nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού: Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

Αθήνα 10.1.2017, 19:25

Την ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών Της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο «Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις», ενέκρινε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 16337/16/ΓΠ (1)
Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΔΠΜΣ) μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών
Επιστημών Της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
με τίτλο «Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονο-
μικές Προβλέψεις».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ-
θρο 10 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α’/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α’) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη-
σης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α’) και του άρθρου 5, παρ. 8
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’) και του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98).
5. Το Π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α’/5-6-2013) Μετονομασία
κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας.
6. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων
Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ει-
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 2η/12-10-2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ει-
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 8η/21-09-2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (συνεδρίαση
1η/5-09-2016). Proslipsis.gr
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
(συνεδρίαση 5η/2016).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
61η/21-10-2016).
12. Τα με αριθμ. πρωτ. 1110/24-3-2014, 2228/6-11-2014 και 1025/25-05-2016 έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης αντίστοιχα.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη λειτουργία ΔΔΠΜΣ μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επι-
στημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές
Προβλέψεις», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία
με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, θα λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2017-18 ΔΔΠΜΣ με τίτλο «Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές
Προβλέψεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του νόμου Ν. 3685/2008, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων,
Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων στην ανάλυση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς
χρηματιστηριακών δεικτών και στη λήψη αποφάσεων. Το ΜΔΕ οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε
φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:
1. Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση των
νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
2. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Οικονομική Φυσική -Χρηματοοικονομικές
Προβλέψεις»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ οικείων και άλλων τμημάτων ιδρυμάτων της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών
Τμημάτων, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή
των αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π.
(πρώην ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/1992)

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία εξάμηνα, έκτων οποίων
το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1° εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (Μέρος 1°) 1ο εξάμηνο 2
Μαθηματικές Μέθοδοι στην Οικονοφυσική 1ο εξάμηνο 7
Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική Προσέγγιση στην
Οικονομία 1ο εξάμηνο 7
Επιχειρησιακή Οικονομική 1ο εξάμηνο 7
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά- Ανάλυση οικονομικών χρονοσειρών
με γραμμικές μεθόδους 1ο εξάμηνο 7
Σύνολο εξαμήνου 30
2° εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Proslipsis.gr
Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (Μέρος 2ο) 2ο εξάμηνο 2
Νευρωνικά Δίκτυα στις Προβλέψεις- Θεωρία του χάους στα
οικονομικά 2ο εξάμηνο 7
Θεωρία καταστροφών - Θεωρία παιγνίων 2ο εξάμηνο 7
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Χρηματαγορές 2ο εξάμηνο 7
Εφαρμογή της Οικονομικής Φυσικής στα Χρηματιστηρίων
και τα Παράγωγα Προϊόντα 2ο εξάμηνο 7
Σύνολο εξαμήνου 30
3° εξάμηνο
Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 3ο εξάμηνο 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 40 (σαράντα) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και άλλων Τμημάτων των δύο Ιδρυμάτων ή και άλλων Τμημά-
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
O υπάρχων εξοπλισμός των τριών Τμημάτων καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την
υλοποίηση του ΠΜΣ. Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες χώροι, αίθουσες και εργαστήρια
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved