nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

Αθήνα 3.4.2017, 22:07

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικών-Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ακαδ. έτους 2017-2018 είναι: 2 Οκτωβρίου 2017. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΠΜΣ. Proslipsis.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 3 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2017.

Πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.icte.ecd.uoa.gr.


* Ακολουθεί η πρόσκληση και η αίτηση.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν :
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Α Ι Τ Η Σ Η Σ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr,
 www.icte.ecd.uoa.gr

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικών-
Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, προσκαλεί εκδήλωση
ενδιαφέροντος, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 - ΦΕΚ 148/6-7-2008 τεύχος Α΄ και την
50/08-05-2015 Πρυτανική Πράξη – ΦΕΚ 951/27-05-2015 τ.Β'.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ακαδ. έτους 2017-2018 είναι: 2 Οκτωβρίου 2017.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΠΜΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν
αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
- Να είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή Πτυχιούχοι
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
ν. 3685/08).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών θα διενεργηθεί με τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ
ΑΠΟ 03/04/2017 ΕΩΣ 08/05/2017
Κατά την υποβολή υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής:
1. Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα: www.icte.ecd.uoa.gr στη θέση Ανακοινώσεις).
2. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, που επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση
του Εντύπου Αίτησης.
3. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους
αλλοδαπούς υποψηφίους). Proslipsis.gr
4. Αντίγραφο/-α Πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των
ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με
ακρίβεια. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη
η ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η
ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του
Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.
Η εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ δεν θα οριστικοποιείται πριν από την προσκόμιση
του πτυχίου ή του πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών.
5. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας (επίπεδο C2 σε μία
τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά) και
ελληνική (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους). Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν C2 στην
αγγλική γλώσσα μπορούν να λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση κατά την ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί εγκαίρως και πάντως πριν από τη διενέργεια της γραπτής
εξέτασης.
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
7. Σύντομο κείμενο (300 λέξεων), στο οποίο θα περιγράφονται τα σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/-ας.
8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις
απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν την προκήρυξη και
αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των
καθορισμένων προθεσμιών.

2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν
θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών
(όπου απαιτείται) κατά την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

3. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και
παραλαβή του εντύπου αίτησης :
α) στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Α. Γόντικα, Ναυαρίνου 13α
, ισόγειο, γραφείο 4, τηλ. 210-
3688043)
β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr
Η υποβολή των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας γίνεται μόνο ταχυδρομικά. Οι
φάκελοι υποψηφιότητας θα αποστέλλονται με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία
ταχυδρομικής σφραγίδας από 3 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2017 στη διεύθυνση:
Γραμματεία ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ
Υπόψη: Στέφανου Πόθου
Ναυαρίνου 13α, 106 80 Αθήνα

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από
καθηγητές των τμημάτων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ.

5. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών γίνεται σε τρία στάδια: 
Στο πρώτο στάδιο θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή
προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών.
Θα συνεκτιμηθούν τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ερευνητική, επαγγελματική εμπειρία και η
γενικότερη εκπαιδευτική εμπειρία των υποψηφίων (απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης
του εργοδότη που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο της εργασίας). Proslipsis.gr

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στα εξής θέματα:
- Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δράσης.
Οι υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν απόσπασμα οπτικοακουστικού
υλικού και θα κληθούν να σχεδιάσουν μια εκπαιδευτική δράση με την
αξιοποίηση αυτού του υλικού και άλλων τεχνολογικών μέσων.
- Σύνθεση μικρής γραπτής αφήγησης με την αξιοποίηση οπτικού υλικού.
Στους υποψηφίους θα δοθεί ένας αριθμός εικόνων και θα κληθούν να
επιλέξουν κάποιες από αυτές και να δομήσουν σε σχέση με αυτές μια
γραπτή αφήγηση.
- Ένα δοκίμιο 500 περίπου λέξεων σε συγκεκριμένο θέμα που θα δοθεί
σχετικά με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 01/06/2017
έως 12/6/2017 (θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

Στο τρίτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη οι πρώτοι 50 που θα προκύψουν από τη
συνεκτίμηση των στοιχείων 4-5-6-7 των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη
βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν η συνολική
συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του
ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το Πρόγραμμα.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος από 26/06/17 έως 03/07/2017
(θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η εισαγωγή 25 φοιτητών.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται απογευματινές ώρες. Η παρακολούθηση των
μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Proslipsis.gr

Οι φοιτητές θα καταβάλουν δίδακτρα ποσού € 1.400,00 ετησίως, το οποίο θα καταβληθεί σε 5
(πέντε) δόσεις των € 280,00.

Η Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
Ευαγγελία Κούρτη
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved