nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση διακρατικού, διιδρυματικού Μεταπτυχιακού: Ανόργανη Βιολογική Χημεία

Αθήνα 12.1.2017, 02:22

Την λειτουργία Διακρατικού, Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ανόργανη Βιολογική Χημεία», του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Γεώργιος Καψάλης.

Εκτός από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1989 (4)
Έγκριση Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανόρ-
γανη Βιολογική Χημεία», του Τμήματος Χημείας
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) και ιδίως
το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 και 6
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄), και του άρθρου 34 του Ν.4301/2014, όπως
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
7. Την υπουργική απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μο-
νάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το Π.δ. υπ’ αρ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/5-6-2013, τ.Α) που
αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.
9. Την απόφαση της υπ' αρ. 901 α/13-2-2015 Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και την απόφαση της
υπ’ αριθμ. 923α/29-1-2016 που αφορούσε στην επικαι-
ροποίηση των αποφάσεων των άλλων Πανεπιστημίων.
10. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/8-4-2016 Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου
Πατρών.
11. Τις αποφάσεις των υπ΄αριθμ. 53/5-3-2015 και
92/24-6-2016 Συνελεύσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύν-
θεσης του Παν/μίου Πατρών.
12. Την από 10-2-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.
13. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 337/21-5-2015 Συνέ-
λευσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παν/ μίου
Κρήτης.
14. Την από 14-1-2015 απόφαση του Συμβουλίου του
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
15. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 26/2015/2-12-2015
Συνέλευσης της Συγκλήτου του Παν/μίου Κύπρου.
16. Την από 28-4-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
17. Την απόφαση της από 2-7-2015 Συνέλευσης της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
18. Την απόφαση της συν. αριθμ. 280/9-7-2015 Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
19. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 1723/23-7-2015 Συνέ-
λευσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτε-
λείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.
20. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συνεδρία υπ’ αριθμ.
1032/41/22-9-2016. Proslipsis.gr
21. Τα Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας που υπεγρά-
φησαν μεταξύ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και των Τμημάτων των Συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων.
22. Το υπ’ αριθμ. 1609/2-11-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε την έγκριση του Δι-ιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμή-
ματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο:
«Ανόργανη Βιολογική Χημεία», από το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χη-
μείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Χημείας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, θα λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανη Βιολο-
γική Χημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Με σκοπό την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών τα
μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται στα ελληνικά ή/και
στα αγγλικά.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη μεταπτυχι-
ακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο
αιχμής της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η Ανόργανη
Βιολογική Χημεία ασχολείται με τη μελέτη του ρόλου
που διαδραματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα (ιχνο-
στοιχεία) και λοιπά ανόργανα στοιχεία στα βιολογικά
συστήματα και στη ζωή. Έχει εφαρμογές, όπως είναι: η
ανάπτυξη ανόργανων φαρμάκων με βάση το μέταλλο, ο
ρόλος των βαρέων μετάλλων στη ρύπανση του περιβάλ-
λοντος, η διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας μεταλλο-
ενζύμων, η ανάπτυξη βιοκαταλυτών και η βιοκατάλυση,
η ανάπτυξη διαγνωστικών ουσιών για την έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου και άλλων ασθενειών κ.ά. Η επιτυχία
των σκοπών του έργου στηρίζεται: α) στις συντονισμέ-
νες προσπάθειες διδασκαλίας και έρευνας των ειδικών
στο αντικείμενο μελών ΔΕΠ όλων των συμμετεχόντων
τμημάτων, β) στην προσέλκυση αριστούχων φοιτητών
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και γ) στη δημι-
ουργία της κατάλληλης εργαστηριακής και ερευνητικής
υποδομής και παράδοσης στην Ελλάδα, με αντικείμενο
αιχμής την Ανόργανη Βιολογική Χημεία. Ειδικότερα, με
τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, Χημείας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χημείας Πανε-
πιστημίου Κρήτης και Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
επιδιώκεται: 1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημο-
νικού δυναμικού των Τμημάτων που εξειδικεύεται στη
διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμη-
μάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των
Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνερ-
γάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών
περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την
ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη
χρησιμοποίηση τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνι-
κής Οικονομίας όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Εργα-
στήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά Κέντρα,
κλπ), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Φαρμακευτική
και Χημική Βιομηχανία, κ.λπ.
Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα
αξιολόγησης και η αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο.
Η συνέχιση της εκτεταμένης εμπειρίας που αποκτή-
θηκε ήδη από την υπερ-δεκαετή λειτουργία του ΔΠΜΣ
της Βιοανόργανης Χημείας που υπήρξε πρόδρομος του
παρόντος προγράμματος. Το τελευταίο θα πρέπει να θε-
ωρηθεί ως ο φυσικός συνεχιστής του ΔΠΜΣ «Βιοανόρ-
γανη Χημεία».

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανόργανη Βιολογική Χημεία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Χημείας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνο-
λογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών
Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων
της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε το σύνολο των Ευρωπαϊκών
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).
Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα
και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην
εργαστηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και
ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως
ακολούθως:
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά
μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α΄ Εξαμήνου
σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες του Β΄ Εξαμήνου σπουδών. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων στα 2 πρώτα εξάμηνα
είναι εξήντα (60) ECTS. Κάθε μάθημα πιστώνεται με πέντε
(5) ECTS και κάθε εργαστηριακό μάθημα με δέκα (10)
ECTS. H εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγμα-
τοποιείται στο Γ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με
30 ECTS. Αναλυτικά, τα μαθήματα και τα εργαστήρια
κατανέμονται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Α/Α - Προσφερόμενα μαθήματα - ECTS
1. Βιοανόργανη Χημεία 5
2. Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές
και βιοχημικές μέθοδοι
στη Βιοανόργανη Χημεία 5
3. Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης 5
4. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-
Μοριακής Βιολογίας 5
Εργαστηριακό Μάθημα (10 ECTS)
1. Εργαστήριο φασματοσκοπικών
και φυσικοχημικών τεχνικών. 10
Σύνολο πιστωτικών μονάδων
Α΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο
Α/Α - ECTS
1. Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα 10
2. Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων
και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά
με το ερευνητικό πεδίο
της διπλωματικής εργασίας 5
3. Έναρξη της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης. 15
Σύνολο πιστωτικών μονάδων
Β΄εξαμήνου 30
Γ Εξάμηνο
Α/Α - ECTS
Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Διπλωματικής
Εργασίας-Συγγραφή-Παρουσίαση
της Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων
Γ΄ εξαμήνου 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ' ανώτατο όριο.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Χημείας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χημείας
Πανεπιστημίου Κρήτης, Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
και Χημικών Μηχανικών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του
ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής. Επίσης, στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 5 του Ν. 3685/2008.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος:
(α) Αίθουσες διδασκαλίας. Θα χρησιμοποιηθούν αί-
θουσες διδασκαλίας των συμμετεχόντων Τμημάτων
Χημείας.
(β) Εργαστήρια. Θα χρησιμοποιηθούν τα φοιτητικά και
ερευνητικά εργαστήρια των συμμετεχόντων Τμημάτων
Χημείας.
(γ) Οργανολογία. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπάρχει
και λειτουργεί το «Δίκτυο Οριζοντίων Εργαστηριακών
Μονάδων και Κέντρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
Αυτό περιλαμβάνει σήμερα μονάδες, πολλές από τις
οποίες στεγάζονται στους χώρους των Τμημάτων. Από
αυτές, οι άμεσα σχετιζόμενες με το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
1. Μονάδα Φασματοσκοπίας Μάζας
2. Μονάδα Ακτινών Χ
3. Κέντρο Υπολογιστών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4. Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
5. Μονάδες Προηγμένης Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
6. Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων Υλικών
7. Μονάδα χρωματογραφίας
8. Όργανα των Τμημάτων που συμμετέχουν
9. Ειδικότερα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής του
Προγράμματος προσδιορίζονται από το Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. προγράμ-
ματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 4.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα-
πανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο κόστος(€)
Αντιδραστήρια -
Αναλώσιμα εργαστηρίου 4500
Γενικό Σύνολο 4500 Proslipsis.gr
Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι από,
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στη παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 7 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved