nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Περιοχική Αναισθησία

Αθήνα 12.1.2017, 02:41

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Περιοχική Αναισθησία», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. πράξης 283/1-11-2016 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «ΠΕ-
ΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρ-
θρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014). Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
11/10/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (3η συνε-
δρία, 18/10/2016).
9. Το υπ’ αριθ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με τίτλο «ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2016-2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ».
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η «Περιοχική Αναισθησία». Το Πρόγραμμα στο-
χεύει στην εκπαίδευση ειδικευόμενων και ειδικευμένων αναισθησιολόγων στην Περιοχική Αναισθησία με υπερη-
χογραφική απεικόνιση.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• εκτελούν τεχνικές περιοχικής αναισθησίας
• αναγνωρίζουν και εκτελούν τις παραπάνω τεχνικές με τη χρήση υπερήχων

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ» (MSc in REGIONAL
ANESTHESIA).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμ-
φωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ.
1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Τα μαθήμα-
τα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
Α. ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 2 Ζ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 4
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3 Η. ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 6
Γ. ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΓΜΑ 8 Θ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 6
Δ. ΟΣΦΥΪΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 7 Ι. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 6
Ε. ΙΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 6 Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΝΕΥΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 6
ΣΤ. ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 4 Λ. ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Τεύχος Β’ 3629/09.11.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36765
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία 30 ECTS Proslipsis.gr

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δέκα (10) άτομα κατ’
έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ και της Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 2000
Ανθρώπινο δυναμικό (γραμματεία) 2000
Αμοιβές (Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών) 2000
Εξοπλισμός (προμήθεια - συντήρηση) 5000
Έξοδα ταξιδίων - Δαπάνες μετακίνησης 1000
Εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας (ηλεκτρονικό και έντυπο) 500
Έξοδα αιθουσών διδασκαλίας 500 Proslipsis.gr
ΣΥΝΟΛΟ 13.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ θα καλύπτεται α) από δίδακτρα φοιτητών, β) κοινοτική
επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, γ) ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας μετα-
πτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved