000,00
Σύνολο 14.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα κα-
λυφθεί από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Άλλες διατάξεις
Ολα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προ-
βλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από το
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα αρμόδια όργανα
συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved