nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού: Bιο-Οικονομία

Αθήνα 04.1.2017, 23:59

Την ίδρυση και Λειτουργία Διαπανεπιστημιακού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Bιο-Οικονομία» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε o πρύτανης του τελευταίου Νικόλαος Γεωργόπουλος.

To Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20166805 (6)
Ίδρυση και Λειτουργία Διαπανεπιστημιακού -
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «BIO-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Τμήμα-
τος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομι-
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Βιο-
λογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α') «θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε και ιδίως το άρθρο 6, με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α'), του άρ-
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α'), της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α').
2. Τις διατάξεις του εδ. α' της παρ. 11 του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ' του άρθρου 47
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α'), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α'), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α').
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (189 τ.Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-
τατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
4. Τις διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 23
τ.Α') «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών
κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α').
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119/τ. Α'/28-5-2013)
«Ίδρυση σχολών κατάργηση τμήματος και ίδρυση κα-
τεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμη-
μάτων Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς και του τμήματος Βιολογίας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία 8η/
2-06-2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας της
Σχολής θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 11η/25-05-2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία
6η/23-11-2016).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 21η/19-07-16).
12. Τα υπ' αριθμ. 944/15.5.2012 και 1775/16.7.2014
έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχουν
ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις αντιστοίχως
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς και του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη
λειτουργία Διαπανεπιστημιακού -Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα
Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Δια-
τμηματικό - Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «BIO-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο:
Την προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμέ-
νων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας ως κύριο στοι-
χείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης
ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκο-
σμίως. Ταυτόχρονα, το ΔΔΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες
γνώσεις σε στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ορ-
γανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πο-
λιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Σκοπός:
1) Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της
βιοοικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με
διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη
ανάλυση στα πεδία της βιοοικονομίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρα-
κτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να
εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα
τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχι-
στοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση
της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης
και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα.
2) Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα
από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θε-
ωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως
εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονο-
μία και την καινοτομία που θα επιτρέψουν τη βελτίωση
της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων
και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών
σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (αγροτική οι-
κονομία βιομηχανία τροφίμων, χημική βιομηχανία, πα-
ραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυ-
ντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.).
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απόφοιτους και
στελέχη επιχειρήσεων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην
οικονομία και τα αντικείμενα που ασχολούνται με το
βιο-περιβάλλον (βιολογία, χημεία, χημική μηχανική, γε-
ωπονική κτλ.) χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή
επιστημονικά πεδία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της οικο-
νομικής και των γνώσεων για το βιο-περιβάλλον εξετάζε-
ται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτής στην πράξη,
με στόχο την παροχή των απαραίτητων εργαλείων και
εννοιών που επιτρέπουν τον συγκερασμό σύμφωνα με
τις τρέχουσες παγκόσμιες ανάγκες για ριζικές μεταβολές
προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας φιλικής στο βιο-
περιβάλλον. Proslipsis.gr
3) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και
των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις
σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προ-
σέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώ-
σεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος
είναι να εμφυσήσει σε επιστήμονες των βιολογικών και
συναφών επιστημών την οικονομική σκέψη και προσέγ-
γιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών
προβλημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας και
να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανοήσουν τη
λογική και την ερμηνεία των βιολογικών και συναφών
επιστημών στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών.
Τέλος, στόχος του Διαπανεπιστημιακού - Διιδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ)
«ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Master in Bioeconomics», είναι να
προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία στους αποφοίτους και
τα στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους ενδιαφέρονται να
απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή να εντρυ-
φήσουν περαιτέρω στην εν λόγω γνώση επιδιώκοντας
διδακτορικό τίτλο σπουδών, να αποτελέσουν τους πρωτο-
πόρους και τους καθ ύλην αρμοδίους στους κλάδους της
βιοοικονομίας. Το πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών αναγκών για βιώσιμη
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές
επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια επαγ-
γελματική καριέρα στο στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και
εν γένει τον οικονομικό ή συναφών με τη βιολογία κλάδους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Βιοοικονομια, Master in Bioeconomics.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία(3)
εξάμηνα με τη δυνατότητα ενός (1) επιπλέον εξαμήνου για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτι-
κή απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα
διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχών σε έξι (6) υποχρεωτικά
μαθήματα και σε τρία (3) μαθήματα επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
A/A Α' Εξάμηνο Υ/Ε Πιστωτικές Μονάδες
1. Τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης Υ 7,5
2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου Υ 7,5
3. Βιολογικοί Παραγωγικοί Συντελεστές και Βιοπροϊόντα Υ 7,5
4. Βιομηχανική Βιοτεχνολογία Υ 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Β' Εξάμηνο
1. Διοίκηση και Διεθνοποίηση Βιοτεχνολογικών Επιχειρήσεων Υ 7,5
2. Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Πολιτική Υ 7,5
3. Μάθημα Επιλογής Ε 7,5
4. Μάθημα Επιλογής Ε 7,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Μαθήματα Επιλογής Β' Εξαμήνου
1. Αναζήτηση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και Διαχείριση Αποθεμάτων στις
Βιοτεχνολογικές Επιχειρήσεις Ε 7,5
2. Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αποβλήτων Ε 7,5
3. Βιοποικιλότητα και Οικονομικός Πλούτος Ε 7,5
4. Έρευνα, Ανάπτυξη και Πράξη του Επιχειρείν Ε 7,5
Γ' Εξάμηνο
1. Μάθημα Επιλογής Ε 7,5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 22,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει
η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η
ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος τόσο
μεταξύ των εξαμήνων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο
σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΔΠΜΣ ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των τριών
συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς ή και άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ. Α').

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέ-
ρος της υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. αίθουσες διδασκα-
λίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α') το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ-
γίας του ΔΔΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και
ανέρχεται στο ποσό των 232.050 € και αναλύεται σε κα-
τηγορίες δαπανών ως εξής:
Α/Α Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά (€)
1. Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 180.000
2. Εξοπλισμός 5.000
3. Αναλώσιμα 5.000
4. Υποτροφίες 10.000
5. Μετακινήσεις-Δαπάνες Φιλοξενίας 15.000
6. Δαπάνες Δημοσιότητας 8.000
7. Λοιπές Δαπάνες 9.050
ΣΥΝΟΛΟ 232.050
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ θα καλυ-
φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς
και άλλες πηγές, όπως, δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved