nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων

Αθήνα 18.5.2017, 03:26

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 191/2017 (6)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Αποκατάσταση Δασικών
Οικοσυστημάτων» του Τμήματος Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α'), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α'), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
αρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α'), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α') και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α').
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α'), «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α') και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α') «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ-
τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α') «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α').
7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α') «Συγ-
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Δασολογίας και Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/14-2-2017).
10. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστη-
μών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/14-3-2017).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 28/30-03-2017). Proslipsis.gr
12. Το με αριθμ. πρωτ. 221/27-1-2012 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/40090/
5340/24-04-2017 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/40091/2668/24-04-2017)
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας
και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης με τίτλο «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημά-
των», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονί-
ας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστη-
μάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευ-
ση στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων,
με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
και τεχνικών. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η κατανόηση των ιδιοτήτων των υποβαθμισμένων
έναντι των λειτουργικών δασικών οικοσυστημάτων, της
ανάγκης για οικολογική αποκατάσταση και των διαφό-
ρων τύπων αποκατάστασης (επίπεδο γνώσεων).
- Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και
τεχνικών αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της
αξιοποίησης των φυσικών διεργασιών και της κλιματικής
αλλαγής (επίπεδο δεξιοτήτων).
- Η εκτίμηση της επιτυχίας των αποκαταστάσεων, για
την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών (επί-
πεδο στάσεων).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι Proslipsis.gr
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών καθώς επίσης Επιστημών Υγεί-
ας και Ζωής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90.
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προ-
βλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής
αξιολόγηση της Διπλωματικής Διατριβής.
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
Α' Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)
1 Δασικά οικοσυστήματα και παράγο-
ντες διατάραξης και υποβάθμισης τους 7,5
2 Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Επιφανειών 7,5
3 Χειρισμοί δασών και ανόρθωση δασι-
κών οικοσυστημάτων 7,5
4 Φυσικές καταστροφές και η διαχείριση τους 7,5
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΠΜ
Β' Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)
1 Έργα πριν την αποκατάσταση 7,5
2 Αποκατάσταση εδαφών - αδρανών
υλικών - επανεγκατάσταση της βλά-
στησης σε έντονα διαταραγμένες
εκτάσεις  7,5 Proslipsis.gr
3 Μελέτη Αποκατάστασης 7,5
4 Αποτροπή υποβάθμισης των φυσικών
οικοσυστημάτων - διατήρηση των
αποκαταστάσεων 7,5
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΠΜ
Γ' Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS(ΠΜ)
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΠΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ECTS) 90 ΠΜ
Η ανακατανομή και τροποποίηση των μαθημάτων
μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των οργάνων και ανα-
φορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε είκοσι δύο (22) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Πε-
ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή άλλων Τμημάτων
του Δ.Π.Θ. ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ. Α').
 Proslipsis.gr
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικο-
τεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες,
εξοπλισμός) του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11
α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α'),
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 30.030,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
Αμοιβές - αποζημιώσεις διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού 16.700
Έξοδα μετακινήσεων 4.200
Αναλώσιμα 3.500
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού-
λογισμικού 4.230
Υποτροφίες 1.400
Σύνολο 30.030 €
Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλυ-
φθεί από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες,
δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Proslipsis.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved