nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού: Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες

Αθήνα 18.5.2017, 05:23

Την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος) με τίτλο: «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες»., ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 303/11-1-2017 (1)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος
Βιολογίας, του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Τμή-
ματος Οδοντιατρικής και της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), σε συνεργασία με το Ίδρυ-
μα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πα-
στέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών
Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε.
Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ) με τίτλο: «Athens International Master’s
Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευρο-
επιστήμες».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρί-
αση 14/09/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε-
δρίαση 19/10/2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οδοντιατρικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση 01/11/2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
11/10/2016).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (6η συνεδρίαση, 21/12/2016).
12. Το υπ’ αριθμ. 1775/16.7.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Το υπ’ αριθμ. 1094/25.07.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. Το υπ’ αριθμ. 704/21-06-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Proslipsis.gr
15. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Βιολογίας, του Τμήματος Νοσηλευτικής,
του Τμήματος οδοντιατρικής και της Ιατρικής Σχο-
λής του Ε.Κ.Π.Α. και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), του Ελλη-
νικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.), του Ερευνητικού
Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέ-
μινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) και του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, του Τμήματος
Νοσηλευτικής, του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Ια-
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),
το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευνητικό
Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
(Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυ-
σικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)
με τίτλο «Athens International Master’s Programme in
Neurosciences» («Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών στις Νευροεπιστήμες»).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής
και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙ-
ΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευ-
νητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος
Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) οργανώνουν και λειτουργούν από κοι-
νού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ), με τίτλο «Athens International Master’s
Programme in Neurosciences» («Διεθνές πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες») από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με αντικείμενο
τις «Νευροεπιστήμες».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέ-
δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Master of Sciences
(Μ.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπο-
ρούν να:
• Ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές,
• στελεχώσουν Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
• στελεχώσουν ιδιαίτερα τα τμήματα έρευνας και
ανάπτυξης σε βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές
εταιρείες. Proslipsis.gr

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις «Νευροεπιστήμες».
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων
όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Σχολών των
ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων στους χορηγούμενους
τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γί-
νονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική
διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ κατ’ ελάχιστο σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), που απαιτούνται για
την απόκτηση Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η
Αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα συγγράφουν τη
διπλωματική τους, καθώς και όλες τις εργασίες/ παρου-
σιάσεις στην Αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα, η διδακτική
και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του
άρθρου 3, καθορίζονται όπως φαίνεται στους πίνακες 1,
2 και 3 που ακολουθούν. Proslipsis.gr
Πίνακας 1
Μάθημα Courses ECTS
1ο Εξάμηνο - Υποχρεωτικά μαθήματα
1st Semester - Obligatory Courses
Ανάπτυξη Νευρικού Συστήματος
Developmental Neuroscience 4,5
Αδρή και Μικροσκοπική
Ανατομία του Νευρικού Συστήματος
Gross and microscopic
anatomy of the nervous system 4,5
Κυτταρική και Μοριακή Νευροβιολογία
Cellular and Molecular Neuroscience 6
Τεχνολογίες Έρευνας Technical courses 6
Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση
Lab rotation 9
Σύνολο ECTs
1ου Εξαμήνου
Total ECTs of the 1st
semester 30
Πίνακας 2
Μάθημα Courses ECTS
2ο Εξάμηνο - Μαθήματα επιλογής
2nd Semester - Elective Courses
Νευροβιολογική Βάση Ασθενειών του Νευρικού 
Συστήματος
Neurobiological Basis
of Diseases of the Nervous System 6
Νευροφαρμακολογία Neuropharmacology 6
Νευροεπιστήμη της Συμπεριφοράς σε ζώα
Behavioral Neuroscience in animals 6
Νευροανοσολογία Neuroimmunology 3
Νευροενδοκρινολογία Neuroendocrinoplogy 3
Ηλεκτροφυσιολογία Electrophysiology 3
Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες
Computational Neuroscience 3
2ο Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα
2nd Semester - Obligatory Course
Υποχρεωτική Πρακτική
Εργαστηριακή Άσκηση
Obligatory Lab rotation 12
Σύνολο ECTs
2ου Εξαμήνου
Total ECTs of the 2nd semester 30
Πίνακας 3
Μάθημα Courses - ECTS
3ο και 4ο Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα
3nd & 4th Semester-Obligatory Course
Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία
Research Thesis Project 60
Σύνολο ECTs 3ου και 4ου Εξαμήνου
Total ECTs of the 2nd semester 60
Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου κάθε μεταπτυ-
χιακός Φοιτητής υποχρεούται να διαλέξει μαθήματα
επιλογής, ώστε να συγκεντρώνει από αυτά 18 ECTs και
επιπλέον να παρακολουθήσει την Υποχρεωτική Πρακτι-
κή Εργαστηριακή Άσκηση (12 ECTs). Για να διδαχθεί ένα
μάθημα επιλογής πρέπει να το δηλώσουν τουλάχιστον
πέντε (5) φοιτητές.
Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται ορίζεται
κατά ανώτερο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή Λέκτορες των
Τμημάτων Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και
της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., και άλλων συναφών
Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστη-
μίων της αλλοδαπής, καθώς και Ερευνητές όλων των
βαθμίδων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ (Ε.Ι.Π.), του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών
Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»/(Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέ-
μινγκ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστη-
μών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ. Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και άλλων
αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας
και της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
με σημαντική επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική
δραστηριότητα. Μπορεί επίσης να είναι αποχωρήσαντες
λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και
επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ανα-
γνωρισμένου κύρους με εμπειρία στην έρευνα ή/και δι-
δασκαλία σε θέματα νευροεπιστημών ή σε άλλα θέματα
βιολογικών επιστημών τα οποία είναι σημαντικά για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν:
(α) αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια
των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ερευνητικών Κέ-
ντρων και των παραρτημάτων τους,
(β) εργαστήρια συνεργαζόμενων μελών του ΔΠΜΣ,
(y) βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ «Athens International Master’s Programme
in Neurosciences» («Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών στις Νευροεπιστήμες») θα λειτουργήσει μέχρι
και το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022 με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 52000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
1. Ανθρώπινο δυναμικό 15000
2. Δαπάνες μετακινήσεων 5000
3. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1000
4. Αναλώσιμα 27000
5. Προμήθεια - συντήρηση εξοπλισμού,
λογισμικών 500 Proslipsis.gr
6. Αγορά έντυπου υλικού 2000
7. Δαπάνες δημοσιότητας 500
8. Γενικές Δαπάνες 1000
Σύνολο 52000
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτεται από
α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) δωρεές, ε) χορηγίες, στ) προγράμματα Erasmus κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved