nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία

Αθήνα 12.1.2017, 02:38

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. πράξης 282/1-11-2016 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ρευ-
ματολογία - Μυοσκελετική Υγεία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρ-
θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
11/10/2016). Proslipsis.gr
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (3η συνε-
δρία, 18-10-2016).
9. Το υπ’ αριθ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με τίτλο «Ρευματολογία - Μυοσκελετική
Υγεία».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών στην «Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία».
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στην
Ρευματολογία και μυοσκελετική υγεία.
Το Πρόγραμμα στοχεύει:
• Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμο-
νες στο αναπτυσσόμενο πεδίο της Ρευματολογίας και
μυοσκελετικής υγείας.
• Να προάγει τη συντονισμένη διαγνωστική προσέγγι-
ση και θεραπευτική διαχείριση ασθενών με ρευματικές
και μυοσκελετικές παθήσεις από καλά εκπαιδευμένη
ομάδα επαγγελματιών υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές,
φυσικοθεραπευτές κ.λπ.).
• Να προάγει πολιτικές πρόληψης των συχνότερων
ρευματολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι του
Π.Μ.Σ. θα μπορούν να:
• Να στελεχώσουν Ρευματολογικές Μονάδες και Τμή-
ματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
• Να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη ««Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία»
(MSc in Rheumatology - Musculoskeletal Health).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:
• Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων των συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Επιστη-
μών Υγείας, Νοσηλευτικής) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
• Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή
αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4
του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ.
1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Τα μαθήμα-
τα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ - ECTS
A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βασικές αρχές ρευματολογίας - μυοσκελετικής υγείας Α 2
Δομή και λειτουργία μυοσκελετικού συστήματος Α 3
Βασικές αρχές ανοσολογίας Α 2
Eπιδημιολογία ρευματικών - μυοσκελετικών παθήσεων
Ρευματικές/μυοσκελετικές παθήσεις και Δημόσια υγεία Α 2
Κλινική σημειολογία ρευματικών - μυοσκελετικών παθήσεων Α 2
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα - Σπονδυλοαρθρίτιδες Α 2
Συστηματικές ρευματικές παθήσεις Α 2
Kρυσταλλογενείς αρθρίτιδες - Λοιμώξεις αρθρώσεων και οστών Α 2
Εκφυλιστικές παθήσεις οστών - αρθρώσεων Α 2
Φροντιστήρια κλινικής εξάσκησης: Κλινική εξέταση ασθενών - Μετρολογία ρευματικών -
μυοσκελετικών νοσημάτων Α 3
Οστεοπόρωση -Γυναικεία υγεία - Εγκυμοσύνη Α 2
Διάφορες παθήσεις που προσβάλλουν το μυοσκελετικό σύστημα Α 2
Ρευματισμοί μαλακών μορίων Α 2
Συννοσηρότητες σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις Α 2
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 30 Proslipsis.gr
Φροντιστήρια κλινικής εξάσκησης: Απεικόνιση -Εργαστήριο στις ρευματικές/
μυοσκελετικές παθήσεις. Υπερηχογραφία μυοσκελετικού - Οστική πυκνομετρία Β 3
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων Β 2
Μυοσκελετικές κακώσεις Β 3
Αθλητιατρική Β 2
Γενικές αρχές αντιμετώπισης ρευματικών-μυοσκελετικών παθήσεων Β 2
Φαρμακευτική αγωγή Β 3
Χειρουργική αγωγή Β 3
Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στη θεραπεία ρευματικών/μυοσκελετικών παθήσεων Β 3
Ο νοσηλευτικός ρόλος στη θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών
με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις Β 3
Φροντιστήριο κλινικής εξάσκησης: Φυσιοθεραπεία, εργoθεραπεία και αποκατάσταση
ασθενών με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις Β 3
Φροντιστήρια κλινικής εξάσκησης: Ημερήσια Νοσηλεία ρευματικών παθήσεων
(ενδοφλέβιες εγχύσεις, εξωτερικό ιατρείο) Β 3
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Διπλωματική εργασία Γ 30
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά:
1. Η συγκέντρωση 48 πιστωτικών μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα,
2. Η συγκέντρωση 12 πιστωτικών μονάδων από τα φροντιστήρια κλινικής εξάσκησης και
3. Η συγκέντρωση 30 μονάδων από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40) άτομα
κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η Ιατρική Σχολή διαθέτει την κτιριακή υποδομή, τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υπο-
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ.
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραί-
τητων χώρων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία» θα
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρ-
θρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ
Αμοιβές - Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού 40.000
Δαπάνες για αναλώσιμα
και άλλες προμήθειες 3.000
Δαπάνες για προμήθεια έντυπου υλικού
και βιβλίων 3.000
Δαπάνες μετακινήσεων 9.000
Δαπάνες για προμήθεια συντήρηση
λογισμικού εξοπλισμού 3.000
Γενικές δαπάνες 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 60.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Ρευματολογία - Μυο-
σκελετική Υγεία» θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοι-
τητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχο-
ρήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες - δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved