nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Διερμηνεία

Αθήνα 28.4.2017, 22:51

Τη διεξαγωγή εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 12 φοιτητών στην κατεύθυνση Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης προκηρύσσει η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τυπικές προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην κατεύθυνση Διερμηνείας είναι:
- πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
- άψογη γνώση της μητρικής γλώσσας (ελληνικά) και
- άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) δυο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά
- ή άψογη (ισοδύναμη με τη γνώση της μητρικής) μιας από αυτές και άριστη γνώση της δεύτερης μαζί με:
- την ικανότητα να εκφράζονται με άνεση και ακρίβεια μπροστά σε κοινό
- την καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας
- τουλάχιστον εξάμηνη παραμονή στο εξωτερικό. Εξαιρούνται υποψήφιοι, οι οποίοι προέρχονται από δίγλωσσο περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.phil.auth.gr/mait και
http://www.enl.auth.gr, υποβάλουν στη Γραμματεία φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιέχει:
- αίτηση υποψηφιότητας
- αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται
επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Proslipsis.gr
- αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
- αντίγραφο πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2)
- βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που να αναφέρει τις διαμονές στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή
ερευνητική εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κατεβάσουν την έντυπη αίτηση σε μορφή word ή pdf. Χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1vL7N4scSfTLrUJ8axiLMcNnyStR_ch8m0gpO0mWczQM/edit.

Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση του ΔΠΜΣ μόνον
εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως την 31η Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραφείο Σπουδών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, 3ος όροφος, 54124, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη.

Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, καλείται να συμμετάσχει στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες είναι προφορικές για την κατεύθυνση Διερμηνείας.

Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο ΔΠΜΣ (100% του τελικού βαθμού). 
Επειδή το ΔΠΜΣ δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ, ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό.
 Proslipsis.gr
Οι εισαγωγικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017 για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Διερμηνείας, θα διεξαχθούν στο διάστημα 3-6 Ιουλίου 2017.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του (αριθμ. Φύλλου 2191/8-8-2014) το ΔΠΜΣ έχει δίδακτρα, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης στη συνεδρίασή της αριθμ. 55-27/1/2016 τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 1ο εξάμηνο: 750 ευρώ, 2ο εξάμηνο: 500 ευρώ, 3ο εξάμηνο: 500 ευρώ, 4ο εξάμηνο: 250 ευρώ.

Το μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να περάσουν από εξετάσεις θα αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες του Προγράμματος (http://www.phil.auth.gr/mait/ και http://www.enl.auth.gr/) καθώς και στους πίνακες
ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, μέχρι τις 19 Ιουνίου 2017.

Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν και ατομικά με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Το ακριβές πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί στο διάστημα 20-23 Ιουνίου 2017. Proslipsis.gr

Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στις (τουλάχιστον) δύο γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή φοιτητών για την κατεύθυνση διερμηνείας έχουν τρία σκέλη. Πιο
συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται:
1. για κάθε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει, να κατανοήσουν ένα σύντομο ξενόγλωσσο γραπτό κείμενο σχετικό με την τρέχουσα επικαιρότητα και να αποδώσουν προφορικά στα ελληνικά τα κύρια σημεία του.
2. να ακούσουν μία σύντομη ομιλία γενικού περιεχομένου σε κάθε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει και στη συνέχεια να την αποδώσουν στα ελληνικά όσο πληρέστερα μπορούν.
3. να περάσουν από συνέντευξη που περιλαμβάνει ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με την ελληνική και διεθνή ιστορία,
γεωγραφία, πολιτική και επικαιρότητα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι 6/10 και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πετύχουν τον ελάχιστο βαθμό σε καθεμία από τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες.

Η τελική αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων βασίζεται στην επίδοσή τους και στα τρία σκέλη των εξετάσεων.
 Proslipsis.gr
Με βάση την τελική αξιολογική/κατάταξη εισάγονται στο Πρόγραμμα έως και 12 υποψήφιοι/ες με την υψηλότερη
βαθμολογία, συν τυχόν ισοβαθμούντες/ούσες.

Η φοίτηση αρχίζει τον Οκτώβριο 2017 και διαρκεί 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα τρία πρώτα εξάμηνα ενώ το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος στην κ. Δάφνη Μουστακλίδου, στο τηλέφωνο 2310-997402 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtmousta@enl.auth.gr.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved