nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση

Αθήνα 18.5.2017, 21:57

Την Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Etudes franco-helleniques en litterature, civilisation et traduction), ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 395/5-5-2017 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτε-
χνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Etudes
franco-helleniques en litterature, civilisation et
traduction).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών». Proslipsis.gr
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 27/3/2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (13η συνεδρίαση 11-4-2017,)
9. Το υπ' αριθ. 902/20-06-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπου-
δές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση»
(Etudes franco-helleniques en litterature, civilisation et
traduction).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 νέο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α/16.7.2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία,
τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» επικεντρώνεται στο
πεδίο των ελληνογαλλικών σπουδών και εστιάζει ειδι-
κότερα στη μελέτη της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και
της Μετάφρασης. Σκοπός του προγράμματος είναι να
διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με
σημαντικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά θέματα
που αφορούν την Ελλάδα και τη Γαλλία σε συνδυασμό με
τη λογοτεχνική και μεταφραστική θεωρία και ανάλυση.
Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα προωθεί τη δι-
απολιτισμική γνώση και έρευνα σε ποικίλες εκφάνσεις
των ελληνογαλλικών σχέσεων. Proslipsis.gr
Μεταξύ των στόχων του ΠΜΣ είναι:
- Να καλλιεργήσει την κριτική θεώρηση των μεθοδολο-
γικών προσεγγίσεων της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού
και να αναπτύξει τις εφαρμογές τους στη μαθησιακή πράξη
- Να επιδιώξει τη συστηματική μελέτη, ερμηνεία και
κριτική ανάλυση των φαινομένων των διαπολιτισμικών
σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας
- Να μελετήσει τη μετάφραση στη συγχρονία και τη
διαχρονία ως φορέα πολιτισμικής διαμεσολάβησης
- Να ερευνήσει τον ρόλο των κειμένων, πρωτότυπων
και μεταφρασμένων, ως μέσου διακίνησης των ιδεών και
επικοινωνίας των λαών
- Να αναπτύξει τρόπους παραγωγής επιστημονικού
λόγου στα γνωστικά αντικείμενα της Λογοτεχνίας, του
Πολιτισμού και της Μετάφρασης.
- Να καταρτίσει μεταφραστές στο πεδίο της λογοτε-
χνίας ή των ανθρωπιστικών σπουδών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κα-
τευθύνσεις:
α. Λογοτεχνία και Πολιτισμός
β. Μετάφραση

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας γίνονται δεκτοί: (α)
Πτυχιούχοι Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της ημεδαπής, (β) Κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ομοταγών
και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με
αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ - όπου απαιτείται), σε συ-
ναφή γνωστικά αντικείμενα, (γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων
τμημάτων της ημεδαπής, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν
καλύψει επαρκώς βασικά πεδία της λογοτεχνίας, ή/και
του πολιτισμού, ή/και της μετάφρασης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχια-
κών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα υποχρεωτικά και
επιλεγόμενα μαθήματα των τριών (3) πρώτων εξαμήνων
χορηγούν 10 ECTS το καθένα. Οι γλώσσες διδασκαλίας
είναι η Ελληνική και η Γαλλική. Το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:
Α' Εξάμηνο: Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κοινά και
για τις δύο κατευθύνσεις
Υποχρεωτικά μαθήματα:
- Μεθοδολογία της έρευνας
- Πολιτισμικές μεταφορές και διαμεσολαβήσεις στον
ελληνογαλλικό χώρο
- Ιστορία και ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Β΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Λογοτεχνία
και Πολιτισμός
Κατεύθυνση: Μετάφραση
Δύο (2) Υποχρεωτικά
μαθήματα
Συγκριτική λογοτεχνία Ι
Ιστορία των Ελληνογαλλικών
σχέσεων
Ένα (1) Επιλεγόμενο από τη
λίστα προσφερομένων
μαθημάτων
Δύο (2) Υποχρεωτικά
μαθήματα
Ιστορία της μετάφρασης
Εργαστήριο 1: Λογοτεχνική
μετάφραση - Πεζογραφία
Ένα (1) Επιλεγόμενο από τη
λίστα προσφερομένων
μαθημάτων
Γ΄ Εξάμηνο: Τρία (3) μαθήματα ανά κατεύθυνση
Κατεύθυνση: Λογοτεχνία
και Πολιτισμός Proslipsis.gr
Κατεύθυνση: Μετάφραση
Τρία (3) επιλεγόμενα
μαθήματα από τη λίστα
προσφερομένων μαθημάτων
Δύο (2) Υποχρεωτικά μαθή-
ματα
Εργαστήριο 2: Μετάφραση
και νέες τεχνολογίες
Εργαστήριο 3: Μετάφραση
Δοκιμιακού και ακαδημαϊκού
λόγου
Ένα (1) Επιλεγόμενο από τη
λίστα προσφερομένων
μαθημάτων
Δ' Εξάμηνο
- Μεταπτυχιακή εργασία (26 ECTS)
- Μεταπτυχιακό σεμινάριο/συμβουλευτική για ζητή-
ματα των Διπλωματικών εργασιών (4 ECTS)
Επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης Λογοτεχνίας-
Πολιτισμού
- Ιστορία της μετάφρασης
- Γαλλόφωνη λογοτεχνία
- Λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφος
- Μετανάστευση, εξορία και διασπορά στον ελληνο-
γαλλικό χώρο. Ιστορικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις
- Γαλλόφωνη διαπολιτισμικότητα και ταυτότητες
- Έμφυλες προσεγγίσεις και δημόσιος βίος
- Ιστορία των ιδεών για τη γαλλική και την ελληνική
γλώσσα
- Θεωρία της λογοτεχνίας με έμφαση στην πρόσληψη
- Λογοτεχνία και αρχαιότητα
- Συγκριτική λογοτεχνία II
- Πρόσληψη της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας στη
Γαλλία
- Ανθρωπιστικές σπουδές και νέες τεχνολογίες
- Ειδικά θέματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης Μετάφρασης
- Εργαστήριο επιλογής: Λογοτεχνική Μετάφραση-Θέ-
ατρο ή/και Ποίηση
- Διασκευή Proslipsis.gr
- Δημιουργική γραφή
- Κριτική της Μετάφρασης
- Συγκριτική λογοτεχνία Ι
- Συγκριτική λογοτεχνία II
- Γαλλόφωνη λογοτεχνία
- Λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφος
- Ιστορία των ιδεών για τη γαλλική και την ελληνική
γλώσσα
- Μετανάστευση, εξορία και διασπορά στον ελληνο-
γαλλικό χώρο. Ιστορικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις
- Γαλλόφωνη διαπολιτισμικότητα και ταυτότητες
- Ανθρωπιστικές σπουδές και νέες τεχνολογίες
- Ειδικά θέματα Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο κατά διετία αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώ-
τατο όριο, σε σαράντα (40) φοιτητές, δηλαδή είκοσι (20)
φοιτητές ανά κατεύθυνση.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
ΕΚΠΑ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να διδάξουν
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος: αίθουσες
διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το 65% του ετήσιου
συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
96.000 € και αναλύεται ως εξής:
Αμοιβές- Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού
και τεχνικού προσωπικού 56.000
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 3.000
Δαπάνες μετακινήσεων (οδοιπορικά, διαμονή) 10.000
Δαπάνες για υποτροφίες 15.000
Εξοπλισμός 5.000
Έξοδα δημοσιότητας 3.000
Λοιπά έξοδα (συντήρηση εξοπλισμού,
συνδρομή περιοδικών, αγορά βιβλίων) 4.000
ΣΥΝΟΛΟ: 96.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ελληνογαλλικές
Σπουδές στον Πολιτισμό, τη Λόγο και τη Μετάφραση»
θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών,
β) χορηγίες, δωρεές
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσι-
κών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Proslipsis.gr
Ο ακριβής καταμερισμός του ανωτέρω συνολικού
ποσού στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών δύναται να
μεταβληθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με βάση τις ανάγκες
του Προγράμματος.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύντα-
ξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμ-
ματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρα-
κολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την
έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις Proslipsis.gr
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του ΠΜΣ και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved