nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις

Αθήνα 04.1.2017, 12:43

Την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις», ενέκρινε o πρύτανης του Ιδρύματος Κώστας Γραμμένος.

To Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ADMIN 340 (5)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νο-
μικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος με τίτλο: «Αειφόρος Γεωργία και Επι-
χειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and
Business).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') και ιδίως
το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου-
δές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α', 25-8-2008), του άρ-
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α', 04-9-2009) και
του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ'
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α') και του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α',
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ. Α') «Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν. 3577/2007(ΦΕΚ 130 Α'), των άρθρων 80 παραγρ. 4α
και 81 παραγρ. 26 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), του
άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α') και του
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 «Ορ-
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 223 Α'), που προσέθε-
σε εδάφια γ' και δ' στην περίπτωση α' της παρ. 11 του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) σύμφωνα με
τα οποία: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυ-
μάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ), τα εδάφια α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο
επί των στοιχείων στ', ζ', η' της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Ν. 3685/2008 του προγράμματος».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενι-
κής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (συνεδρία 04/09.11.2016-θέμα 1).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
03/15.11.2016 - θέμα 2).
8. Το υπ’ αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) της Σχολής οικονομίας, Διοίκησης και Νομι-
κών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
με τίτλο «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in
Sustainable Agriculture and Business), ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφόρος Γεωργία
και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and
Business), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, τις διατάξεις του Ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 τ. Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 4009/2011.
 Proslipsis,gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην «Αειφόρο Γεωργία
και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and
Business) έχει ως αντικείμενο την παροχή καινοτόμου
διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέ-
δου σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης και λειτουργίας
γεωργικών μονάδων κάθε κλίμακας εντός του πλαισίου
των σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και διάθεσης
αγροτικών προϊόντων όπως και των σύγχρονων μορφών
διοίκησης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, σε
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να
αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο
της αειφόρου γεωργίας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει
την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαι-
τούνται για την αποτελεσματική παραγωγή και την επι-
τυχημένη διάθεση γεωργικών προϊόντων.
• Η παροχή βασικών διοικητικών, τεχνολογικών, χρη-
ματοοικονομικών και άλλων συναφών γνώσεων οι οποί-
ες είναι απαραίτητες για την επιτυχή ανάπτυξη μικρών,
μεσαίων και μεγάλων γεωργικών μονάδων.
• Η παροχή βασικών διοικητικών, τεχνολογικών, χρη-
ματοοικονομικών και άλλων συναφών γνώσεων για την
επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερ-
νήσεις και επιχειρήσεις όλων εκείνων των κλάδων που
σχετίζονται με την γεωργία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην
«Αειφόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business).
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Έρευνας (Μ.Δ.ΕΡ.) στην «Αει-
φόρο Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αει-
φόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυ-
χιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημε-
δαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μ.Δ.Ε. ή Μ.Δ.ΕΡ.) είναι
συνάρτηση της φύσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας που επιλέγεται από το φοιτητή (μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία). Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης
που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), η διάρκεια φοίτησης είναι τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 2 εξάμηνα
διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την ολοκλήρωση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική
διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης με μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμη-
να. Για τους φοιτητές του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης που
επιλέγουν εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας (Μ.Δ.ΕΡ.), η χρονική διάρκεια ορίζεται
σε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2)
εξάμηνα διδασκαλίας και δύο (2) εξάμηνα για την ολο-
κλήρωση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτη-
σης με ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
(Μ.Δ.ΕΡ.) είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90)
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), ενώ αντίστοιχα
για την απόκτηση του Μ.Δ.ΕΡ. απαιτούνται εκατόν είκοσι
(120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). To ΠΜΣ
«Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable
Agriculture and Business) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά (2)
εξάμηνα για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα μαθημάτων
διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Proslipsis,gr
Εξάμηνο - Μάθημα - ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α Βιολογικό Περιβάλλον The Biological Environment 6
Α Εδαφικές Διεργασίες Soil Processes 6
Α Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ασθενειών Integrated Disease Management 6
Α Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρθροπόδων Integrated Management
of Arthropods 6
Α Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Αγορές Agri-product Trade and Markets 6
Σύνολο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών
Διαφόρων Καλλιεργειών
Use of modern technologies in
different crops 6
Β Διαχείριση Εδαφικών Πόρων Management of soil resources 6
Β Γεωργική Χρηματοδότηση Agricultural Finance 6
Β Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μέθοδοι
για τη λήψη αποφάσεων
Applied Quantitative Methods
for Decision Making 6
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 εκ των κάτωθι)
Β Αγροτικές Πολιτικές Agricultural Policy 6
Β Διαχείριση θερμοκηπίων Greenhouse Management 6
Β Κλιματική Αλλαγή Climate change 6
Β Διαχείριση Υδάτων Water Management 6
Β Βελτίωση Φυτών Plant Breeding 6
Β Εργαλεία Επιχειρηματικών Προβλέψεων Analytical tools for business
forecasting 6
Β Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Entrepreneurship and Innovation 6
Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ E-commerce and Digital Marketing 6
Β Διαχείριση Εμπορικής Επωνυμίας Γεωργικών
Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ Εξαγωγών
Agribusiness Brand Management
and Export Marketing 6
Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6
Β Μαθήματα Επιλογής από άλλα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα του Πανεπιστημίου με Ισόποσα
Συνολικά ECTS
Elective Courses Offered by Another
Programme of the University with
equal ECTS 6
Σύνολο 30
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ Μεταπτυχιακή Εργασία Dissertation Study 30
Γ+Δ Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία Research Dissertation Study 60
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ+Δ) 120
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές κατ' έτος σπουδών.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό-
ντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Proslipsis,gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α'), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148),
το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας του
Προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και
ανέρχεται στο ποσό των 150.000€ και αναλύεται σε κα-
τηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
Ι. Αμοιβές -Αποζημιώσεις διδακτικού -
τεχνικού- διοικητικού προσωπικού €100.000
II. Δαπάνες Μετακινήσεων €15.000
III. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού,
ερευνητικών εργαλείων, ειδικού
εξοπλισμού, λογισμικού, δαπάνες
χρηματοδότησης κόστους εγγραφής
συνεδρίων €15.000 Proslipsis,gr
IV. Δαπάνες Δημοσιότητας €15.000
V. Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα €5.000
Σύνολο €150.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δί-
δακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χο-
ρηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά,
ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved