nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού: Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός

Αθήνα 12.1.2017, 02:02

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός (MSc «Greece: Church History and Civilization»)», ενέκρινε ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2716 (4)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ποι-
μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολο-
γικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολο-
γίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο:
«Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός
(MSc «Greece: Church History and Civilization»)».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 1
παρ. 2 και 6 (ΦΕΚ 148 Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α'), του άρ-
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α').
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθμ. 243/2-7-2015) του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθμ. 13/14-7-2015) του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
7. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση αριθμ. 3/27-10-2015).
8. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση αριθμ. 185/31-8-2016).
9. Το αριθμ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. Το αριθμ. 1361/30-6-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Τη με αριθμό 27780/30-8-2016 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός (MSc
«Greece: Church History and Civilization»)».
12. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός (MSc
«Greece: Church History and Civilization»)».
13. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των
Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστι-
κή Ιστορία και Πολιτισμός (MSc «Greece: Church History
and Civilization»)» σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και το Τμήμα Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, συνδιορ-
γανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστο-
ρία και Πολιτισμός (MSc «Greece: Church History and
Civilization»)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/A/16-7-2008) όπως
αυτός ισχύει. Proslipsis.gr
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
(επισπεύδον Τμήμα) της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
1 .Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρί-
ως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
και δευτερευόντως σε αυτές του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, είναι η με-
λέτη και η έρευνα των διαφόρων ιστορικών και πολιτι-
στικών δεδομένων του Ορθόδοξου χριστιανικού βίου,
όπως αυτά παρήχθησαν μέσα στην ιστορική πορεία της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και
η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας
στα πεδία της Ιστορίας και του Πολιτισμού, όπως αυτά
διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ο εφοδιασμός
των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες
γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμα-
σία τους για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία.
3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί:
i) Στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών
σπουδών.
ii) Στην κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέ-
ρεο θεωρητικό υπόβαθρο στην Επιστήμη της Εκκλησι-
αστικής Ιστορίας και του Πολιτισμού που αναπτύχθηκε
στην ελλαδική Εκκλησία, καθώς και η ικανότητα διεπι-
στημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προ-
βλημάτων στα εν λόγω πεδία.
iii) Στην εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών/τριών μέσω της παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης
στη συνθετική προσέγγιση των παραπάνω γνωστικών
αντικειμένων.
iν) Στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω
της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευ-
νητικά αντικείμενα που αφορούν στην Εκκλησιαστική
Ιστορία και τον Πολιτισμό της ελλαδικής Εκκλησίας,
καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
v) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτή-
των που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
vi) Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδίκευσης γνώσης
που αφορούν:
α) Στην πορεία του χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο,
την ίδρυση και την οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος.
β) στις μορφές και τη διάσταση του πολιτισμού, οι
οποίες προήλθαν ή είχαν άμεση σχέση με την Ορθόδο-
ξη θρησκευτική παράδοση στην Ελλάδα. Στόχος είναι
αφενός η παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ' αυτούς τους
τομείς και αφετέρου η κατανόηση και η ερμηνεία των
διαφόρων μορφών του σύγχρονου πολιτισμού του Ελλη-
νικού λαού καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους με τις
άλλες ορθόδοξες χώρες, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές
θρησκευτικές παραδόσεις (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
και Προτεσταντισμός).
vii) στην εξειδίκευση θεολόγων, ιστορικών, νομικών,
φιλολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων,
διπλωματών, στελεχών της Εκκλησίας και κρατικών
υπαλλήλων με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις για
να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγ-
γελματικό ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο,
καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που
σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ.
viii) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξι-
οτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού
επιπέδου.
4. Καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφενός
να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους
και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για
συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και παραγωγή δημιουρ-
γικής σκέψης καινοτομικού πνεύματος, και αφετέρου
να καλλιεργήσει σε αυτούς, τις κριτικές και πρακτικές
δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία, καθώς και μια δεο-
ντολογικά υπεύθυνη επιστημονική επαγγελματική και
ερευνητική δραστηριότητα. Proslipsis.gr
Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε-
χούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώ-
θηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα
της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλη-
σιαστική Ιστορία και Πολιτισμός (MSc «Greece: Church
History and Civilization»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των
ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της
αλλοδαπής.
2. Στο ΔΠΜΣ επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμη-
μάτων ανθρωπιστικών, θετικών και τεχνολογικών επι-
στημών Πανεπισημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής καθώς και των ΤΕΙ και πτυχιούχοι
παραγωγικών Σχολών (Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακα-
δημίες, παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2)
εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την εκπό-
νηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενή-
ντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από
αυτές, 22,5 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στα τρία
(3) υποχρεωτικά μαθήματα και 7,5 πιστωτικές μονάδες
αντιστοιχούν σε ένα (1) μάθημα επιλογής του Α' εξαμή-
νου, 22,5 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στα τρία (3)
υποχρεωτικά μαθήματα και 7,5 πιστωτικές μονάδες αντι-
στοιχούν σε ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα επιλογής του Β'
εξαμήνου και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες αντιστοι-
χούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας του Γ' εξαμήνου. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολο-
γία και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος.
2. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ σε υποχρεωτικά (Υ) και επι-
λογής (Ε). Οι τίτλοι των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά
εξάμηνο με τις πιστωτικές τους μονάδες (ECTS) και το εί-
δος τους (Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]) έχουν ως εξής:
1o Εξάμηνο Proslipsis.gr
A/A - Μαθήματα - ECTS - Είδος
1. Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας
της Ελλάδος (Sources of the Church
History of Greece) 7,5 Υ
2. Η Εκκλησιαστική Ιστορία του
ελλαδικού χώρου έως το αυτο-
κέφαλο (Church History of the
Greek lands until the ecclesiastical
independency) 7,5 Υ
3. Αρχές χρηματοοικονομικής διαχεί-
ρισης για την Ελλαδική Εκκλησία
(Financial Management principles
for the Greek Church) 7,5 Υ
4. Ένα (1) μάθημα επιλογής από πίνακα
με επιλεγόμενα μαθήματα 7,5 Ε
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΠΡΩΤΟΥ (1ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
2ο Εξάμηνο
A/A - Μαθήματα - ECTS - Είδος
1. Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος
από το αυτοκέφαλο έως σήμερα
(History of the Greek Church since
the Autocephalous) 7,5 Υ
2. Ορθόδοξη πνευματικότητα στον ελ-
λαδικό χώρο (Orthodox Spirituality
in Greek lands) 7,5 Υ
3. Διοίκηση και οργάνωση της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος (Administration and
organization of Church of Greece) 7,5 Υ
4. 'Evα (1) μάθημα επιλογής από πίνακα
με επιλεγόμενα μαθήματα 7,5 Ε
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΔΕΥΤΕΡΟΥ (2ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
3ο Εξάμηνο - ECTS
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΤΡΙΤΟΥ (3ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
Α/Α - Μαθήματα Επιλογής - ECTS
1. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ελλαδικός χώρος
(Ecumenical Patriarchate and Greek lands) 7,5
2. Ελλάδα και σλαβικός κόσμος
(Greece and Slavonic world) 7,5
3. Εκκλησιαστική διπλωματία και εθιμοτυπία
στην Εκκλησία της Ελλάδος
(Ecclesiastical Diplomacy and Ceremonial
Procedure in the Church of Greece) 7,5
4. Κέντρα του μοναχισμού στην Ελλάδα
(Centers of monasticism in Greece) 7,5
5. Ορθόδοξος Πολιτισμός και
ελληνική ταυτότητα
(Orthodox culture and Greek identity) 7,5
6. Σύγχρονη διαχείριση
Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών
(Modern management of
Sacred Dioceses and Parishes) 7,5
3. Τα μαθήματα μπορούν να αναμορφώνονται ή και
να αντικαθίστανται με άλλα με απόφαση της Ειδικής Δι-
ατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ και έγκριση
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ), εφόσον κρίνε-
ται σκόπιμο για την καλύτερη λειτουργία και διάρθρω-
ση του Προγράμματος.
4. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι κατ' αρχήν η ελληνική.
Συγκεκριμένα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών
των επισκεπτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται σε
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά).
 Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για κάθε ακαδη-
μαϊκό έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εξήντα (60)
μεταπτυχικούς/κές φοιτητές/τριες.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, θα γίνονται δεκτοί
στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη λειτουργία του ΔΠΜΣ συμμετέχουν Καθηγητές
και Λέκτορες του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμή-
ματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, καθώς και Καθηγητές και Λέκτορες άλλων Σχολών
και Τμημάτων των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων
ή και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, όπως και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Proslipsis.gr

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ διατίθεται η υλικοτεχνική
υποδομή των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θε-
ολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αίθουσες,
βιβλιοθήκες, εργαστήρια, νησίδες Η/Υ κ.λττ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄/16-7-2008), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουρ-
γίας που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΠΜΣ,
ανέρχεται στο ποσό των 78.000,00 € και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Ποσό σε €
Ι. Υποτροφίες 12.000,00
II. Δαπάνες μετακινήσεων 5.000,00
III. Προμήθεια υλικού 5.000,00
IV. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες 3.500,00
V. Προμήθεια - Συντήρηση εξοπλισμού/
λογισμικού 3.500,00
VI. Δαπάνες δημοσιότητας 1.000,00
VII. Ανθρώπινο δυναμικό (διδακτικό,
διοικητικό κλπ προσωπικό) 48.000,00
Σύνολο 78.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα
δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Επιπλέ-
ον πηγές χρηματοδότησης: δωρεές, παροχές, κληροδο-
τήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά
και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ, στην πε-
ρίπτωση αυτή θα μειωθούν αναλογικά και τα δίδακτρα
που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας/Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2016

Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved