nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία

Αθήνα 18.5.2017, 21:44

Την έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία - Energy: Strategy, Law and Economics», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 20172453 (4)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονο-
μικών και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με τίτλο «Energy: Strategy, Law & Economics
- Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικο-
νομία» .

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6, (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177 τ.Α΄/25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 τ.Α΄/04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223,
τ.Α΄/7-10-2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμ-
ματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α΄).
6. Το π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών - κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οι-
κονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς της 7-4-2017.
8. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι-
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία
21η/10-5-2017).
9. Το αριθ. 1205/31-03-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Energy:
Strategy, Law & Economics - Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο
και Οικονομία» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της
Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει
και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«Energy: Strategy, Law & Economics -Ενέργεια: Στρατηγι-
κή, Δίκαιο και Οικονομία» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Energy: Strategy, Law & Economics -Ενέργεια: Στρα-
τηγική, Δίκαιο και Οικονομία» είναι:
1. Η εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υπο-
βάθρου σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υποθέσεων,
στον τρόπο που ο τομέας της ενέργειας εντάσσεται στις
στρατηγικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, στις κρατικές πο-
λιτικές ενέργειας ενταγμένες σε διμερείς, πολυμερείς
και ευρωπαϊκές πολιτικές, στα νομικά και θεσμικά ζητή-
ματα που τίθενται καθώς και στα ζητήματα δικτύων και
μεταφορών ενεργειακών πόρων και πηγών ενέργειας,
υπαρχόντων ή νέων.
2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Energy:
Strategy, Law & Economics -Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο
και Οικονομία» προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας με
τρόπο διεπιστημονικό, βάσει του οποίου οι σπουδαστές
θα εκπαιδευτούν ώστε να συνδέουν τα πολιτικοοικονο-
μικά ζητήματα της ενέργειας με την θεσμική, οικονομική
και πολιτική διάσταση των ενεργειακών πολιτικών των
Κρατών και της ΕΕ και να εμβαθύνουν στον τρόπο με τον
οποίο οι πολιτικές αυτές επηρεάζονται από τα αλληλέν-
δετα στρατηγικά και περιφερειακά ζητήματα.
3. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Energy: Strategy, Law &
Economics -Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία»
διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυ-
χία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που γεννά η
κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση του ενεργειακού
επιχειρείν, όπου στρατηγική, πολιτική, δίκαιο, οικονομία
και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλο-
επηρεάζονται.
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και προ-
ετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και
ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν ενερ-
γό ρόλο στην διαμόρφωση του θεσμικού/ρυθμιστικού
πλαισίου και της ελληνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής
πολιτικής. Τέλος, το ΠΜΣ στοχεύει, μέσω της στενής συ-
νεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και τους διεθνείς θεσμούς που εμπλέκο-
νται, στην αξιοποίηση και διάδοση των πορισμάτων της επιστημονικής έρευνας στα πεδία χάραξης των ενεργειακών
πολιτικών, των συναρτημένων με αυτά διεθνών υποθέσεων και της στρατηγικής και αποφάσεων τόσο σε πολιτικό
και όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Master's in Energy: Strategy, Law & Economics - Ενέρ-
γεια: Στρατηγική Δίκαιο και Οικονομία. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται στα τρία (3)
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση και ερευνητική απασχόληση. Η γλώσσα
διδασκαλίας ορίζεται η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυ-
χώς σε οκτώ (8) μαθήματα εκ των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής καθώς και να εκπονήσουν
τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες
(E.C.T.S.).
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ/1st SEMESTER
1. International Policy - International Political Economy of Energy
Διεθνής πολιτική - Διεθνής πολιτική οικονομία της Ενέργειας 7
2. Energy Policies and Law in EU and Member States
Ενεργειακές Πολιτικές και Δίκαιο στην ΕΕ και τα Κράτη Μέλη 8
3. Energy Security and Economics
Οικονομικά της Ενέργειας και Ασφάλεια 8
4. Elective Course (see list below)
Μάθημα Επιλογής (βλ. κατάλογο κατωτέρω) 7
ΣΥΝΟΛΟ 30
A/A Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ/2nd SEMESTER
1. Intergovernmental Agreements and Commercial Energy Contracts
Διακρατικές και Εμπορικές Ενεργειακές Συμβάσεις 7
2. Geopolitics of Energy
Ενεργειακοί Πλουτοπαραγωγικοί Πόροι και Γεωπολιτικά -
Γεωστρατηγικά Ζητήματα 8
3. Energy Networks in Southeast Europe, Mediterranean and
Caucasus: International Law and International Relations
Ενεργειακά Δίκτυα στην ΝΑ ευρώπη, Μεσόγειο & Καύκασο:
Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις 8
4. Elective Course (see list below)
Μάθημα επιλογής (βλ. κατάλογο κατωτέρω) 7
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ/3rd SEMESTER
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
A/A KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/
LIST OF ELECTIVE COURSES
1. Competition in Energy Markets: Strategy & Institutions
Ανταγωνισμός στις Ενεργειακές Αγορές: Στρατηγικές και Θεσμοί
2. Foreign Policy and Energy: The cases of Greece, Turkey and Cyprus
Εξωτερική Πολιτική και Ενέργεια: Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος
3. Special Issues in Energy Finance and Risk Management
Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης Ενεργειακών Επενδύσεων &
Διαχείρισης Κινδύνου
4. NATO and the EU: Energy Strategy and Policies
Ατλαντική Συμμαχία και ΕΕ: Ενεργειακές Στρατηγικές και
Ενεργειακές Πολιτικές
5. Special Issues in Energy, Environment and Climate Change
Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
6. Special Issues in Greek Energy Policy
Ειδικά Θέματα Ελληνικής Ενεργειακής Πολιτικής
7. Special Issues in Energy Law
Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ενέργειας
8. Special Issues in Research and Exploitation of Hydrocarbons
Ειδικά Θέματα Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων
9. Special Issues in Regulation and Operation of Contemporary
Energy Markets
Ειδικά Θέματα Ρύθμισης και Λειτουργίας των Σύγχρονων
Ενεργειακών Αγορών
10. Energy transportation with emphasis on shipping
Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Ναυτιλίας και Θαλασσίων Μεταφορών
Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί να γίνει η τροποποίηση
του Προγράμματος των Μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός
των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του Προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 195.000,00 ευρώ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
135.000,00 €
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00 €
3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.500,00 €
4. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 25.000,00 €
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 15.000,00 €
6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 €
7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 195.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί
από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved